JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

He saivat toisensa

20.7.2020 6.15

Juttua muokattu:

17.7. 08:55
2020071708551220200720061500

Nuo­ri hää­pa­ri as­te­lee kir­kon käy­tä­vää pit­kin hää­mars­sin soi­des­sa. Het­ki on jän­nit­tä­vä, on­han ky­sy­myk­ses­sä Py­hään avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen. Mor­si­an on kum­mi­tyt­tö­ni.

Vih­ki­pu­hees­sa ker­ro­taan, kuin­ka avi­o­liit­to on Ju­ma­lan aset­ta­ma eli­ni­käi­nen liit­to. Nuo sa­nat, ”ai­na kuo­le­maan saak­ka”, ovat edel­leen voi­mas­sa.

Jo­kin ai­ka sit­ten kum­mi­tyt­tö­ni ot­ti yh­teyt­tä, et­tä voi­sin­ko pi­tää pu­heen hei­dän hää­juh­las­saan. Py­säh­dyin miet­ti­mään, kuin­ka hy­vin hä­net tun­nen ja mitä kes­kus­te­lu­ja hä­nen kans­saan olen käy­nyt vuo­sien var­rel­la. Huo­ma­sin vä­hän syyl­li­syy­den­tun­toi­se­na, et­tä kuu­lu­mi­sia on vaih­det­tu, mut­ta sy­väl­li­sem­piä kes­kus­te­lu­ja em­me ole käy­neet. Toi­saal­ta koen, et­tä hän on sy­dä­mes­tä tut­tu, on­han hän us­ko­vai­nen nuo­ri – Ju­ma­lan lap­si.

Mi­nul­la oli en­nen hää­päi­vää mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la sekä kum­mi­tyt­tö­ni et­tä hä­nen sul­ha­sen­sa kans­sa. Oli läm­mit­tä­vää huo­ma­ta, et­tä nuo­ri­pa­ri on luot­ta­vai­nen tu­le­vai­suu­den suh­teen. He ajat­te­le­vat, et­tä us­ko an­taa tur­van elä­mään ja on kai­ken pe­rus­ta. Yh­tei­sen ko­din he toi­vo­vat ole­van tur­val­li­nen, avoin, läm­min­hen­ki­nen ja hy­väk­sy­vä. He ker­toi­vat, et­tä hei­dän ko­tiin­sa ovat ys­tä­vät ter­ve­tul­lei­ta mil­loin vain.

Tuo nuo­ri­pa­ri on saa­nut hy­vät elä­män eväät lap­suus­ko­deis­taan. He ker­toi­vat, et­tä us­ko­vai­ses­sa lap­suus­ko­dis­sa on ol­lut tur­val­li­nen il­ma­pii­ri ja siel­lä on ol­lut an­teek­si­an­ta­mus läs­nä. On saa­nut ko­kea huo­len­pi­toa ja toi­nen toi­sen­sa kun­ni­oit­ta­mis­ta.

Si­tou­tu­mi­nen avi­o­liit­toon on elä­män mer­kit­tä­vim­piä asi­oi­ta. On su­rul­lis­ta huo­ma­ta, et­tä jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa avi­o­liit­to ei kui­ten­kaan enää ole sa­mas­sa ar­vos­sa kuin en­nen. Me­dia ker­too myön­tei­seen sä­vyyn enem­män­kin avi­oe­rois­ta tai elä­män­ta­vois­ta, joil­la mur­re­taan kä­si­tys­tä, et­tä avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen eli­ni­käi­nen liit­to. Us­ko­vai­nen ha­lu­aa ol­la us­kol­li­nen Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sel­le ja pi­täy­tyä Raa­ma­tun mu­kai­ses­sa avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä.

Hää­ti­lai­suu­des­sa seu­ra­pu­hee­ni ai­hee­na oli Je­re­mi­aan kir­jan koh­ta, jos­sa ker­ro­taan, kuin­ka Is­ra­e­lin kan­sa eli pak­ko­siir­to­lai­suu­des­sa Ba­by­lo­ni­as­sa. Vaik­ka he eli­vät poik­keu­so­lois­sa, hei­tä roh­kais­tiin pe­rus­ta­maan per­hei­tä ja luot­ta­maan Ju­ma­laan.

Suo­mes­sa­kin on tänä ke­vää­nä elet­ty poik­keu­sai­ko­ja. On tul­lut to­dek­si tut­tu sa­non­ta: jos Ju­ma­la suo. Moni on myös ru­koil­lut: ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si.

Je­re­mi­aan kir­jan sa­nat ovat roh­kai­se­vat: ”Minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” Näil­lä sa­noil­la oli mu­ka­va saa­tel­la nuo­ri avi­o­pa­ri ra­ken­ta­maan omaa ko­ti­aan ja tu­le­vai­suut­taan. Hei­dän avoin ja läm­min kat­seen­sa sä­tei­li sy­dä­men on­nea. He ovat saa­neet toi­sen­sa ja saa­vat roh­ke­as­ti kat­soa eteen­päin ja luot­taa Ju­ma­laan.

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
VesaKumpula

”Tuli tuikkaa pärehessä”

16.12.2022 6.00
VesaKumpula

”Kotisiioni – onko se joku kotona oleva ikoni?”

9.11.2022 6.00
VesaKumpula

"Vaikka raha ei tuo onnea, kyllä se helpottaa elämää"

29.9.2022 6.10
VesaKumpula

Lapsi tuo siunauksen tullessaan – suurperheen isän ajatuksia

13.9.2022 6.00
VesaKumpula

Apua voi saada yllättävissä tilanteissa

5.8.2022 7.20
VesaKumpula

Tahdon

1.7.2022 6.00
VesaKumpula

Kummin tehtävä

28.5.2022 6.00
VesaKumpula

Ystävyys

2.5.2022 6.00
VesaKumpula

Kuolema koskettaa

3.3.2022 7.00
VesaKumpula

Myhäilevä hymy

17.1.2022 6.00
VesaKumpula

Kengät

24.11.2021 6.00
VesaKumpula

Seurapenkkimuistoja vuosikymmenten varsilta

3.11.2021 6.15
VesaKumpula

Käänteentekevä suviseuramatka

9.10.2021 6.00
VesaKumpula

Aivoverenkiertohäiriö

7.9.2021 7.00
VesaKumpula

Opistoa viidessä sukupolvessa

9.8.2021 7.00
VesaKumpula

Kelpuutammeko vain "hyvät" omiksi ystäviksemme?

8.7.2021 10.59
VesaKumpula

Sitä ihmistä en halua tavata koskaan

13.6.2021 7.05
VesaKumpula

Anna minulle aikaa!

11.5.2021 7.05
VesaKumpula

Onneksi olette olemassa, ystävät

18.4.2021 6.15
VesaKumpula

Yksin

18.3.2021 7.05
VesaKumpula

Iloa elämään

23.2.2021 7.00
VesaKumpula

Tahdon voima

5.2.2021 6.15
VesaKumpula

Älkää pelätkö

21.12.2020 6.05
VesaKumpula

Isä

7.11.2020 6.05
VesaKumpula

Jospa kuitenkin

18.10.2020 6.00
VesaKumpula

Työtä voi löytyä yllättävistä paikoista

2.10.2020 7.05
VesaKumpula

Yrittänyttä ei laiteta

13.6.2020 6.00
VesaKumpula

Kirje äidilleni

11.5.2020 6.35
VesaKumpula

Uusi normaali

18.4.2020 6.25
VesaKumpula

Kotipesän neljä vuosikymmentä

9.3.2020 6.15
VesaKumpula

Silmiä avaava kurssiviikonloppu

9.2.2020 6.30
VesaKumpula

Äiti

4.1.2020 6.01
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys