JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­rat Ala­jär­ven kir­kon ym­pä­ris­tös­sä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
24.7.2014 7.34

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123445520140724073400

Ala­jär­ven kir­kon ym­pä­ris­tö täyt­tyy vii­kon­vaih­tees­sa ke­sä­seu­ra­vie­rais­ta. Tä­nään al­ka­via Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­sia ke­sä­seu­ro­ja vie­te­tään tut­tuun ta­paan kir­kon ym­pä­ris­tös­sä, Ala­jär­ven ran­ta­mil­la Aal­to­puis­tos­sa, jo­hon ra­ken­tui pie­ni ”ke­sä­seu­ra­kau­pun­ki”. Val­mis­te­lu­töi­tä on teh­ty vii­kon ajan.

Tal­koot aloi­tet­tiin maa­nan­tai-il­ta­na ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lin ja tar­vik­kei­den kul­je­tuk­sel­la seu­ra-alu­eel­le. Tal­koi­siin osal­lis­tui al­ku­vii­kon ai­ka­na kym­me­niä tal­koo­lai­sia joka il­ta. Seu­ro­jen ai­ka­na ala­jär­ve­läis­ten kans­sa työ­vuo­roi­hin osal­lis­tuu tal­koo­lai­sia myös lä­hi­a­lu­een Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä.

– Ke­sä­seu­ra­tal­koi­siin osal­lis­tu­taan Ala­jär­vel­lä mel­ko ak­tii­vi­ses­ti. Maa­nan­tai­na tal­kois­sa oli rei­lut 50 hen­keä. Nuo­ria jouk­koon mah­tui­si enem­män­kin, ker­too tois­ta ker­taa ra­ken­nus­tal­koi­ta ve­tä­vä Sa­mu­li Suo­ma­la.

– Omat ke­sä­seu­rat ovat ala­jär­ve­läi­sil­le tär­keä ta­pah­tu­ma, to­te­aa tal­koi­siin saa­pu­nut Mart­ti Met­sä­lä.

– Mo­nil­le ne mer­kit­se­vät ke­sä­kau­den päät­ty­mis­tä, Met­sä­lä jat­kaa.

Met­sä­lä osal­lis­tuu Ala­jär­ven maa­kun­nal­lis­ten ke­sä­seu­ro­jen ra­ken­nus­tal­koi­siin pe­rin­tei­ses­ti pa­ri­na il­ta­na vii­kon var­rel­la.

Martti Metsälän mukaan maanantain seuratalkoisiin oli päässyt seitsemänvuotias tyttärenpoika Eeli Aninko.

Martti Metsälän mukaan maanantain seuratalkoisiin oli päässyt seitsemänvuotias tyttärenpoika Eeli Aninko.

Sää on suo­si­nut ra­ken­nus­tal­koi­ta. Pe­rin­tei­ses­ti Ala­jär­ven ke­sä­seu­ro­jen ai­kaan on saa­tu naut­tia kau­niis­ta ke­sä­sääs­tä ja sa­maa toi­vo­taan Ala­jär­vel­lä tä­nä­kin vuon­na.

Tänä ke­sä­nä ne­li­päi­väi­set seu­rat

Ke­sä­seu­rat al­ka­vat ai­em­mis­ta vuo­sis­ta poi­ke­ten jo tors­tai­na. Oh­jel­mas­sa on ke­säil­lan har­taus Ala­jär­ven kir­kos­sa kel­lo 19, min­kä jäl­keen on lau­lu­tuo­kio ja kah­vi­tar­joi­lu. Per­jan­tai­na seu­rat al­ka­vat kel­lo 18 ja jat­ku­vat vii­kon­lo­pun ajan sun­nun­tai­na kel­lo 16.30 al­ka­viin pää­tös­seu­roi­hin saak­ka. Sa­nan kuu­loon odo­te­taan 4000–5000 seu­ra­vie­ras­ta.

Alajärven kesäseurojen seuramerkki on lasten kuvittama. Merkissä on kuvattu yhdessä iloitsevia ihmisiä.

Alajärven kesäseurojen seuramerkki on lasten kuvittama. Merkissä on kuvattu yhdessä iloitsevia ihmisiä.

Ala­jär­ven ke­sä­seu­rat ly­hy­es­ti:

- Seu­rat al­ka­vat tors­tai­na 23.7. ja päät­ty­vät sun­nun­tai­na 27.7.

- Seu­ra­paik­ka­na on Ala­jär­ven kir­kon ym­pä­ris­tö.

- Seu­ra­tun­nus on "Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni" (Joh. 15:9).

- Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Ala­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tys.

- Seu­ro­ja voi kuun­nel­la Jär­vi­ra­di­os­ta lau­an­tai­na kel­lo 14–15.30 ja 21–22 vä­li­se­nä ai­ka­na sekä sun­nun­tai­na kel­lo 10–11 ja 19–20.30 vä­li­se­nä ai­ka­na. Net­ti­ra­di­on lä­he­tys­tä voi kuun­nel­la Ala­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen si­vuil­ta.

Teks­ti: Suvi Ho­si­o­na­ho ja Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den toi­mi­tus

Ku­vat: Suvi Ho­si­o­na­ho

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys