JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Miksi kirjaimet tuntuvat loppuvan?

26.9.2019 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190926065200

Olen kir­joit­ta­nut Päi­vä­mie­heen vuo­si­kym­me­nien ajan. Vä­lil­lä olen laa­ti­nut pyy­det­ty­jä seu­rau­u­ti­sia, vä­lil­lä olen lä­het­tä­nyt Per­he­pei­liin tai Py­säk­kiin omia poh­din­to­ja­ni. Kir­joit­ta­mi­nen on ol­lut mu­ka­va tapa ker­toa myös us­kos­ta.

Vuo­si sit­ten huo­ma­sin Päi­vä­mie­hes­sä il­moi­tuk­sen, jol­la ha­et­tiin uu­sia blo­gis­te­ja. Teh­tä­vä tun­tui mie­len­kiin­toi­sel­ta, vaik­ka en tuol­loin ol­lut kir­joit­ta­nut en­kä lu­ke­nut yh­tään blo­gia. En osan­nut hah­mot­taa, mikä ero esi­mer­kik­si Py­säk­ki-kir­joi­tuk­sel­la ja blo­gil­la on.

Vii­me vuo­den lo­pul­la aloit­te­lin blo­gia, nyt olen sitä päät­tä­mäs­sä. Tie­dän syyn­kin: tun­tuu, et­tä sa­nat ovat lop­pu­mas­sa. Ai­ka­naan mi­nua neu­vot­tiin, et­tä kun kir­joit­taa, teks­ti kan­nat­taa koh­den­taa jol­le­kin to­den­nä­köi­sel­le lu­ki­jal­le.

Koen, et­tä blo­gis­sa tuo van­ha neu­vo to­den­nä­köi­ses­tä lu­ki­jas­ta ei toi­mi. Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­teen kir­joit­ta­es­sa pys­tyin nä­ke­mään kir­joi­tus­te­ni lu­ki­joi­ta seu­rois­sa ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa. Jos­kus sain ri­pauk­sen pa­lau­tet­ta­kin.

Mi­nul­le blo­giin kir­joit­ta­mi­nen on ol­lut kas­vo­ton­ta. Olen saa­nut vain vä­hän tie­toa edes sii­tä, et­tä joku on lu­ke­nut teks­ti­ni. En to­sin ole Fa­ce­boo­kis­sa en­kä muis­s­sa so­men ka­na­vis­sa nä­ke­mäs­sä kas­vo­ja tai peuk­ku­ja.

En kui­ten­kaan jätä tätä blo­gis­tin teh­tä­vää­ni pa­laut­teen puut­teen vuok­si en­kä eri­tyi­sen pet­ty­nee­nä. En vain tie­dä, ke­nel­le osoit­tai­sin kir­joi­tuk­se­ni täl­lä ka­na­val­la. Luul­ta­vas­ti juu­ri sik­si mi­nun on ol­lut vai­kea löy­tää nä­ky­mät­tö­miä lu­ki­joi­ta pal­ve­le­via ai­hei­ta.

Us­kon, et­tä jo­kai­nen blo­gis­ti ko­kee tä­män teh­tä­vän omal­la ta­val­laan. Tein ke­vääl­lä kir­ja-ar­vi­on ai­kai­sem­pia blo­ge­ja ja blo­gis­te­ja kä­sit­te­le­väs­tä kir­jas­ta Hyvä et­tä ker­roit. Blo­gi­teks­te­jä elä­mäs­tä, us­kos­ta ja toi­vos­ta. Oli mu­ka­va lu­kea kir­ja ja huo­ma­ta, kuin­ka myön­tei­ses­ti blo­gis­tit ku­va­si­vat teh­tä­vään­sä. Myös teks­teis­tä vä­lit­tyi hy­vin po­si­tii­vi­nen nä­ky­mä.

Us­kon, et­tä uu­sia in­nok­kai­ta blo­gis­te­ja löy­tyy. Toi­von myös, et­tä mah­dol­li­sim­man moni en­ti­sis­tä jat­kai­si teh­tä­väs­sä.

Lä­he­tän vä­rik­käät syk­syn ter­vei­set Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den lu­ki­joil­le.

LiisaHuusko
Olen leiponut niin kauan kuin muistan. Aloitin leipomisen varpaillaan kurottaen. Sen jälkeen sekä leipomista että kurottelua jatkui monen vuosikymmenen ajan. Nyt molemmat ovat asettuneet pieniin kotitarpeisiin. Minulla on kokemusta työelämästä, työelämän ulkopuolelta ja siltä väliltä. Nykyarjessa mietin monenlaisia asioita eri näkökulmista ja eri aikajänteillä. Yritän säästää voimia pahan päivän varalle. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: liisaelina.huusko(at)gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys