JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Sommar, väntan och lösa tänder

Vieraskieliset / på-svenska
11.8.2023 13.00

Juttua muokattu:

11.8. 12:51
2023081112515920230811130000
Ylva Karhu, Edvin Puhakka och Linn Laitinen njuter av utflyktsdagen i Flottsbro.

Ylva Karhu, Edvin Puhakka och Linn Laitinen njuter av utflyktsdagen i Flottsbro.

Tiina Karhu

Ylva Karhu, Edvin Puhakka och Linn Laitinen njuter av utflyktsdagen i Flottsbro.

Ylva Karhu, Edvin Puhakka och Linn Laitinen njuter av utflyktsdagen i Flottsbro.

Tiina Karhu

Tii­na Kar­hu

På Sve­ri­ges na­ti­o­nal­dag, den 6 juni, har Stock­holms tro­en­de den tra­di­ti­on­sen­li­ga utf­lyk­ten för sön­dags­s­ko­lan och bi­belk­las­sen. I år träf­fa­des vi i Flot­tsb­ro fri­luft­som­rå­de som lig­ger sö­der om Stock­holm.

På utf­lyk­ten pra­tar jag med de bli­van­de förs­ko­lek­las­se­le­ver­na Ed­vin Pu­hak­ka, Linn Lai­ti­nen och Yl­va Kar­hu. Ed­vin tyc­ker att det kän­ns jät­te­ro­ligt att bör­ja i sko­lan.

– Jag har va­rit på Öp­pet hus och häl­sat på och lekt, men jag kän­ner re­dan till sko­lan gans­ka bra då mina sto­ra­sys­kon Adiel och Ag­nes går där, be­rät­tar Ed­vin.

Även Linn har va­rit på skol­be­sök til­l­sam­mans med sin pap­pa. Yl­va be­rät­tar att hon var på skol­be­sök med sin förs­ko­la.

– Men jag har va­rit på sko­lan mån­ga gån­ger när jag häm­tat min sto­ra­sys­ter Ron­ja. Min pap­pa sä­ger att det märks att jag snart ska bör­ja sko­lan för jag har en lös tand, sä­ger Yl­va.

– Jag har re­dan tap­pat tän­der, sä­ger Linn och vi­sar sin glugg.

Ed­vin, Linn och Yl­va har mån­ga tan­kar kring vad som kan vara bra att kun­na in­nan man bör­jar i sko­lan. Fram­för al­lt är det vik­tigt att lys­s­na, vara snäll, tän­ka själv och att in­te slåss, tror de.

Bar­nen fun­de­rar på hur vik­tigt det är att kun­na läsa i förs­ko­lek­las­sen.

– Jag kan re­dan mån­ga boks­tä­ver och boks­tavsl­jud, kom­mer Ed­vin på. Yl­va och Linn har lärt sig någ­ra boks­tä­ver, men båda flic­kor­na tän­ker att de nog kom­mer att få lära sig mer i förs­ko­lek­las­sen.

– Det kom­mer bli ro­ligt att få en egen mat­te­bok att räk­na i, tror Linn.

In­nan sko­lan bör­jar så har Ed­vin, Linn och Yl­va haft ett långt som­mar­lov. Mån­ga tro­en­de fa­mil­jer i Stock­holm spen­de­rar de­lar av sin se­mes­ter i Fin­land för att gå på som­mar­mö­tet och häl­sa på släkt och vän­ner. Linn fick träf­fa myc­ket vän­ner både i Fin­land och hem­ma. Och mån­ga glas­sar fick hon äta, i al­la fall på som­mar­mö­tet i Kau­ha­va. Yl­va har släkt i både Fin­land och Nor­ge.

Hen­nes mor­fö­räld­rar som kal­las för mum­mu och bop­po bor i Nor­ge. Yl­vas öns­kan up­p­fyl­l­des och hon fick resa till Nor­ge til­l­sam­mans med mum­mu och sto­ra­sys­ter Ron­ja.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys