JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Runoilija, pappi ja virren tekijä

Aho Hanna
Uutiset
5.2.2018 6.07

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283520180205060700

J. L. Ru­ne­ber­gin päi­vää vie­te­tään tä­nään. Kuka oli Ru­ne­berg, ja mi­ten hä­nen pe­rin­tön­sä nä­kyy nyky-Suo­mes­sa?

Suo­men kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na pi­det­ty J. L. Ru­ne­berg loi yh­des­sä ai­ka­lai­sen­sa Eli­as Lön­n­ro­tin kans­sa mer­kit­tä­vän poh­jan suo­ma­lai­sel­le kult­tuu­ril­le ja kir­jal­li­suu­del­le, joka var­sin­kin al­kuun oli hy­vin kris­til­lis-isän­maal­lis­ta.

Ru­ne­berg oli pait­si ru­noi­li­ja ja opet­ta­ja, myös toi­mit­ta­ja, kir­jal­li­suu­den pro­fes­so­ri ja pap­pi, joka on kir­joit­ta­nut ny­kyi­seen vir­si­kir­jaam­me 16 virt­tä. Hä­nen ky­näs­tään ovat esi­mer­kik­si vir­ret Käy köy­hään sy­dä­mee­ni (Vk. 124), Mä sil­mät luon ylös tai­vaa­seen (Vk. 490), On meil­lä aar­re ver­ra­ton (Vk. 183) ja Sun kä­tes, Her­ra, voi­mak­kaan (Vk. 577).

Maam­me-lau­lun, jon­ka kah­des­ta sä­keis­tös­tä tuli myö­hem­min Paa­vo Ca­jan­de­rin suo­men­ta­ma­na ja Pa­ciuk­sen sä­vel­tä­mä­nä kan­sal­lis­lau­lum­me, Ru­ne­berg jul­kai­si Vän­rik­ki Stoo­lin ta­ri­noi­den al­ku­ru­no­na. Hän tar­koit­ti sen jo sil­loin kan­sal­lis­lau­luk­si.

Lue 31.1. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä kah­den ru­noi­li­jan, Teu­vo Ahon ja Nii­lo Rau­ha­lan, aja­tuk­sia J. L. Ru­ne­ber­gin ru­nou­des­ta.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys