JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Perjantai-illan ilon hetki

19.2.2024 9.56

Juttua muokattu:

19.2. 09:58
2024021909585320240219095600

Ni­mi­merk­ki Koh­taa­mi­sia

Yh­te­nä per­jan­tai-il­ta­na mie­he­ni ol­les­sa reis­sus­sa meil­lä oli ko­to­na las­ten kans­sa mu­ka­van lup­sak­ka tun­nel­ma. Taa­pe­ro har­joit­te­li kä­ve­le­mään ja kul­ki isom­pien las­ten pe­räs­sä, per­heen tai­tei­li­ja maa­la­si tau­lua kuu­lok­keet pääs­sään ää­ni­kir­jo­jen maa­il­mas­sa ja lo­put kak­si viet­ti­vät ai­kaa ys­tä­vien­sä kans­sa. 10-vuo­ti­aal­la oli ys­tä­vä käy­mäs­sä, ja vai­kut­ti sil­le, et­tä li­sää ys­tä­viä oli­si tu­los­sa.

Tämä 10-vuo­ti­as on par­hail­laan pa­ra­ne­mas­sa kak­si pit­kää vuot­ta kes­tä­nees­tä sai­rau­des­ta. Yleen­sä per­jan­tait ovat men­neet toi­pu­es­sa vä­häi­ses­tä kou­lun­käyn­nis­tä ja ar­jen tuo­mas­ta ra­si­tuk­ses­ta, mut­ta täl­lä ker­taa vir­taa riit­ti vie­lä il­taan­kin. Iloi­se­na po­jat hö­pöt­te­li­vät jut­tu­jaan. Se tun­tui äi­dis­tä mie­let­tö­män mu­ka­val­ta. Lu­pa­sin poi­kien pyy­tää li­sää ka­ve­rei­ta, ja pian ovi jo kä­vi­kin. Lu­pa­sin ha­kea heil­le vie­lä na­pos­tel­ta­vaa kau­pas­ta. Li­säk­si eh­do­tin, et­tä he voi­si­vat jää­dä sau­no­maan kes­ke­nään, jos osaa­vat ol­la kil­tis­ti. Niin mu­ka­val­ta se tun­tui. Po­jat van­noi­vat kilt­tey­den on­nis­tu­van ja lu­pa­si­vat pi­tää huo­len, et­tä il­taan si­säl­tyy myös rau­hal­lis­ta olei­lua, jot­ta toi­pi­las­kin jak­saa py­syä mu­ka­na. Sa­no­jen­sa va­kuu­dek­si po­jat teip­pa­si­vat ka­ve­rin il­mas­toin­ti­tei­pil­lä lat­ti­aan jo en­nen kuin eh­din läh­teä ko­toa.

Kau­pas­sa mi­nua nau­rat­ti ja it­ket­ti. As­kel tun­tui len­nok­kaam­mal­ta kuin pit­kään ai­kaan. Eh­din jo tot­tua sii­hen, et­tä ko­to­na on niin ki­peä lap­si, et­tä ai­kui­sen tu­kea ja läs­nä­o­loa tar­vi­taan pal­jon. Nyt mi­nut ajet­tiin hy­mys­sä suin pi­hal­le. Ke­vein mie­lin poi­min herk­ku­ja ko­rii­ni. Yh­del­lä hyl­lyl­lä tuli puo­li­tut­tu pa­ris­kun­ta vas­taan. En malt­ta­nut mon­taa­kaan lau­set­ta vaih­taa, kun jo in­nois­sa­ni ker­roin, mil­lä asi­oil­la olen kau­pas­sa. Pa­ris­kun­ta suh­tau­tui ila­koin­tii­ni iha­nas­ti, vaik­ka avoi­muu­den puus­ka­ni saat­toi­kin yl­lät­tää hei­dät. To­te­sin­kin heil­le, et­tä saa­tan kyl­lä käy­dä tätä ilo­a­ni vie­lä kas­sal­la myy­jän­kin kans­sa läpi ja myö­hem­min in­toi­lu eh­kä hä­vet­tää.

Yh­des­sä poh­dim­me, et­tä jos sit­ten vaik­ka lai­tan toi­sen­lai­sen pi­pon seu­raa­val­le kaup­pa­reis­sul­le, niin ku­kaan ei muis­ta tai tun­nis­ta. Mo­nien huo­lien rin­nal­la on mu­ka­vaa ol­la vä­lil­lä niin iloi­nen, et­tä yli läik­kyy.

Kohtaamisia
Olen 36-vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen ja opiskelen sosiaalialalla, ja siksi sovimme Päivämiehen toimituksen kanssa, että kirjoitan blogia nimimerkillä. Vapaa-ajallani pyöräilen ja juoksen, mieluiten pitkin metsiä. Elämä on opettanut olennaiseen keskittymistä, mutta toisinaan suorittaminen meinaa viedä mennessään. Blogissani tarkastelen maailmaan kohtaamisten näkökulmasta. Niiden pohjalta haluan jakaa kanssanne ajatuksiani ja oivalluksiani omasta arjestani, työstäni ja opiskelumaailmasta.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys