JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 40 41 42 43

Jee­sus tar­jo­aa ka­to­a­ma­ton­ta lei­pää

Sana sunnuntaiksi26.3.2014 0.01

Jee­sus oli ope­tus­las­ten­sa kans­sa päät­tä­nyt pu­he­mat­kan­sa Ga­li­le­as­sa. He ha­lu­si­vat le­vä­tä, min­kä vuok­si he pur­jeh­ti­vat Gen­ne­sa­re­tin­jär­ven yli sen itä­puo­li­sel­le vuo­ris­to­a­lu­eel­le. Kan­san­jou­kot oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta Jee­suk­sen te­ke­mis­tä ih­meis­tä ja ope­tuk­ses­ta. Tu­han­net ih­mi­set seu­ra­si­vat hän­tä ran­taa pit­kin syr­jäi­sel­le seu­dul­le.

Ma­ria, us­kon esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi19.3.2014 12.46

Jee­suk­sen äi­ti ku­va­taan iko­neis­sa sees­tei­sen rau­hal­li­se­na. Ai­van var­mas­ti Her­ran äi­ti sai tun­tea iloa ja rau­haa. Yh­tä ai­kaa Ma­ria on myös esi­ku­va it­se­näi­syy­des­tä ja roh­keu­des­ta.

Jee­sus kuu­lee ru­kouk­sen

Sana sunnuntaiksi12.3.2014 11.52

Huo­let ja sai­rau­det kuu­lu­vat ih­mi­sen elä­mään. Raa­ma­tun mu­kaan kär­si­mys ja kuo­le­ma tu­li­vat maa­il­maan syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na.

Ju­ma­lan sa­nal­la kiu­sauk­sia vas­taan

Sana sunnuntaiksi5.3.2014 15.50

Ope­tus­lap­set oli­vat kul­ke­neet Jee­suk­sen seu­ras­sa yli kol­me vuot­ta. He oli­vat saa­neet kuul­la ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, seu­ra­ta, kuin­ka sai­raat pa­ra­ni­vat ja syn­ti­set sai­vat ar­mon.

« 1 ... 40 41 42 43
26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys

Viikon kysymys