JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Musiikista voimaa ja iloa

28.5.2020 6.35

Juttua muokattu:

26.5. 08:42
2020052608423320200528063500

Miia Kivioja

Miia Kivioja

Aa­mui­sin lai­tan usein en­sim­mäi­se­nä kuu­lu­maan mu­siik­kia. Sen voi­mal­la jak­san pa­rem­min tart­tua päi­vän as­ka­rei­siin.

Kun lap­set ovat syö­neet aa­mu­pa­lan ja läh­te­neet leik­kei­hin­sä, jään usein vie­lä pie­nim­män kans­sa pöy­tään ja kuun­te­len muu­ta­man lau­lun. On ih­meel­lis­tä, mi­ten pal­jon mu­siik­ki voi an­taa hy­vää miel­tä.

Mei­dän su­loi­nen kol­me­vuo­ti­aam­me lau­laa lä­hes ai­na leik­kies­sään. Usein sa­mai­nen poi­ka toi­voo, et­tä pi­det­täi­siin toi­ve­lau­lu­het­ki. Se tar­koit­taa, et­tä is­tu­taan soh­val­le ja vuo­ro­tel­len toi­vo­taan lau­lu. Myös puo­li­tois­ta­vuo­ti­as on in­no­kas lau­la­ja, vaik­ka ei vie­lä muis­ta­kaan kuin sa­nan siel­tä ja toi­sen tääl­tä.

On mu­ka­va huo­ma­ta, mi­ten lap­set myös il­tai­sin ha­lu­a­vat kuun­nel­la lau­lu­ja ja ne rau­hoit­ta­vat. He myös toi­vo­vat usein, et­tä il­ta­ru­kous lau­le­taan. Kun pit­kän päi­vän päät­teek­si saa lau­laa yh­des­sä las­ten kans­sa il­ta­lau­lun, se het­ki läm­mit­tää miel­tä. Lap­set osaa­vat py­säyt­tää ai­kui­sen­kin tär­keim­män asi­an ää­rel­le.

Yk­sin au­tol­la aja­es­sa kuun­te­len mu­siik­kia niin isol­la, et­tä mel­kein kor­viin ot­taa. Ja lau­lan tie­ten­kin mu­ka­na. Nois­ta het­kis­tä nau­tin to­del­la pal­jon! Ja unoh­dan kai­ken muun het­kek­si.

Kun kir­joi­tan näi­tä blo­gi­teks­te­jä, aja­tuk­si­a­ni ru­noik­si tai miet­tei­tä muu­ten vain ylös, mi­nul­la kuu­luu ai­na mu­siik­kia taus­tal­la. Yleen­sä rau­hal­li­nen pi­a­no­mu­siik­ki ins­pi­roi ja avaa aja­tus­ten pu­ron.

Lä­hes jo­kai­seen mie­len­ti­laan ja het­keen löy­tyy siis oman­lai­sen­sa mu­siik­ki.

On ol­lut mu­ka­va, kun mo­net mu­sii­kin har­ras­ta­jat ovat ku­lu­nei­na viik­koi­na ilah­dut­ta­neet "ko­ro­na-kon­ser­teil­la". Tun­tuu, et­tä tämä poik­keu­sai­ka on saa­nut ih­mi­set ajat­te­le­maan toi­sia ih­mi­siä – ha­lu­taan ilah­dut­taa mui­ta. Jat­ke­taan­han tätä myös tä­män ajan jäl­keen­kin?

MiiaKivioja
Olen 23-vuotias äiti, vaimo ja nainen. Elän lapsuuden unelmaani kotiäitinä omassa kodissani Haapavedellä. Mietiskelen paljon asioita ja pohdin elämää. Rakastan kaikkea kaunista ja itsetehtyä. Siispä tartun usein virkkuukoukkuun tai sukkapuikkoihin, kun rauhallinen hetki koittaa. Jos aikaa on enemmän, haen pihametsästä tarpeita kranssiin tai maljakkoon. Myös musiikki on minulle erittäin tärkeää.
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys