JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Kuinkas sitten kävikään...

6.10.2014 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141006065200

...mi­nun unel­ma­ni, kas­vi­maan? Hy­vin kävi. Sain ke­sän ai­ka­na kas­vi­maas­ta­ni pal­jon iloa. Toki se tuot­ti myös konk­reet­tis­ta sa­toa.

En­sim­mäi­se­nä pää­sim­me mais­te­le­maan re­tii­se­jä, kir­pei­tä ja raik­kai­ta oli­vat. To­sin sa­don hie­man van­he­tes­sa joku pie­ni, vih­reä mato päät­ti ot­taa oman osuu­ten­sa. Lo­put re­tii­sit ke­rä­sin suo­raan kom­pos­tiin ma­toi­neen päi­vi­neen, sai­vat ma­dot her­ku­tel­la rau­has­sa. Sa­laat­tia söim­me koko ke­sän. Las­ten­las­ten lemp­pa­rei­ta oli­vat muh­ke­at her­neen­pa­lot. It­se­kin tyk­kä­sin hel­teel­lä nap­sia kou­ral­li­sen pal­ko­ja, ne aut­toi­vat kum­mas­ti ja­noon.

Eri­tyi­sen iloi­sia olim­me pe­ru­nan hy­väs­tä sa­dos­ta. Saim­me syö­dä oman maan pe­ru­naa jopa pari viik­koa. Pa­kas­tee­seen sain til­liä, per­sil­jaa ja ruo­ho­si­pu­lia. Kel­ta­si­pu­li on par­hail­laan kui­va­mas­sa tal­vea var­ten. Pe­tu­ni­at ja pork­ka­noi­den ka­ve­rit sa­met­ti­ku­kat ei­vät ole mi­nul­la kos­kaan kuk­ki­neet niin hy­vin ruu­kuis­sa kuin nyt kas­vi­maal­la. Täl­lä het­kel­lä kas­vi­maal­la­ni kas­va­vat vie­lä pork­ka­nat ja ke­hä­ku­kat. Toki olem­me jo syö­neet pork­ka­noi­ta. Ne ovat kum­mal­li­sen ly­hyi­tä ja pak­su­ja mut­ta hy­viä!

Ke­vääl­lä lu­pa­sin it­sel­le­ni, et­tä kas­vi­maa­ni on te­ra­pi­a­kas­vi­maa ei­kä työ­lei­ri. Sis­ko­ni yl­ly­tyk­ses­tä to­teu­tin ka­te­vil­je­lyä, jos­sa kas­vi­maa pei­te­tään ruo­ho­jät­teel­lä, joka kom­pos­toi­tuu ja hoi­taa maa­ta. Se oli­kin tosi toi­mi­va tapa ja kit­ke­mis­tä oli rat­kai­se­vas­ti vä­hem­män. Myös­kään kas­te­le­mi­ses­ta ei tar­vin­nut ol­la niin huo­lis­saan hel­tei­den ai­kaan. Kas­te­ma­dot kuu­lem­ma tyk­kää­vät myös täl­lai­ses­ta ta­vas­ta kom­pos­toi­da. Kun ne käy­vät ha­ke­mas­sa kat­tees­ta eväs­tä, ne sa­mal­la kuoh­keut­ta­vat mul­taa käy­tä­vil­lään. Ai­noa on­gel­ma­ni oli, et­tä mi­nul­la ei ol­lut ka­tet­ta riit­tä­väs­ti, kos­ka pe­rus­tim­me nur­mik­kom­me vas­ta tänä ke­sä­nä. On­nek­si en­si ke­sä­nä ti­lan­ne on toi­nen.

Oli lu­mo­a­vaa seu­ra­ta pien­ten tai­mien kas­vua ja vah­vis­tu­mis­ta. Mi­nua hu­vit­ti­vat äi­dil­li­set tun­tee­ni, kun ta­put­te­lin sie­men­pe­ru­noi­ta mul­ta­ker­rok­sen al­le kas­va­maan. Ke­sä­kuun kyl­mi­nä il­toi­na kä­vin peit­te­le­mäs­sä hal­la­nar­ko­ja pe­ru­nan tai­mia. Erää­nä päi­vä­nä joku asia tym­päi­si mi­nua tosi pal­jon. Olin äkäi­nen ja vi­hai­nen. Lai­toin pyyk­kiä ulos kui­vu­maan ja äkäi­lin it­sek­se­ni. Pää­tin poi­ke­ta het­ken mie­li­joh­tees­ta kas­vi­maal­la. Kun kat­see­ni osui vir­kei­siin pe­ru­nan tai­miin, tun­sin kuin­ka mie­lee­ni vir­ta­si hy­vää miel­tä ja ener­gi­aa. Sii­nä mie­tin, et­tä kuin­ka hyvä te­ra­pi­a­muo­to kas­vi­maa on­kaan ih­mi­sel­le, jol­la on haa­voit­tu­nut mie­li.

Näin syk­syl­lä kat­se kään­tyy usein men­nee­seen ke­sään päin. Kun ke­rä­sin si­pu­lei­ta laa­tik­koon kui­vu­maan, tuli tyy­ty­väi­nen ja kii­tol­li­nen mie­li, mi­nul­la ja per­heel­lä­ni on ol­lut hyvä kesä. Tai­vaan Isä siu­na­si sekä kas­vi­maa­ni et­tä ke­säm­me. Sa­mal­la tä­hyi­lin jo en­si ke­sään. Sil­loin on hyvä jat­kaa tätä te­ra­pi­aa hie­man jo ko­ke­mus­ta saa­nee­na.

JohannaKoivisto
Olen ison perheen äiti, minulla on rakas mies, yhdeksän valmiina saatua lasta ja kolme itse synnytettyä. Minulla on myös kuusi lastenlasta. Työskentelen terveydenhuollon opettajana. Rakastan suomalaista metsää ja tuntureita, opettelen lintuja, rentoudun mökillä, haaveilen puutarhasta. Kaksi koiraamme vievät minut sauvakävelylle, ja pilates haastaa minua jatkuvasti. Elämä on mielenkiintoista selviytymistä, jossa ilo ja suru ovat väliin rinnakkain, väliin sisäkkäin.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys