JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Opettajan huolet

19.8.2020 6.15

Juttua muokattu:

18.8. 15:26
2020081815264520200819061500

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Vii­me päi­vät ovat ol­leet kii­rei­siä. Vie­lä kii­rei­sem­piä kuin yleen­sä ope­tuk­sen al­ka­es­sa. Tai ai­na­kin on kii­reen tun­tu. Aja­tuk­set ovat toi­saal­ta vie­lä ke­säs­sä, toi­saal­ta tu­le­vis­sa tun­neis­sa.

Yleen­sä syk­syl­lä odo­tan in­nol­la, et­tä näen en­ti­set op­pi­laat ja saan tu­tus­tua uu­siin, mie­tin osai­sin­ko opet­taa vie­lä enem­män käy­tän­nön kaut­ta, te­ke­mäl­lä ja soit­ta­mal­la. Työ­ka­ve­rei­den kans­sa ja­e­taan oi­val­luk­sia ja käy­dään läpi vii­me vuo­den ko­ke­muk­sia.

Tänä syk­sy­nä sil­mis­sä siin­tä­vät kä­si­de­sit ja mas­kit, tur­va­vä­lit ja de­sin­fi­oin­ti­ai­neet. Joku il­moit­taa, et­tei tule lä­hi­o­pe­tuk­seen, toi­nen ha­lu­aa ni­me­no­maan vain lä­hi­tun­te­ja, kos­ka vii­me ke­vät oli ihan tyl­sä.

Nyt ja­e­taan työ­ka­ve­rei­den kans­sa ide­oi­ta sii­tä, mi­ten soi­to­no­pe­tuk­ses­sa voi­daan pi­tää tur­va­vä­lit, pi­tää­kö käyt­tää ker­ta­käyt­tö­hans­ko­ja, kun aset­taa pie­nen op­pi­laan sor­met kan­te­leen kie­lil­le oi­ke­aan asen­toon. Ja voi­ko edes lau­laa! Teh­dään kai­ken­lai­sia oh­jei­ta ja ku­lu­te­taan ai­kaa ja ener­gi­aa uu­den­lai­sen opet­ta­mi­sen opet­te­le­mi­seen.

Pal­jon mie­luum­min jäi­sin tänä syk­sy­nä ko­tiin kuin me­ni­sin töi­hin. Jos se vaan oli­si mah­dol­lis­ta. Ihan yh­tä pal­jon ha­lu­an näh­dä op­pi­laa­ni kuin en­nen­kin, mut­ta kun mi­kään ei ole niin kuin en­nen.

Pe­lot­taa osaan­ko toi­mia oi­kein kai­kis­sa ti­lan­teis­sa: muis­tan­ko edes it­se lait­taa sitä kä­si­de­siä ai­na saa­ti sit­ten huo­leh­tia, et­tä op­pi­laat lait­ta­vat? Saan­ko pi­det­tyä ryh­mät eril­lään niin, et­tä toi­nen ryh­mä tul­les­saan me­nee vain toi­sen puo­len nau­la­koil­le ja seu­raa­va ryh­mä toi­sel­le puo­lel­le? Voi­daan­ko mu­sii­kin pe­rus­tei­den tun­neil­la lau­laa ja soit­taa enää ol­len­kaan? Viit­sin­kö ot­taa soit­ti­mia käyt­töön, kos­ka ne pi­tää de­sin­fi­oi­da ai­na joka käy­tön jäl­keen? Se on sel­vää, et­tei mi­tään pa­li­koi­ta ja nuot­ti­kort­te­ja ai­na­kaan voi­da käyt­tää.

Kun pääs­sä on tar­peek­si iso kaa­os, läh­den yleen­sä ulos. Käyn vä­hän mais­te­le­mas­sa mar­jo­ja ja si­lit­te­len koi­raa ja lam­pai­ta au­rin­koi­sel­la ke­dol­la. Käyn raa­ta­mas­sa muu­ta­man tun­nin au­to­tal­li­työ­maal­la. Het­ken voi is­tua vaik­ka ran­nas­sa nuo­ti­on ää­rel­lä. Saat­taa­pa kum­mi­ty­töl­tä­kin tul­la pa­him­paan sau­maan iloi­nen lau­lu­ter­veh­dys.

Niin aja­tuk­set kul­kee kaik­keen mu­ka­vaan. Pian tun­tuu, et­tä au­rin­ko pais­taa jo läm­pi­mäs­ti sin­ne mie­leen­kin. Kii­ret­tä se­kään ei pois­ta, mut­ta yri­tän ope­tel­la muis­ta­maan, et­tä Ju­ma­la an­taa kyl­lä au­rin­gon pil­vi­sen sään kes­kel­le ja se kaik­kein tär­kein ar­mo­nau­rin­ko meil­le pais­taa ai­na kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, täs­sä­kin poik­keuk­sel­li­ses­sa ajas­sa.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
LiisaLilvanen-Pelkonen

Erilainen joulu

23.12.2022 7.45
LiisaLilvanen-Pelkonen

Nämä viikot olen elänyt muistoissa

29.11.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Näkökulmia

30.10.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Yllätin itseni!

11.9.2022 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kiitoslauluja ja ilonkyyneleitä

11.7.2022 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Uskollinen ystävä

27.4.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tallin haju

21.3.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

“Liikuttelin lieden puita, ajattelin armastani”

16.12.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lomailua

8.11.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuinka paljon pitää jaksaa?

19.9.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siniritareita

14.8.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Hautausmaan rauhaa

18.7.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lilvasjärven onnea

9.6.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Suviseurasukkia odotellessa

27.4.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Itkemisen lahja

24.3.2021 8.51
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuusivanhusten kaatuessa

17.2.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kalailo

24.1.2021 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Saamattomuutta

29.12.2020 6.10
LiisaLilvanen-Pelkonen

Muistelen isää

15.11.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kurkien siivittämänä syksyyn

18.9.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Äitiä ikävä

21.6.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tuoksuu keväälle

18.5.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kaakaota vuohenmaidon kera

20.4.2020 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mökistä kodiksi

11.2.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mielessä jo kylvölaatikot ja taimet

22.1.2020 6.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys