JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mi­ten kir­joi­tan blo­gia?

9.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

6.8. 10:19
2020080610191520200809060000

Kuva Kirsti Wallenius-Riihimäeltä

Kuva Kirsti Wallenius-Riihimäeltä

Tar­vit­sen te­rä­viä lyi­jy­ky­niä ja pal­jon mo­nis­tei­den nur­jia puo­lia. Pula-ajan ih­mi­se­nä mi­nus­ta on tur­ha käyt­tää kon­sep­tik­si uut­ta pa­pe­ria. Eläk­keel­le jää­des­sä­ni hä­vi­tin tur­han ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ja sii­tä riit­tää so­pi­vaa pa­pe­ria lo­puk­si elä­mää. Tar­vit­sen myös hy­vän kir­joi­tu­sa­lus­tan. Ja no­ja­tuo­lin ja ma­ta­lan pöy­dän, jol­le voi nos­taa vil­la­suk­kai­set ja­lat.

Kun lo­pul­ta alan koo­ta jut­tua, yri­tän löy­tää te­ke­mä­ni luon­nok­set. Nii­tä on mon­ta. Joku on hu­kas­sa, tois­ta ei löy­dy, kol­mas on men­nyt jo pa­pe­ri­ko­riin ja jo­tain aja­tus­ta ei ole kir­joi­tet­tu­kaan muis­tiin. Mut­ta mon­ta on siel­lä, mis­sä nii­den pi­ti­kin ol­la.

En ole moit­ti­nut it­se­ä­ni täl­lai­ses­ta mo­niu­lot­tei­ses­ta te­ke­mi­ses­tä sen jäl­keen, kun tu­tus­tuin li­ne­aa­ri­seen ja syk­li­seen ajat­te­lu­ta­paan. Seu­ra­sin täs­tä nä­kö­kul­mas­ta eri­lai­sia väi­tös­kir­jan te­ki­jöi­tä.

Kun li­ne­aa­rik­ko päät­tää teh­dä väi­tös­kir­jan, hän va­lit­see ai­heen, suun­nit­te­lee ajan­käy­tön, ete­nee pro­ses­sis­ta toi­seen, ja asi­at tu­le­vat hä­nen ko­neel­leen jä­sen­nel­tyi­nä tie­dos­toi­na. Jos hän käyt­tää ky­nää, se on kuu­la­ky­nä. Väi­tös­ti­lai­suu­des­sa hän puo­lus­taa tut­ki­mus­taan sel­keil­lä fak­toil­la. Jos joku ky­see­na­lais­taa hä­nen pää­tel­mi­ään, luu­len­pa, et­tä ky­see­na­lais­ta­ja on vää­räs­sä.

Syk­lik­ko­kin in­nos­tuu tut­ki­muk­ses­ta, löy­tää ai­na uu­sia kiin­nos­ta­via asi­oi­ta ja niis­tä löy­ty­viä rön­sy­jä, tut­ki­muk­sen koh­de vaih­tuu ker­ta ker­ral­ta ja väi­tös­kir­ja voi jää­dä haa­veek­si. Sil­ti työ jat­kuu, syk­lik­ko pu­huu ide­ois­taan, saa toi­sia in­nos­tu­maan, ken­ties saat­ta­maan lop­puun hä­nen työn­sä.

It­sel­lä­ni ei ole edel­ly­tyk­siä ra­ken­taa laa­jo­ja ko­ko­nai­suuk­sia. Mut­ta syk­lik­ko­jen kans­sa on haus­ka leik­kiä aja­tuk­sil­la, en­kä ole vi­hai­nen it­sel­le­ni, vaik­ken te­ki­si aja­tuk­sil­la­ni yh­tään mi­tään.

Tämä va­paus on van­huk­sen etuo­i­keus.

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
KirstiWallenius-Riihimäki

”Vuo­si van­han van­hen­taa, kak­si lap­sen kas­vat­taa”

3.1.2022 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Elä­män pi­tui­nen kes­kus­te­lu Tai­vaan Isän kans­sa

8.12.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­vi­seu­ro­ja tal­koo­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta

26.10.2021 9.30
KirstiWallenius-Riihimäki

Bei­geä, kash­mi­ria ja heh­ku­vaa mu­na­koi­soa

7.10.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Pa­ra­dok­si

9.9.2021 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Rip­pi­kou­lu­kup­lia

6.8.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Kup­lis­sa

10.7.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Etä­py­hä­kou­lu oman väen kes­ken

11.6.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Lu­ki­häi­rö

15.5.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­ku­pol­vet vaih­tu­vat

12.4.2021 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na-ajan viih­tei­tä

12.3.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Kas­te­juh­la ko­ro­na-ai­kaan

11.2.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na­vuo­den it­se­ti­li­tys­tä

10.1.2021 6.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Ai­na vaan sitä ko­ro­naa

27.11.2020 14.55
KirstiWallenius-Riihimäki

Pen­kin­pai­na­jai­set vai pel­kät pai­na­jai­set?

28.9.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ne mo­nis­tei­den oi­ke­at puo­let

5.9.2020 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Jän­ni­tys­ker­to­mus: Rip­pi­kou­lut vuon­na 2020

9.6.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Mil­lais­ta on van­he­ta?

16.5.2020 6.35
KirstiWallenius-Riihimäki

Tiu­kat sa­nat kuin ki­meä il­ma­hä­ly­tys­si­ree­ni

8.4.2020 6.10
KirstiWallenius-Riihimäki

Kyl­lä minä niin mie­le­ni pa­hoi­tan

15.3.2020 6.20
KirstiWallenius-Riihimäki

Tär­keä oi­val­lus

6.2.2020 6.45
KirstiWallenius-Riihimäki

Näin­kö täs­sä kä­vi­kin?

2.1.2020 6.32
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys