JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kadonnut kynäote

30.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

29.1. 09:17
2024012909175920240130060000

Koh­taa­mi­sia

Ih­met­te­lin, mi­hin ky­nä­o­te oi­kein hä­vi­si sen jäl­keen, kun lu­pau­duin Päi­vä­mie­hen blo­gis­tik­si. Ei lau­seen lau­set­ta, vaik­ka mitä yri­tin. Val­voin ja pyö­rin sän­gys­sä­ni, kun esit­te­ly­teks­ti piti saa­da kir­joi­tet­tua. Jo sen laa­ti­mi­nen tun­tui lii­an vaa­ti­val­ta. Mi­hin ih­mee­seen kaik­ki aja­tuk­set vilk­kaas­ta mie­les­tä­ni oli­vat hä­vin­neet? Täy­tyi ol­la joku nie­lu, joka ne vie. Lo­pul­ta aa­mu­hä­mä­räs­sä sain pie­nen esit­te­lyn laa­dit­tua.

Edel­li­set pari vuot­ta elä­mäs­sä­ni ovat ol­leet mel­ko tii­vii­tä. Ne ovat ku­lu­neet en­nen kaik­kea vau­van hoi­ta­mi­seen sekä kou­lui­käi­sen lap­se­ni kun­tout­ta­mi­seen pit­kä­ai­kai­ses­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta.

Nyt, ti­lan­teen hie­man rau­hoi­tut­tua, olen huo­man­nut, et­tä it­sen­sä to­teut­ta­mi­nen ja oman ajan ot­ta­mi­nen pa­laut­ta­vat mie­lee­ni sen, kuka oi­kein olen­kaan il­man äi­ti-roo­lia. Pa­rin tun­nin juok­su­len­kit met­säs­sä, ys­tä­vien kans­sa pe­lai­lu tai it­sek­se­ni kir­joit­ta­mi­nen te­ke­vät mi­nus­ta pal­jon mu­ka­vam­man ih­mi­sen kuin mitä olen il­man nii­tä.

Haas­ta­va ajan­jak­so on vaa­ti­nut uh­rau­tu­mis­ta ja osit­tain omas­ta ajas­ta luo­pu­mis­ta, mut­ta nyt nämä tär­ke­ät asi­at ilok­se­ni pa­laa­vat osak­si ar­kea. Kir­joit­ta­mi­nen on ol­lut mi­nul­le lap­ses­ta saak­ka tär­keä tapa il­mais­ta it­se­ä­ni ja kä­si­tel­lä eten­kin vai­kei­ta asi­oi­ta. Ai­ka kri­tii­kit­tö­mäs­ti olen na­pu­tel­lut me­ne­mään. Täl­lai­sen jul­ki­sen kir­joit­te­lun edes­sä al­koi­vat sel­väs­ti sor­met tu­tis­ta.

Lo­pul­ta aa­mun en­sim­mäi­si­nä tun­tei­na tu­lin sii­hen tu­lok­seen, et­tä yri­tän kir­joit­taa blo­gis­sa sil­lä sa­mal­la ren­nol­la lin­jal­la kuin olen en­nen­kin kir­joit­ta­nut. Yri­tän täs­sä blo­gis­sa­ni ja­kaa mi­nul­le tär­kei­tä asi­oi­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Toi­vot­ta­vas­ti se tar­joi­lee teil­le blo­gien lu­ki­joil­le sa­mais­tu­mis­pin­taa ja aja­tel­ta­vaa.

Kohtaamisia
Olen 36-vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen ja opiskelen sosiaalialalla, ja siksi sovimme Päivämiehen toimituksen kanssa, että kirjoitan blogia nimimerkillä. Vapaa-ajallani pyöräilen ja juoksen, mieluiten pitkin metsiä. Elämä on opettanut olennaiseen keskittymistä, mutta toisinaan suorittaminen meinaa viedä mennessään. Blogissani tarkastelen maailmaan kohtaamisten näkökulmasta. Niiden pohjalta haluan jakaa kanssanne ajatuksiani ja oivalluksiani omasta arjestani, työstäni ja opiskelumaailmasta.
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys