JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Miten puhua Jumalasta?

10.4.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160410070000

Mi­ten pu­hua Ju­ma­las­ta oi­kein? Mi­ten va­lit­sen sa­na­ni pu­hu­es­sa­ni Ju­ma­las­ta? Kuin­ka pal­jon us­kal­lan konk­re­ti­soi­da? On­ko tyy­dyt­tä­vä vain ih­met­te­lyyn? Mi­ten ker­ron hy­väs­tä Ju­ma­las­ta lä­him­mäi­sil­le­ni?

Näi­den ky­sy­mys­ten eteen jou­dum­me usein koh­da­tes­sam­me ih­mi­sen, jol­la ei ole kos­ke­tus­pin­taa kris­til­li­seen us­koon. Halu oli­si ker­toa Ju­ma­las­ta, mut­ta pe­lot­taa, kun ei tie­dä mi­ten. Pu­hut­ta­es­sa Ju­ma­las­ta kos­ke­tel­laan ole­mas­sa­o­lon sy­vin­tä sa­lai­suut­ta. On siis luon­nol­lis­ta, et­tä tä­män asi­an edes­sä tun­tee pie­nuu­ten­sa. Ju­ma­las­ta pu­hut­ta­es­sa ih­mi­nen jou­tuu omal­la kie­lel­lään ku­vaa­maan sel­lais­ta to­del­li­suut­ta ja mys­tee­riä, joka on vii­me kä­des­sä ih­mi­sen ym­mär­ryk­sen ylä- ja ul­ko­puo­lel­la.

En­sim­mäis­ten kris­til­lis­ten vuo­si­sa­to­jen ai­ka­na syn­tyi kak­si eri­lais­ta ”suh­tau­tu­mis­ta­paa” pu­hua Ju­ma­las­ta, ka­ta­faat­ti­nen te­o­lo­gia ja apo­faat­ti­nen te­o­lo­gia. Ka­ta­faat­ti­nen te­o­lo­gia suh­tau­tui myön­tei­ses­ti in­hi­mil­li­sen kie­len­käy­tön mah­dol­li­suuk­siin pu­hua Ju­ma­las­ta: ih­mis­sa­noin voi­daan sa­noa jo­tain Ju­ma­las­ta. Pe­rus­te oli sii­nä, et­tä he luot­ti­vat Ju­ma­lan il­mais­seen it­ses­tään sen ver­ran, et­tä puhe Ju­ma­las­ta on mah­dol­lis­ta. Apo­faat­ti­nen te­o­lo­gia vas­taa­vas­ti suh­tau­tui va­rauk­sel­la Ju­ma­las­ta pu­hu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin: Ju­ma­la on sa­lat­tu ja tut­ki­ma­ton, ei­kä ih­mi­nen ky­ke­ne sa­noin hän­tä ku­vaa­maan.

Luu­len, et­tä sekä apo­faat­ti­ses­sa et­tä ka­ta­faat­ti­ses­sa suh­tau­tu­mis­ta­vas­sa on vii­sau­ten­sa. Jo­ta­kin Ju­ma­las­ta on sa­not­ta­va, mut­ta Ju­ma­laa ei voi se­lit­tää tyh­jen­tä­väs­ti. Eme­ri­tus­piis­pa Ee­ro Huo­vi­sen mu­kaan Ju­ma­las­ta pu­hut­ta­es­sa ”pi­tää ol­la yh­tä ai­kaa ar­ka ja roh­kea, pi­dät­ty­väi­nen ja yrit­te­li­äs, ujo ja us­ka­li­as”. Ju­ma­las­ta ei voi pu­hua niin kuin moot­to­ri­pyö­räs­tä tai kah­vi­pan­nus­ta, mut­ta pu­hut­ta­es­sa hy­väs­tä Ju­ma­las­ta on tär­keä ol­la roh­kea, us­ka­li­as ja yrit­te­li­äs. Kai­ken pu­hu­mi­sen tu­lee ol­la lin­jas­sa Raa­ma­tun il­moi­tuk­sen kans­sa.

Raa­ma­tus­sa Ju­ma­la il­mai­see it­sen­sä. Raa­ma­tus­sa on näh­tä­vil­lä Ju­ma­lan kas­vot. Hän on it­se Sana. Tä­män vuok­si mei­dän pu­heem­me Ju­ma­las­ta on poh­jau­dut­ta­va Raa­mat­tuun. On sil­ti tär­keä muis­taa, et­tä tark­kaan har­ki­tut ja hi­o­tut sa­nat­kaan ei­vät syn­ny­tä kuu­li­jas­sa us­koa, el­lei Ju­ma­la it­se sa­naan­sa kuu­li­jan sy­dä­mes­sä avaa.

Huo­vi­nen to­te­aa: ”Ju­ma­las­ta pu­hu­es­sam­me me tu­lem­me ra­jal­le, jon­ka yli em­me pää­se. Me em­me sa­noil­lam­me voi ylit­tää ra­jaa, mut­ta Ju­ma­la voi tul­la ra­jan yli mei­dän puo­lel­lem­me ja an­taa sekä sa­no­ja et­tä niil­le myös mer­ki­tyk­sen. Us­kon siis, et­tä Ju­ma­las­ta voi pu­hua, sil­lä Ju­ma­la it­se on teh­nyt sen mah­dol­li­sek­si ja an­taa myös sa­no­ja, joil­la tut­ki­ma­ton­ta voi­daan lä­hes­tyä, usein ha­puil­len ja va­ja­vai­ses­ti, mut­ta elä­män ja au­tuu­den kan­nal­ta eh­kä kui­ten­kin riit­tä­väs­ti.”

Jo­kai­nen kris­tit­ty voi roh­ke­as­ti pu­hua li­hak­si tul­lees­ta Sa­nas­ta, Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta, joka on so­vit­ta­nut syn­tim­me. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus on omis­tet­ta­vis­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­ta.

Läh­teet: Huo­vi­nen Ee­ro: Saar­na?, Wsoy 2015

Ruo­ka­nen Miik­ka: Ydin­koh­dat, Wsoy 1990

JaakkoRanta
Olen 27-vuotias lappeenrantalainen pappi. Valmistuin joulukuussa 2015 teologian maisteriksi ja pappisvihkimyksen sain toukokuussa 2016. Usko ja uskoon liittyvät kysymykset ovat pohdituttaneet minua aina. Näistä pohdiskeluista nousevat blogini aiheet. Palautetta kirjoituksistani voi lähettää osoitteeseen jaakkoeranta@gmail.com
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys