JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Näkökulmia

30.10.2022 6.00

Juttua muokattu:

31.10. 10:31
2022103110313420221030060000

Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Ihai­len ai­na syk­syn vä­re­jä. Tun­tuu et­tä kel­tai­set leh­det ei­vät ole vain kel­tai­sia, vaan niis­sä on kym­me­niä eri kel­tai­sen sä­vy­jä. Yh­te­nä päi­vä­nä kä­ve­lin ran­nan lä­het­ty­vil­lä kul­ke­vaa puis­to­tie­tä ja kat­se­lin ja kuun­te­lin kel­tais­ten koi­vun­leh­tien lo­mas­ta han­hia. Jout­sen­kin nä­kyi kau­em­pa­na lam­mel­la. Au­rin­gos­sa tun­tui läm­pöi­sel­tä.

Yri­tin tal­let­taa kau­nii­ta vä­re­jä pu­he­li­meen. Iha­nia leh­ti­mat­to­ja, jot­ka kut­sui­vat ha­ra­voi­maan. To­sin it­se en ha­ra­voi­kaan syk­syl­lä leh­tiä kuin kul­ku­väy­lil­tä vain, kos­ka mie­les­tä­ni nii­den pi­tää an­taa mä­dän­tyä maa­han, jos­sa ne muut­tu­vat mul­lak­si. Ne an­ta­vat myös tal­vi­suo­jaa mo­nil­le hyön­tei­sil­le, ja ora­vat pii­lot­te­le­vat päh­ki­nöi­tä ja lin­nun­sie­me­niä leh­tien lo­maan. Kat­se­len, kun tuu­len­pyör­re siep­paa muu­ta­man leh­den il­maan. Se kul­jet­taa nii­tä min­ne ha­lu­aa.

Kun näy­tän ot­ta­mi­a­ni ku­via ihas­tuk­sis­sa­ni muil­le, yl­lä­tyn. Joku kau­his­te­lee: "Voi ka­ma­la, kuin­ka pal­jon ha­ra­voi­mis­ta. On­nek­si ne ei­vät ole mei­dän pi­has­sa!" Hän al­kaa ker­toa, kuin­ka lap­se­na piti jat­ku­vas­ti ol­la ha­ra­voi­mas­sa, koko piha piti rap­sut­taa puh­taak­si joka syk­sy ja ke­vät. Toi­nen yrit­tää et­siä ku­vas­ta jo­tain eläin­tä ja ih­met­te­lee, et­tä ei­kö sii­nä ole muu­ta kuin leh­tiä vaan. Yk­si har­mit­te­lee, kun heil­lä kas­vaa koi­vu­ja lä­hel­lä ta­loa ja ai­na on rän­nit täyn­nä leh­tiä. On sen­tään joku, joka myös pi­tää leh­dis­tä ja naut­tii, kun lap­set saa leik­kiä leh­ti­ka­sois­sa.

Mie­tin, et­tä jos tuol­lai­seen pie­neen asi­aan löy­tyy lä­hel­tä noin mon­ta eri nä­kö­kul­maa, ei ole ih­me, et­tä isom­piin­kin asi­oi­hin löy­tyy usei­ta mie­li­pi­tei­tä. Se on toi­saal­ta sel­vä­kin asia, sitä vaan ei ai­na muis­ta, kun ih­met­te­lee tois­ten rat­kai­su­ja, jot­ka ei­vät ole­kaan sa­man­suun­tai­sia kuin it­sel­lä. Omat ai­em­mat ko­ke­muk­set, elä­män­ti­lan­ne ja ym­pä­ris­tö vai­kut­ta­vat.

Omas­sa työs­sä­ni mu­sii­kin hah­mo­tu­sai­nei­den opet­ta­ja­na pää­tin syk­syl­lä yh­des­sä kol­le­ga­ni kans­sa, et­tä teem­me tänä vuon­na kaik­kem­me, et­tä jo­kai­nen op­pi­las ko­ki­si, et­tä soit­ta­mi­nen on ki­vaa. Ajat­te­lim­me, et­tä po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus joh­taa vain hy­vään. Jos saa hy­viä ko­ke­muk­sia, jää hy­viä muis­to­ja. Jos leh­tien kau­his­te­li­ja oli­si lap­se­na pääs­syt hyp­pi­mään leh­ti­ka­sois­sa, kun äi­ti ha­ra­voi, tai jos hän oli­si yh­des­sä äi­din kans­sa teh­nyt sii­lil­le tal­vi­pe­sää leh­ti­ka­saan, hä­nel­lä oli­si to­den­nä­köi­ses­ti pa­rem­mat muis­tot syk­syn leh­dis­tä.

Ajat­te­len, et­tä lap­se­na saa­dut seu­ra­muis­tot­kin kan­ta­vat ai­kui­se­na­kin. Et­tä oli­si ai­na mu­ka­va men­nä seu­roi­hin. Et­tei seu­rois­ta tu­li­si ai­kui­se­na mie­leen vain kii­rei­set läh­döt ja myö­häs­ty­mi­set ja se, et­tä koko ajan ko­men­net­tiin ole­maan hil­jaa. Mi­nul­la hy­vät lap­suu­den seu­ra­muis­tot ovat sel­lai­set, et­tä lau­let­tiin pal­jon ja lap­sil­ta ky­syt­tiin toi­ve­lau­lu­ja ja mo­net van­hem­mat ih­mi­set ky­syi­vät kuu­lu­mi­sia. Jon­kun toi­sen hy­vät muis­tot voi­vat ol­la ihan eri­lai­set.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
LiisaLilvanen-Pelkonen

Erilainen joulu

23.12.2022 7.45
LiisaLilvanen-Pelkonen

Nämä viikot olen elänyt muistoissa

29.11.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Yllätin itseni!

11.9.2022 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kiitoslauluja ja ilonkyyneleitä

11.7.2022 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Uskollinen ystävä

27.4.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tallin haju

21.3.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

“Liikuttelin lieden puita, ajattelin armastani”

16.12.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lomailua

8.11.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuinka paljon pitää jaksaa?

19.9.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siniritareita

14.8.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Hautausmaan rauhaa

18.7.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lilvasjärven onnea

9.6.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Suviseurasukkia odotellessa

27.4.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Itkemisen lahja

24.3.2021 8.51
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuusivanhusten kaatuessa

17.2.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kalailo

24.1.2021 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Saamattomuutta

29.12.2020 6.10
LiisaLilvanen-Pelkonen

Muistelen isää

15.11.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kurkien siivittämänä syksyyn

18.9.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Opettajan huolet

19.8.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Äitiä ikävä

21.6.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tuoksuu keväälle

18.5.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kaakaota vuohenmaidon kera

20.4.2020 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mökistä kodiksi

11.2.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mielessä jo kylvölaatikot ja taimet

22.1.2020 6.30
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys