JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Terveys ja luonto puhuttelevat

3.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

26.4. 09:52
2023042609520420230503060000

Rina Palm­roth

Olen ai­na naut­ti­nut pit­kos­pui­den ää­nes­tä. Ta­sai­nen as­kel­ten ku­mi­na ja puun soin­ti vi­rit­tä­vät mie­len rau­hal­li­siin ja kii­tol­li­siin sä­ve­liin.

Olin kai­van­nut jo pit­kään kii­ree­tön­tä het­keä luon­nos­sa. Sain ja­kaa vir­kis­tä­vän ret­ken kah­den iha­nan ys­tä­vä­ni kans­sa.

Ih­met­te­lin luon­toa. Yön pak­ka­sen tuo­mien jäi­den al­la mut­kal­la kip­ris­te­le­viä raik­kaan vih­rei­tä ver­so­ja. Tor­vi­jä­kä­län pie­nen­pie­niä kup­pe­ja. Tuu­len tyy­neyt­tä ja vie­lä leh­det­tö­mien koi­vi­koi­den ujout­ta.

Ihas­te­lin ja ih­met­te­lin saa­pu­nut­ta ke­vät­tä. Sen tuo­maa läm­pöä ja va­loa, joka va­lai­si elä­män myl­ler­rys­ten täyt­tä­mää miel­tä. Tun­sin, et­tä al­ku­ke­vääs­tä yl­lät­tä­en al­ka­nei­den ter­vey­del­lis­ten haas­tei­den oli sit­ten­kin ol­lut tar­peen tul­la muis­tut­ta­maan ter­vey­den lah­jas­ta. Nyt ke­vy­em­pä­nä päi­vä­nä hen­gi­tyk­sen va­paa vir­ta he­rät­te­li lem­pe­äs­ti ke­hoa. Kat­soin au­rin­gon­va­los­sa pu­noit­ta­mat­to­mia ja ku­ti­a­mat­to­mia kä­si­var­sia kuin ne oli­si­vat ai­van uu­det. Muis­to äi­ti­ni kans­sa ja­e­tus­ta huu­mo­ris­ta toi hy­myn­ka­reen kas­voil­le. Puu­tar­hu­rin tyt­tä­rel­le so­pii mai­ni­os­ti nok­ko­si­hot­tu­ma ja pu­na­jä­kä­lä.

Ei siis sen va­ka­vam­pia tau­te­ja, mut­ta sen ver­ran ikä­viä, et­tä ko­ros­ti­vat it­sel­le­ni ter­vey­den mer­ki­tys­tä. Sai­raa­la­ran­nek­kees­sa päi­vä­mää­rä muis­tut­ti, et­tä olin al­ka­nut käy­dä koh­ti kol­me­a­kym­men­tä. On­nit­te­lut ja tsemp­pi­vies­tit tun­tui­vat eri­tyi­sen voi­maan­nut­ta­vil­ta!

Koen, et­tä nämä ter­vey­den haas­teet ja lää­kä­ri­käyn­nit tu­li­vat kui­ten­kin juu­ri oi­ke­aan ai­kaan kas­vat­ta­maan mi­nua ja kar­si­maan pois pin­nal­li­suut­ta tuo­den elä­mään sy­vyyt­tä. Ai­na­kaan en enää mie­ti nuo­ruu­des­sa toi­si­naan pin­taan nous­sei­ta ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta, vaan keho ja mie­li sai­vat oleel­li­sem­man ulot­tu­vuu­den.

Ih­met­te­lin vie­lä het­ken luon­toa. Kat­se­lin puu­ta, jon­ka ok­sa oli jo­nain yön myrs­ky­ä­vä­nä het­ke­nä kat­ken­nut. Huo­li­mat­ta sii­tä se ku­rot­tau­tui ter­veil­lä ok­sil­laan koh­ti au­rin­koa, ja ke­säl­lä tie­dän sen ver­hoi­le­van vih­re­äl­lä lem­pey­del­lään run­gon ja ok­sien ku­lu­mat.

RinaPalmroth
Olen Porissa asusteleva opiskelijanuori. Opiskelija-arkeen saan virtaa hetkistä tärkeiden ihmisten kanssa, liikunnasta ja italian kielen opinnoista, jotka lukiossa tempasivat mukaansa. Arjen keskellä Päivämiehen tekstit ja blogit ovat itselleni aivan kuin pieniä levähdyshetkiä. Toivon, että voisin välittää tuon saman tunteen omien kirjoitusteni lukijoille. Palautetta blogiteksteistä otan mielelläni vastaan sähköpostiini rinapalmroth(at)outlook.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys