JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Uskonko armosta?

26.1.2016 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160126064900

Voi­ko us­ko­vai­nen kat­soa elo­ku­via? Voi­ko us­ko­vai­nen mei­ka­ta? Voi­ko us­ko­vai­nen osal­lis­tua jää­kiek­ko-ot­te­lui­hin? Pi­tää­kö kai­kis­ta ni­mel­li­sis­tä asi­ois­ta ri­pit­täy­tyä? Voi­ko us­ko­vai­nen teh­dä sitä, tätä ja tuo­ta?

Rip­pi­kou­lu­lei­rin ”ky­sy­mys­laa­tik­koil­las­sa” nuo­ret esit­tä­vät ky­sy­myk­siä us­ko­vai­se­na elä­mi­ses­tä. Tii­vis­tä­en voi­si ky­syä: mi­ten mi­nun pi­täi­si toi­mia, jot­ta voi­sin us­koa oi­kein? Us­ko­ne­lä­mään kai­va­taan sel­kei­tä pe­li­sään­tö­jä. Epä­tie­toi­suus na­ker­taa.

Rin­nal­la kul­ke­vat poh­din­nat omas­ta jak­sa­mi­ses­ta: On­ko us­ko jat­ku­vaa suo­rit­ta­mis­ta? Jak­san­ko lop­puun? En­tä, jos en jak­sa vält­tää tuo­ta ja tuo­ta asi­aa? En­tä, jos en jak­sa ri­pit­täy­tyä kai­kis­ta mie­lee­ni tu­le­vis­ta syn­neis­tä?

Ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä nämä asi­at nou­se­vat ai­dos­ti nuo­ren sy­dä­mel­tä. On halu toi­mia, teh­dä ja suo­rit­taa oi­kein. Oi­kein toi­mi­mis­ta ja suo­ri­tus­kes­keis­tä elä­mää ei pidä vas­tus­taa, mut­ta sen yh­dis­tä­mi­nen Ju­ma­la-suh­tee­seen ai­heut­taa on­gel­mia. Ky­sy­mys on vii­me kä­des­sä van­hurs­kaut­ta­mi­so­pis­ta, lain ja evan­ke­liu­min erot­ta­mi­ses­ta.

Kaik­kein vai­kein lain ja evan­ke­liu­min erot­ta­mi­sen kamp­pai­lu käy­dään usein kris­ti­tyn sy­dä­mes­sä. Mie­li tur­vau­tuu hel­pos­ti sii­hen, mi­ten minä toi­min ja teen. Pys­tyn­kö vält­tä­mään syn­tiä? Tu­lee­han Ju­ma­la vas­taan, jos teen par­haa­ni? On­han Ju­ma­la koh­tuul­li­nen?

Ih­mi­sel­le on tyy­pil­lis­tä aja­tel­la, et­tä Ju­ma­la ar­mah­taa mo­raa­li­ses­ti oi­kein elä­neet. Ajat­te­lem­me hel­pos­ti, et­tä ih­mi­sel­le riit­tää Ju­ma­lan edes­sä se, et­tä te­kee par­haan­sa ja sen, mikä on koh­tuul­lis­ta. Lo­pun an­taa Ju­ma­la. Ju­ma­lan laki vaa­tii kui­ten­kin täy­del­li­syyt­tä, jo­hon pe­ri­syn­nis­tä osal­li­si­na em­me pys­ty. Ju­ma­lan edes­sä kel­paa­vuut­ta em­me voi pe­rus­tel­la koh­tuul­li­sen si­ve­äl­lä elä­mäl­lä, hy­väl­lä kie­len­käy­töl­lä, ah­ke­ral­la ri­pit­täy­ty­mi­sel­lä, te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sil­lä tai mo­raa­li­sil­la pon­nis­te­luil­la. Ju­ma­lan laki on niin vaa­ti­va, et­tä se ajaa ih­mi­sen um­pi­ku­jaan.

Täs­tä um­pi­ku­jas­ta tie avau­tuu evan­ke­liu­min avul­la. Puh­das evan­ke­liu­mi on lää­ke oman­tun­ton­sa ja mah­dot­to­muu­ten­sa kans­sa pai­ni­val­le ih­mi­sel­le. Evan­ke­liu­mi an­taa sen, mitä laki vaa­tii: täy­del­li­sen kel­vol­li­suu­den Ju­ma­lan edes­sä. Us­ko­va rip­pi­kou­lu­lai­nen­kin saa luot­taa, et­tä hä­nel­lä on Ju­ma­lan edes­sä kaik­ki syn­nit an­teek­si, kos­ka Ju­ma­la kat­soo hän­tä Kris­tuk­sen kaut­ta.

Us­ko ei ole omien te­ke­mi­sien tai te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sien tuo­tos, vaan Ju­ma­lan lah­ja. Kris­tus on sekä us­kon vai­kut­ta­ja et­tä koh­de. Hän on us­kos­sa läs­nä. Kun Kris­tus asuu sy­dä­mes­sä, avau­tuu myös halu elää ja kil­voi­tel­la Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti. Kil­voit­te­lu on yti­mel­tään tur­vau­tu­mis­ta Kris­tuk­seen oma­na Va­pah­ta­ja­na ja par­haa­na ys­tä­vä­nä. Us­ko ei ole siis suo­rit­ta­mis­ta, vaan Kris­tuk­sen ar­mon va­ras­sa kul­ke­mis­ta. ”Rat­kai­se­vaa ei siis ole, mitä ih­mi­nen tah­too tai eh­tii, vaan se et­tä Ju­ma­la ar­mah­taa” (Room. 9:16).

JaakkoRanta
Olen 27-vuotias lappeenrantalainen pappi. Valmistuin joulukuussa 2015 teologian maisteriksi ja pappisvihkimyksen sain toukokuussa 2016. Usko ja uskoon liittyvät kysymykset ovat pohdituttaneet minua aina. Näistä pohdiskeluista nousevat blogini aiheet. Palautetta kirjoituksistani voi lähettää osoitteeseen jaakkoeranta@gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys