JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lopen Suviseurojen 2022 seuramerkki on julkaistu

Uutiset
28.8.2021 9.30

Juttua muokattu:

28.8. 22:31
2021082822310420210828093000

Päi­vä­mies

En­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen merk­ki ja myö­hem­min jul­kais­ta­vat verk­ko­si­vut vä­lit­tä­vät seu­ro­jen tun­nus­lau­seen vies­tiä.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään vuon­na 2022 Lo­pel­la, Räys­kä­län len­to­kent­tä­a­lu­eel­la 1.–4.7.2022. Kent­tä on Poh­jois­mai­den vilk­kain ur­hei­luil­mai­lu­kes­kus.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jen pää­vas­tuun kan­taa Van­taan Rau­ha­nyh­dis­tys. Li­säk­si jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat Es­poon, Hel­sin­gin, Hy­vin­kään, Hä­meen­lin­nan, Loh­jan ja Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mis­ta: “Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14). Tun­nuk­sen vies­ti vä­lit­tyy tänä vii­kon­lop­pu­na jul­kis­te­tus­ta seu­ra­mer­kis­tä.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin läm­pi­mät ja lem­pe­ät vä­rit kut­su­vat seu­roi­hin ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, joka on las­ten kal­tais­ten. Iloi­set ris­tin ää­rel­le ke­rään­ty­neet ih­mis­hah­mot on piir­tä­nyt seu­rai­kä­vää po­te­va Mat­ti Romp­pa­nen. Piir­tä­es­sään hän on muis­tel­lut tun­nel­maa seu­ra­ken­täl­lä. Mer­kin on suun­ni­tel­lut Ol­li Romp­pa­nen.

En­sim­mäi­set Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vät tal­koot jär­jes­tet­tiin 14. elo­kuu­ta.

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat ovat toi­set seu­rat Lo­pel­la. En­sim­mäi­sen ker­ran Su­vi­seu­rat pi­det­tiin Räys­kä­län ken­täl­lä vuon­na 2012. Su­vi­seu­ro­ja jär­jes­te­tään Lo­pen len­to­kent­tä­a­lu­eel­la myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys