JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pieniä onnellisia hetkiä

29.4.2020 6.05

Juttua muokattu:

29.4. 11:00
2020042911003120200429060500

Täl­lai­sen epi­de­mi­an ai­ka­na on mah­ta­va asua pik­ku­ky­läl­lä maal­la. Tääl­lä ei näe ke­tään. Tääl­lä ei ta­pah­du mi­tään. Tääl­lä ei voi men­nä min­ne­kään. Olem­me ikään kuin läh­tö­koh­tai­ses­ti tur­vas­sa.

Koti on hil­jai­nen. Tääl­lä kak­si kes­ki-ikäis­tä ele­lee il­lat ja vii­kon­lo­put hi­das­tem­poi­ses­ti elä­mäs­tä naut­tien. On su­lois­ta ol­la ko­to­na.

Kos­ka tätä eris­täy­ty­mis­tä voi jat­kua kuu­lem­ma vuo­teen 2022 saak­ka, voi­sin ku­vi­tel­la, et­tä ai­kaan­saan­nok­set ko­to­na ovat vie­lä suu­ret, kun­han to­tum­me tä­hän ou­toon tun­tee­seen ja ti­lan­tee­seen.

Vie­tim­me tänä ke­vää­nä en­sim­mäis­tä ker­taa pää­si­äi­sen kah­des­taan 35 vuot­ta jat­ku­neen avi­o­liit­tom­me ai­ka­na. Ku­kaan lap­sis­ta ei us­kal­ta­nut tul­la ko­tiin. Osa oli muu­ten­kin mo­tis­sa, ja lo­put ha­lu­si­vat suo­jel­la mei­tä. He tie­tä­vät, et­tä em­me saa sai­ras­tua. He ra­kas­ta­vat mei­tä.

Meil­lä oli iha­na pää­si­äi­nen. Ei ol­lut kii­re min­ne­kään. Yh­te­nä päi­vä­nä kä­vim­me hiih­tä­mäs­sä kol­me tun­tia lä­hei­sil­lä pel­loil­la ja met­sä­au­ki­oil­la. Oli au­rin­koi­nen päi­vä, hiih­to­ke­li oli lois­ta­va, han­ki kan­toi. Oli on­nel­lis­ta. On luk­sus­ta voi­da läh­teä hiih­tä­mään suo­raan omal­ta pi­hal­ta.

Toi­se­na päi­vä­nä pe­la­sim­me niin pit­kän Scrab­b­le-pe­lin, et­tä eh­dim­me kuun­nel­la uu­del­leen jo edel­li­se­nä päi­vä­nä kat­so­mam­me Jo­han­nes-pas­si­on esi­tyk­sen sekä yli puo­let Per­go­le­sin Sta­bat Ma­te­ris­ta.

Ar­ki on jo al­ka­nut. Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni on ol­lut mel­ko pe­rus­maa­nan­tai. Töis­sä pys­tym­me vie­lä käy­mään. Kel­lo soi en­nen kuut­ta. Hir­vit­tä­vä kel­lo­nai­ka ih­mi­sen vuo­ro­kau­des­sa!

Ter­vo­las­sa vie­lä kaik­ki hy­vin. Ai­na­kin tä­nään.

Kun elä­mä on hil­jai­se­loa, pie­ni­kin ta­pah­tu­ma on kiva ilo. Pos­ti toi mi­nul­le kak­si net­ti­huu­to­kau­pas­ta hank­ki­maa­ni le­vyä. Toi­nen levy si­säl­tää nuo­ren Mo­ni­ca Groo­pin Schu­bert-lau­lu­ja. Toi­sel­la le­vyl­lä lau­lu­yh­tye Lu­men Valo lau­laa van­haa mu­siik­kia.

Poik­keuk­sel­li­ses­ti aloin lei­po­maan pian ko­tiin tu­lon jäl­keen. Lei­po­es­sa kuun­te­lin ra­di­os­ta pät­kän jat­ko­lu­en­ta­na tu­le­vaa Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä. En kos­kaan ym­mär­rä, mitä sii­nä oi­kein ta­pah­tuu. Ta­pah­tuu­ko­han sii­nä mi­tään? On­ko­han mi­nun­kin oma elä­mä usein sel­lais­ta, et­tä mi­tään ei ta­pah­du ja päi­viä ku­luu ja minä vain suun­nit­te­len ja ai­on ja teen en niin tär­kei­tä asi­oi­ta? Oli­si kiva ol­la te­ho­kas ja ai­kaan­saa­va. Oli­si kiva tun­tea päi­vän päät­teek­si suo­riu­tu­neen­sa hy­vin teh­tä­vis­tä ja ta­voit­teis­ta, jot­ka on aset­ta­nut it­sel­leen.

Satu Sil­vo jäi lu­ke­maan kau­niil­la ää­nel­lään keit­ti­ön ra­di­os­sa Van­han tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­sia, kun siir­ryin olo­huo­nee­seen. Oli­si teh­nyt hy­vää jää­dä kuun­te­le­maan lu­en­taa.

Lai­toin kuu­lu­maan Groo­pin iha­nas­ti lau­la­mia lie­de­jä. Sama kau­nis ja tum­ma ää­ni oli soi­nut pää­si­äi­sen Jo­han­nes-pas­si­on mi­ni­ko­koon­pa­nos­sa. Sil­loin upe­an van­hem­man nai­sen ää­ne­nä, nyt 14 vuot­ta nuo­rem­man. 19 Schu­ber­tin lau­lua. Nyt oli mitä mai­ni­oin het­ki is­tua alas soh­val­le kir­joit­ta­maan.

Maa­nan­tai-il­las­ta tuli miel­lyt­tä­vä. Au­rin­ko pais­toi pit­kään. Huh­ti­kuun kuu­la­kas valo va­lai­si huo­nee­ni. Nyt on jo pi­meä.

Lu­men Va­lon lau­la­ma mu­siik­ki on sä­vel­let­ty 1200-lu­vun ja 1500-lu­vun vä­lil­lä. Mel­kein voi­sin luul­la, et­tä on­kin jou­lu ja per­he nuk­kuu ja minä tääl­lä yk­sin val­von.

Täy­tyy men­nä lait­ta­maan vie­lä pyy­kit kui­vu­maan.

Hanna-MariaJurmu
Olen vuonna 1962 syntynyt tervolalainen Hamma. Arvostan kotiseutuani, tätä vehmasta Kemijoen vartta ja kaunista Meri-Lappia. Asun nykyisin kahdestaan mieheni kanssa. Lapsemme ovat aikuisia, ja he asuvat eri puolilla Suomea. Ajatukseni kulkevat heidän luonaan. Olen Kaarin sekä Sulon ja Alvan isoäiti. Musiikki tuo syvyyttä ja rikkautta elämääni. Se on sydämeni harrastus. Sydämeeni on hiipinyt myös Posio. Sähköpostiosoitteeni on hannamariajurmu@gmail.com
Hanna-MariaJurmu

Maja

25.11.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Rakkaudesta ja sen tunnustamisesta

28.10.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Hakaneuloin kiinnitetyt

27.9.2022 6.15
Hanna-MariaJurmu

”Siunaa vieläkin häntä ja hänelle rakkainta ihmistä”

21.8.2022 7.00
Hanna-MariaJurmu

Taivaassa ei enää kukaan tiuski

26.7.2022 10.15
Hanna-MariaJurmu

Ideointia ja harkittua hyötykäyttöä

23.6.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Pala maisemaa

26.5.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Perintö

21.4.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

”Koko maailma jakaa kyyneleenne”

20.3.2022 7.00
Hanna-MariaJurmu

Suuri helmikuu

17.2.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Kirjalahjoja

29.1.2022 8.30
Hanna-MariaJurmu

Pieniä joulukuisia muistiinmerkintöjä

30.12.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Puu

26.11.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Laulu, jossa on kaikki

1.11.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Sävellytyttää

23.9.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Joko menit pois, minun kesäni?

30.8.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Kaksi tarinaa, yksi tarina

28.7.2021 8.00
Hanna-MariaJurmu

Koulunkäyntiä ja opiskelua

28.6.2021 7.05
Hanna-MariaJurmu

Arkea ja pyhää

30.5.2021 7.05
Hanna-MariaJurmu

Huhtikuussa ilon kautta

1.5.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Murheen miekka

30.3.2021 7.15
Hanna-MariaJurmu

Peruskysymysten äärellä

19.2.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Liian suuria sammakoita ja ihanan kauniita rinnesoita

1.2.2021 6.15
Hanna-MariaJurmu

Vuodet vaihtuvat

6.1.2021 7.20
Hanna-MariaJurmu

Puhdetöitä

29.11.2020 6.15
Hanna-MariaJurmu

Päiväkirjamerkintöjä

30.10.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Marjastussähläystä

4.10.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Lasten ystävä, kiitos lasten ystävistä

28.8.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Psalmien kesä

1.8.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Miksi puut elävät kauemmin kuin ihmiset?

28.6.2020 6.45
Hanna-MariaJurmu

Alttoelämää

30.5.2020 6.55
Hanna-MariaJurmu

Öljylehdon nyyhkytykset

10.4.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Mitä olette, taivas ja avaruus?

23.2.2020 6.10
Hanna-MariaJurmu

Joulu hellii meitä

6.1.2020 6.05
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys