JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Erilainen joulu

23.12.2022 7.45

Juttua muokattu:

21.12. 14:50
2022122114503920221223074500

Jou­luun val­mis­tau­tu­mi­nen on ol­lut eri­lais­ta eri vuo­si­na. Vä­lil­lä on ol­lut töi­tä aat­toon as­ti, ei­kä ole viit­si­nyt teh­dä jou­lun eteen juu­ri­kaan muu­ta kuin käy­dä ha­ke­mas­sa kuu­sen si­säl­le ja os­taa vä­hän ruo­kaa.

Eni­ten var­maan­kin pa­nos­tin jou­luun mei­dän en­sim­mäi­se­nä yh­tei­se­nä jou­lu­nam­me seit­se­män vuot­ta sit­ten. Oli kiva yh­des­sä ver­tail­la mo­lem­pien ko­tien pe­rin­tei­tä ja miet­tiä mitä ruo­kia ha­lu­taan. Lah­jo­ja ei niin­kään kuu­sen al­le ker­ty­nyt, kun tun­tui, et­tä kaik­kea on jo tar­peek­si. Yri­tet­tiin saa­da hy­vää jou­lu­tun­nel­maa, joka jäi­si mie­leen pit­käk­si ai­kaa. Teh­tiin lis­taa ruu­is­ta ja py­rin te­ke­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon nii­tä it­se.

Aat­to­na läh­din vie­lä kaup­paan ja rau­has­sa kier­te­lin ja ke­räi­lin kär­ryyn mai­toa ja kiis­se­li­ai­nek­sia ja suk­laa­ta­kin, kun­nes yh­täk­kiä tuli vat­sas­sa olo, et­tä pi­tää pääs­tä ves­saan ja äk­kiä. Jä­tin kär­ryn sil­le si­joil­leen ja sän­tä­sin ulos. Hä­tä­suun­ni­tel­ma oli jo pääs­sä: Äi­ti asuu lä­hel­lä niin ajan pian sin­ne ja tu­len sit­ten jat­ka­maan os­tok­sia. Niin tein­kin ja on­nek­si vat­sa rau­hoit­tui ja ajat­te­lin, et­tä eh­kä olen vain syö­nyt jo­tain sel­lais­ta, joka lait­toi vat­san se­kai­sin. Kä­vin ha­ke­mas­sa os­tok­se­ni kau­pas­ta ja läh­din ko­tiin vii­meis­te­le­mään syö­mi­siä.

Tuli ri­ti­si tak­ka­lei­vi­nuu­nis­sa ja kuu­si ter­veh­ti etei­ses­sä, tuli läm­min olo. Koh­ta kui­ten­kin vat­sa taas il­moit­ti, et­tä har­mia on tie­dos­sa. Mie­hel­lä­kin oli kuu­lem­ma vä­hän sa­mo­ja on­gel­mia. Kun ta­ju­sin, et­tä tau­ti on täyt­tä tot­ta, mie­tin et­tä kuin­ka­han mo­neen ih­mi­seen tar­tu­tin sen kaup­pa­reis­sul­la. Yri­tim­me kui­ten­kin pääs­tä kiin­ni jou­lu­rau­has­ta ja lai­toim­me van­hal­ta ka­se­til­ta kuu­lu­maan las­ten lu­ke­man ja esit­tä­män jou­lu­e­van­ke­liu­min. Sitä ka­set­tia olin kuun­nel­lut jou­lus­ta toi­seen. Jou­lu­a­te­ri­as­ta ei sit­ten tul­lut­kaan enää mi­tään, kos­ka kum­mal­le­kin nou­si kova kuu­me no­pe­as­ti. Kaik­ki ruo­ka tun­tui vas­ten­mie­li­sel­tä, vain sän­ky kut­sui sinä il­ta­na. Se tai­si ol­la en­sim­mäi­nen jou­lu, jol­loin hau­taus­maal­la käyn­ti­kin jäi te­ke­mät­tä.

Vie­lä jou­lu­päi­vä­nä­kään ei teh­nyt mie­li ruo­kaa, ei­vät­kä voi­mat riit­tä­neet edes asi­an har­mit­te­luun. Nau­raa asi­al­le jak­soim­me vä­lil­lä, kos­ka tun­tui niin has­sul­ta, et­tä mon­ta päi­vää suun­nit­te­lim­me, ja kaik­ki suun­ni­tel­mat me­ni­vät pie­leen. Po­si­tii­vi­si­a­kin asi­oi­ta löy­det­tiin, ku­ten se, et­tä mo­lem­mat saim­me tau­din: oli­si­han se ol­lut ka­ma­laa, jos toi­nen oli­si yk­sin jou­tu­nut syö­mään jou­lu­ruu­at.

Tuon jou­lun jäl­keen olem­me an­ta­neet jou­lun vaan tul­la il­man isom­pia suun­ni­tel­mia. On ol­lut mie­les­sä, et­tä kyl­lä sii­tä ai­na­kin pa­rem­pi tu­lee kuin tuo tau­ti­jou­lu. Vaik­ka ei­hän se­kään huo­no ol­lut: sil­loin­kaan ei tar­vin­nut ol­la yk­sin ja le­po­a­kin saim­me riit­tä­väs­ti ei­kä tul­lut ylen­syön­tiä. Hil­jen­ty­ä­kin eh­dim­me jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Eh­kä se oli meil­le ihan pa­ras jou­lu sil­lä het­kel­lä.

Toi­vo­taan sil­ti ter­vet­tä jou­lua kai­kil­le kans­sa­kul­ki­joil­le, ja et­tä jou­lun tär­kein sa­no­ma saa­vut­tai­si kaik­kien sy­dä­met!

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
LiisaLilvanen-Pelkonen

Nämä viikot olen elänyt muistoissa

29.11.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Näkökulmia

30.10.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Yllätin itseni!

11.9.2022 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kiitoslauluja ja ilonkyyneleitä

11.7.2022 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Uskollinen ystävä

27.4.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tallin haju

21.3.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

“Liikuttelin lieden puita, ajattelin armastani”

16.12.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lomailua

8.11.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuinka paljon pitää jaksaa?

19.9.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siniritareita

14.8.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Hautausmaan rauhaa

18.7.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lilvasjärven onnea

9.6.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Suviseurasukkia odotellessa

27.4.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Itkemisen lahja

24.3.2021 8.51
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuusivanhusten kaatuessa

17.2.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kalailo

24.1.2021 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Saamattomuutta

29.12.2020 6.10
LiisaLilvanen-Pelkonen

Muistelen isää

15.11.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kurkien siivittämänä syksyyn

18.9.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Opettajan huolet

19.8.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Äitiä ikävä

21.6.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tuoksuu keväälle

18.5.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kaakaota vuohenmaidon kera

20.4.2020 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mökistä kodiksi

11.2.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mielessä jo kylvölaatikot ja taimet

22.1.2020 6.30
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys