JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yllätin itseni!

11.9.2022 6.30

Juttua muokattu:

9.9. 16:40
2022090916402520220911063000

Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Vii­kon­lop­pu­na oli Lem­pää­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nais­ten­ret­ki Au­lan­gol­le. Se on luon­non­puis­to, jos­sa on pa­ti­koin­ti­reit­te­jä. En­sin mie­tin, et­tä läh­ti­sin­kö. Pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na oli in­to pääs­tä kul­ke­maan luon­nos­sa. Sit­ten al­koi tul­la es­tei­tä. Mie­leen tuli edel­li­nen vas­taa­va pa­ti­koin­ti­reis­su, jos­sa men­tiin ylös alas sel­lais­ta vauh­tia, et­tä kor­vat te­ki­vät sto­pin eli tuli asen­to­hui­maus seu­raa­va­na aa­mu­na ja kes­ti lie­vä­nä use­am­man päi­vän. Tie­sin, et­tä tu­le­van ret­ken maas­to oli­si ta­sai­sem­paa, jo­ten ohi­tin es­teen. Seu­raa­vak­si ky­se­lin pa­ril­ta tu­tul­ta, ovat­ko läh­dös­sä, ja pet­ty­myk­sek­se­ni sain kuul­la, et­tä ei­vät läh­de mu­kaan.

Sil­ti il­moit­tau­duin. Ajat­te­lin, et­tä luon­nos­sa on mu­ka­va kul­kea vaik­ka sit­ten yk­sin­kin, jos ei satu ke­tään sel­lais­ta tut­tua ka­ve­rik­si, jon­ka kans­sa osai­si jo­tain ju­tel­la. Sil­ti läh­töä edel­li­se­nä il­ta­na aloin kuu­los­tel­la olo­a­ni, et­tä en kai vaan ole tu­los­sa ki­pe­äk­si. Mie­tin, et­tä ei kai vaan ole tu­los­sa sa­tei­nen il­ma, suh­teel­li­sen kyl­mää kui­ten­kin oli lu­vas­sa. Pi­täi­si­kö sit­ten­kin jää­dä pois ret­kel­tä.

Aa­mul­la kui­ten­kin aje­lin Au­lan­gol­le. Pe­ril­lä is­tuin jon­kin ai­kaa au­tos­sa ja yri­tin kat­sel­la, nä­kyy­kö tut­tu­ja. Vie­lä­kin oli vä­hän sel­lai­nen olo, et­tä ei eh­kä ke­tään niin hy­vää tut­tua tule, et­tä oli­si ka­ve­rik­si. Jär­jes­te­lin rep­puun vain vä­hän eväs­tä, et­tä ei tule lii­kaa pai­noa. Sa­mal­la hil­jai­ses­ti lä­he­tin Tai­vaan Isäl­le pyyn­nön, et­tä ret­ki me­ni­si hy­vin ja oli­si iloi­nen mie­li.

Reip­pai­na läh­dim­me rei­lun nel­jän­kym­me­nen nai­sen voi­min kul­ke­maan jär­veä ym­pä­ri. Jo­nos­sa ja vä­hän rin­nak­kain­kin. Huo­ma­sin ilok­se­ni vaih­ta­va­ni kuu­lu­mi­sia use­am­man­kin hen­ki­lön kans­sa. Sii­nä kul­kies­sa ai­na vä­lil­lä vaih­tui vie­rus­ka­ve­ri ja kaik­ki oli­vat iloi­sel­la mie­lel­lä.

Mi­nul­le on ai­na vai­ke­aa aloit­taa jut­tua ke­nen­kään kans­sa, mut­ta kun oli huo­maa­vai­sia mat­ka­lai­sia, jot­ka aloit­ti­vat, niin help­po­han jut­tuun oli sit­ten yh­tyä. Iso ryh­mä ha­jo­si vä­hi­tel­len pie­nem­mik­si jou­koik­si, ja mei­dän seu­ru­ees­sa kul­ki lo­pul­ta yh­dek­sän iha­naa nais­ta. Mat­ka tait­tui tur­han­kin no­pe­as­ti. Mat­ka­lais­ten huu­mo­ri oli vail­la ver­taa, meis­tä tuli tii­vis ryh­mä ja iloit­sim­me to­del­la tois­tem­me seu­ras­ta sekä kau­niis­ta jär­vi­mai­se­mis­ta.

Pa­ti­koin­nin jäl­keen pää­sim­me sau­naan ja ui­maan sekä syö­mään. Kai­ken sen jäl­keen saim­me kuun­nel­la alus­tus­ta eri­lai­sis­ta ajat­te­lu­mal­leis­ta nai­sen hy­vin­voin­nin tu­ke­na. Vä­lil­lä mie­les­sä kävi, et­tä mitä jos oli­sin jät­tä­nyt läh­te­mät­tä ret­kel­le. Mitä jos oli­sin kuun­nel­lut nii­tä kaik­kia es­tei­tä, joi­ta mie­leen tuli. Sil­loin oli­sin jää­nyt il­man kaik­kea sitä iha­nuut­ta ja hy­vyyt­tä, mitä Tai­vaan Isä oli mei­dän ruu­miil­le ja sie­lul­le jär­jes­tä­nyt mei­dän vir­kis­tyk­sek­si.

Ret­ken jäl­keen lai­toim­me kii­tok­sia ja sy­dä­miä toi­sil­lem­me iha­nas­ta päi­väs­tä. Ilon kyy­ne­let va­lui­vat mo­nes­ti il­lal­la ja vie­lä seu­raa­va­na päi­vä­nä­kin. Olen vie­lä­kin vä­hän yl­lät­ty­nyt sii­tä, mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä pys­tyin jut­te­le­maan niin mo­nen iha­nan ih­mi­sen kans­sa kai­ken­lais­ta sen päi­vän ai­ka­na. Tun­tuu jopa ai­ka has­sul­ta, et­tä jän­ni­tin niin pal­jon etu­kä­teen sitä, et­tä jos jou­dun ole­maan yk­sin.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
LiisaLilvanen-Pelkonen

Erilainen joulu

23.12.2022 7.45
LiisaLilvanen-Pelkonen

Nämä viikot olen elänyt muistoissa

29.11.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Näkökulmia

30.10.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kiitoslauluja ja ilonkyyneleitä

11.7.2022 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Varjoja keväässä

3.6.2022 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Uskollinen ystävä

27.4.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tallin haju

21.3.2022 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

“Liikuttelin lieden puita, ajattelin armastani”

16.12.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lomailua

8.11.2021 6.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuinka paljon pitää jaksaa?

19.9.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siniritareita

14.8.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Hautausmaan rauhaa

18.7.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Lilvasjärven onnea

9.6.2021 7.00
LiisaLilvanen-Pelkonen

Suviseurasukkia odotellessa

27.4.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Itkemisen lahja

24.3.2021 8.51
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kuusivanhusten kaatuessa

17.2.2021 7.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kalailo

24.1.2021 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Saamattomuutta

29.12.2020 6.10
LiisaLilvanen-Pelkonen

Muistelen isää

15.11.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kurkien siivittämänä syksyyn

18.9.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Opettajan huolet

19.8.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Siipien kauneutta

16.7.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Äitiä ikävä

21.6.2020 6.15
LiisaLilvanen-Pelkonen

Tuoksuu keväälle

18.5.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Kaakaota vuohenmaidon kera

20.4.2020 6.30
LiisaLilvanen-Pelkonen

Metsätöissä on mukavaa

20.3.2020 6.25
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mökistä kodiksi

11.2.2020 6.05
LiisaLilvanen-Pelkonen

Mielessä jo kylvölaatikot ja taimet

22.1.2020 6.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys