JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Talkoilu verissä

6.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

2.6. 12:42
2022060212422520220606060000

Sal­la Pät­si

Pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen ovat kent­tä­su­vi­seu­rat lu­paa­vas­ti lä­hes­ty­mäs­sä ja to­teu­tu­mas­sa. Jos Ju­ma­la suo! Mo­neen ker­taan on kuul­tu tuo to­te­a­mus ja se, mi­ten se on elet­ty to­dek­si vii­me vuo­si­na. Mei­tä on muis­tu­tet­tu sii­tä, et­tä mi­kään ei ole it­ses­tään­sel­vyys en­nen kuin se to­teu­tuu. Ei­kä ai­na sit­ten­kään, kos­ka esi­mer­kik­si Suvi- ja opis­to­seu­rat to­teu­tu­vat hy­vin vain, jos sa­dat ja tu­han­net työ­vuo­rot saa­daan täy­tet­tyä. Va­pai­ta työ­vuo­ro­ja on ol­lut tar­jol­la jo tal­ves­ta läh­tien, ja vie­lä nyt, kuu­kaut­ta en­nen Su­vi­seu­ro­ja, va­pai­ta vuo­ro­ja on run­saas­ti.

Työ­vuo­roi­hin si­tou­tu­mi­nen tun­tuu jos­kus vai­ke­al­ta, mut­ta ai­na­kin mi­nul­la niis­tä on mon­ta mu­ka­vaa muis­toa vuo­si­kym­me­nien var­rel­ta. Lap­suus­ke­sii­ni kuu­lui olen­nai­se­na osa­na Jäm­sän opis­to­seu­rat ja tal­koo­työt. Ai et­tä oli mu­ka­va jär­jes­tel­lä ta­va­roi­ta hyl­lyi­hin kark­ki­ki­os­kis­sa ja seu­ro­jen ai­ka­na ol­la myy­jä­nä. Jos­kus ko­keil­tiin kier­tä­vää kar­kin­myyn­ti­ä­kin.

Ison­tel­tan ko­ko­a­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa saa­tiin myös ol­la mu­ka­na ai­na. Tur­val­li­suus­mää­räyk­set oli­vat eh­kä eri­lai­set kuin ny­ky­ään, ja telt­ta­kin oli eri­lai­nen. Kuu­len kor­vis­sa­ni vie­lä­kin, kuin­ka mie­het huu­si­vat "hii­op!", jot­ta telt­ta­kan­kaan nos­to­ryt­mi oli­si sama kai­kil­la. Tal­koo­lai­sil­le oli tie­tys­ti tal­koo­kah­vit, ku­ten ny­ky­ään­kin on.

Nuo­re­na osal­lis­tuin var­maan joka seu­rois­sa työ­vuo­roi­hin. Osak­si sik­si, et­tä ei tar­vin­nut miet­tiä ke­nen kans­sa sitä oli­si, ja osit­tain sik­si, et­tä sääs­ti­hän sii­nä omia vä­hiä ra­ho­jaan, kun sai ruo­ka- ja kah­vi­lip­pu­ja pal­kak­si. Työ­vuo­rois­sa on saa­nut uu­sia tut­tu­ja ja jos­kus on sat­tu­nut ys­tä­vän­kin kans­sa sa­maan vuo­roon, ihan sat­tu­mal­ta.

Opis­to­vuo­te­ni jäl­keen olin Ra­nu­al­la opis­to­seu­rois­sa tai­val­kos­ke­lais­ten ka­ve­rei­den kans­sa, kun Vää­rä­nie­men Paa­vo Tai­val­kos­kel­ta ky­se­li työ­voi­maa täyt­tä­mät­tö­miin vuo­roi­hin. Minä olin heti val­mis läh­te­mään. Niin­pä men­tiin Paa­von kans­sa työ­voi­ma­toi­mis­toon, ja siel­lä hän ihan lii­ku­tuk­sis­saan ker­toi in­nok­kaas­ta työ­läi­ses­tä. Mul­la vä­hän no­lot­ti, mut­ta osal­lis­tu­mi­nen seu­ra­tal­koi­siin oli niin ve­ris­sä, et­tä lu­pau­tu­mi­nen tuli ihan spon­taa­nis­ti.

Eri­lai­sis­sa töis­sä ol­les­sa saa huo­ma­ta, mitä kaik­kea seu­ro­jen on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan­kaan, ja ar­vos­tus jär­jes­tä­jiä koh­taan nou­see. Eh­kä­pä si­ten löy­tyy myös kär­si­väl­li­syyt­tä ja ym­mär­rys­tä esi­mer­kik­si ves­san sii­voo­jia tai lii­ken­tee­noh­jaa­jia koh­taan. Tu­li­joi­ta ja jo­not­ta­jia on pal­jon mui­ta­kin kuin minä, ja no­pein­kaan sii­voo­ja ei ajat­ta työ­tään tee! Ja mi­kä­pä se siel­lä on odo­tel­les­sa. Ves­san nur­kal­la tai ken­täl­le jo­no­tet­ta­es­sa on näh­ty mon­ta tut­tua ja saa­tu vaih­taa kuu­lu­mi­sia.

Tal­koi­lu ei ai­na ole tun­tu­nut so­pi­van omaan ai­ka­tau­luun. Var­sin­kin las­ten ol­les­sa pie­niä seu­rat me­ni­vät ihan heis­tä huo­leh­ties­sa, kun­nes jos­kus huo­ma­sin, et­tä mi­nä­hän saan it­sel­le "omaa ai­kaa", kun me­nen­kin työ­vuo­roon.

Jos­kus ei jak­sa, jos­kus ei pys­ty, mut­ta on­nek­si työ­vuo­ro­ja on mo­nen­lai­sia. Pal­jon teh­dään etu­kä­teen­kin, ja toi­von, et­tä tämä blo­gi­ni sai­si tei­tä, jot­ka Su­vi­seu­roi­hin me­net­te, ot­ta­maan vaik­ka edes yh­den vuo­ron. Jo­kai­nen pys­tyy seu­ro­jen eteen ai­na­kin ru­koi­le­maan, et­tä Su­vi­seu­rat jär­jes­tyi­si­vät, jos Ju­ma­la suo.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
SallaPätsi

Lohiranta vaikenee blogien osalta

30.12.2022 7.00
SallaPätsi

Ei tullut uutista

3.12.2022 6.00
SallaPätsi

Pörröisessä tukassa auringonpaisteen ilo

1.11.2022 6.00
SallaPätsi

Kesän kokemuksissa muistojen tulva

9.9.2022 10.05
SallaPätsi

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00
SallaPätsi

Opettajana opiston kurssilla

11.4.2022 6.00
SallaPätsi

Kummittelua

12.2.2022 7.00
SallaPätsi

Vedetön vuodenalku

15.1.2022 6.00
SallaPätsi

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00
SallaPätsi

Lasten oikeuksia

18.11.2021 6.00
SallaPätsi

Kassi-ihminen

16.11.2021 6.00
SallaPätsi

Hopeahäämatka

17.10.2021 6.00
SallaPätsi

Seuramatkahaaveita ja leiritahtoa

11.9.2021 7.00
SallaPätsi

Lohtu löytyy läheltä

1.8.2021 7.05
SallaPätsi

Karitsaterapiaa tähtitaivaan alla

13.5.2021 7.00
SallaPätsi

Tasa-arvopohdintoja lipputangon juurella

10.4.2021 7.00
SallaPätsi

Yhden hengen ryhmätyö

14.3.2021 7.05
SallaPätsi

Uusia ja vanhoja toiveita

3.2.2021 6.15
SallaPätsi

Odotusten joulukuu

30.12.2020 14.30
SallaPätsi

Monenlaisia enkeleitä

5.12.2020 7.05
SallaPätsi

Aikaa ei saa kiinni juoksemalla – vaan pysähtymällä

1.11.2020 6.05
SallaPätsi

Onnellisena elämänmittaisessa ihmissuhteessa

30.9.2020 10.05
SallaPätsi

Menneen kesän makustelua

24.8.2020 6.15
SallaPätsi

Jutellaan uskosta, välitetään

28.7.2020 6.30
SallaPätsi

Pala tuttua kattoa

24.6.2020 6.00
SallaPätsi

Ymmärtäväisiä sanoja

1.6.2020 6.00
SallaPätsi

Töitä nahkaverstaalla etäopiskelun tahdissa

27.4.2020 6.10
SallaPätsi

Kuin keväinen päivä

30.3.2020 6.20
SallaPätsi

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25
SallaPätsi

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys