JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Musiikkityöryhmässä henkilövaihdoksia

Puhutaan maasta ja taivaasta
1.2.2024 10.00

Juttua muokattu:

1.2. 10:26
2024020110264420240201100000
Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva.  – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Juha Hakulisen (oik.) paikan SRK:n musiikkityöryhmässä täyttää oululainen 22-vuotias Sampsa Lahti. Lahti koki, että kokouksen ilmapiiri oli vastaanottava ja huomioiva. – Tuon mukanani ajatuksia ja ideoita nuoren aikuisen näkökulmasta. Toivon, että saisimme yhdessä aikaan innostavia ja osallistavia musiikkiprojekteja, jotta mahdollisimman moni voisi saada uskolleen vahvistusta musiikin kautta.

Sirkka Lehto

Sirk­ka Leh­to

Ou­lu

Pit­kään kris­til­li­syy­den mu­siik­ki­työn yti­mes­sä ol­lut Juha Ha­ku­li­nen an­taa ti­laa uu­sil­le voi­mil­le.

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män kau­den 2024–2025 en­sim­mäi­nen ko­kous pi­det­tiin SRK:n toi­mis­tol­la tiis­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta. Ko­kouk­sen aluk­si muis­tet­tiin ero­vuo­ron­sa käyt­tä­nyt­tä, 12 vuot­ta toi­min­nas­sa mu­ka­na ol­lut­ta Juha Ha­ku­lis­ta. Hä­nen ti­lal­laan työ­ryh­mäs­sä aloit­taa Samp­sa Lah­ti.

Mu­siik­ki­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Sa­mu­li Sor­va­ri kiit­ti Ha­ku­lis­ta mu­siik­ki­työs­tä, jois­ta vii­si ja puo­li vuot­ta meni mu­siik­ki­sih­tee­ri­nä (myö­hem­min mu­siik­ki­tuot­ta­ja­na) ja kuu­si ja puo­li vuot­ta mu­siik­ki­työ­ryh­mäs­sä.

– Mu­siik­ki­sih­tee­ri­nä si­nul­la oli kol­me merk­ki­paa­lua: Mu­sii­kin lah­ja -kir­jan toi­mit­ta­mi­nen yh­des­sä So­ran­nan Ju­han kans­sa, lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen lop­puun saat­ta­mi­nen ja Sii­o­nin lau­lu­jen ko­ko­nai­sää­ni­tys.

Mu­siik­ki­työ­ryh­mäs­sä Ha­ku­li­nen oli vah­vas­ti stra­te­gi­a­työs­sä mu­ka­na.

– Si­nul­la on vank­ka am­mat­ti­tai­to laa­jo­jen ko­ko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­ses­sa, mut­ta myös ha­vain­noit pik­ku­tark­ko­ja asi­oi­ta, Sor­va­ri jat­koi.

Hän kiit­ti Ha­ku­lis­ta pal­ve­le­vas­ta asen­tees­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ar­vos­ta­mi­ses­ta.

– Si­nul­la on ja­lat maas­sa, ja kuun­te­lit myös her­käl­lä kor­val­la ken­tän ään­tä.

Lue Ha­ku­li­sen aja­tuk­sia en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys