JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tiukat sanat kuin kimeä ilmahälytyssireeni

8.4.2020 6.10

Juttua muokattu:

2.4. 16:15
2020040216151220200408061000

Kun vii­mek­si kir­joi­tin tä­hän blo­gii­ni, en tien­nyt, mil­lai­seen pyö­ri­tyk­seen 70+-ih­mi­set jou­tui­si­vat muu­ta­man vii­kon ku­lut­tua.

Van­huk­set on nyt mää­rät­ty ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si ko­tiin ka­ran­tee­niin. Tun­teet tais­te­le­vat, kun mei­dän van­ho­jen it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta on näin ra­joi­tet­tu. Ra­joi­tuk­sia on jou­dut­tu sa­no­maan eh­dot­to­mas­ti ja tiu­kas­ti, jos­kus jopa huu­ta­mal­la. Tämä on he­rät­tä­nyt mi­nus­sa yh­täk­kiä tie­toi­suu­teen vuo­si­kym­me­net täy­sin unoh­duk­sis­sa ol­leen lap­suus­ko­ke­muk­sen: so­ta­vuo­sien il­ma­hä­ly­tys­si­ree­nin ää­nen. Ko­van ja ki­me­än.

1940-lu­vul­la asuim­me ylim­mäs­sä ker­rok­ses­sa ta­los­sa, jon­ka ka­tol­la oli hä­ly­tys­si­ree­ni. Sota-ai­ka­na se vies­tit­ti vaa­ran mer­kin yli Kuo­pi­on kau­pun­gin, ja ää­ni kuu­lui si­ree­nin al­la ole­vaan ko­tiim­me kaik­kein voi­mak­kaim­min.

Sil­loin oli vii­vyt­te­le­mät­tä men­tä­vä ta­lon kel­la­riin. Vain yh­den le­lun, Mol­la-Mai­jan, sain ot­taa mu­kaa­ni. Kel­la­ri oli täyn­nä hil­jai­sia ih­mi­siä, ja hap­pi lop­pui al­kuun­sa. Mut­ta ai­kui­sil­la oli kau­niit il­meet, kun he kat­soi­vat lap­sia. Ru­tis­tin Mol­la-Mai­jaa, ja mi­nun oli hyvä ol­la.

Olen ai­na ah­dis­tu­nut ki­meis­tä ja voi­mak­kais­ta ää­nis­tä. Nyt tie­dän, mis­sä on ah­dis­tuk­sen syy.

Nois­ta sota-ajois­ta tai­vaan Isä on aut­ta­nut kan­sam­me uu­teen ai­kaan, vaik­ka het­kit­täin vai­keu­det ovat ol­leet yli­voi­mai­sia. Hä­neen saam­me nyt­kin lap­se­no­mai­ses­ti luot­taa. Wins­ton Churc­hil­liä lai­na­tak­se­ni: ”Ei tämä ole lo­pun al­ku vaan alun lop­pu.”

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys