JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Beigeä, kashmiria ja hehkuvaa munakoisoa

7.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

6.10. 14:57
2021100614572620211007060000

Jo hel­pot­taa.

Ra­joi­tus toi­sen­sa jäl­keen pois­tuu. Kah­des­ti ro­ko­tet­tu­na voi­sin jo vaik­ka läh­teä len­toon.Vie­lä se ei kui­ten­kaan ins­pi­roi. Pas­sin voi­mas­sa­o­lo­kin pi­täi­si tar­kis­taa. Pas­sin hank­ki­joi­ta on kuu­lem­ma nyt niin pal­jon, et­tä oli­si va­rau­dut­ta­va pit­kään jo­no­tuk­seen.

Niin kau­an on kes­tä­nyt täl­lais­ta rau­hal­lis­ta eloa, et­tä mei­naa unoh­tua, mitä kaik­kea elä­ke­läi­sen ar­keen en­nen mah­tui. Re­ak­ti­o­ky­ky­ni lie­nee hei­ken­ty­nyt, kun vä­häi­nen­kin teh­tä­vä tun­tuu suu­rel­ta. Puo­li­tois­ta vuot­ta olen voit­to­puo­li­ses­ti py­sy­nyt ko­to­na ja kul­ke­nut sa­mois­sa maan­tien vä­ri­sis­sä verk­ka­reis­sa ja sa­man tyy­lin pu­se­ros­sa. Nyt yri­tin pa­lau­tua en­ti­siin, vä­hän nä­tim­piin ku­tei­siin, mut­ta mi­ten lie ne oli­vat jo­ten­kin muut­tu­neet ah­taam­mik­si. Vaa­te­os­tok­sis­ta­ni on ku­lu­nut niin pit­kä ai­ka, et­ten saa ins­pi­raa­ti­o­ta; en osaa kul­kea rek­kien vä­lis­sä.

Kui­ten­kin tar­vit­si­sin uut­ta, jo­tain ko­ro­na-ajan jäl­keis­tä muo­tia. Päi­vä­leh­dis­sä on nyt ti­he­ään muo­ti­a­si­oi­ta. Yh­den mie­lei­se­ni koko si­vun ju­tun löy­sin ja ajat­te­lin saa­va­ni sii­tä sen, mitä tar­vit­sen: ”Bei­geä, kash­mi­ria ja heh­ku­vaa mu­na­koi­soa”. Mut­ta bei­ge­hän on vä­hän niin kuin ne mi­nun verk­ka­ri­ni, ei­kä nii­tä siis tar­vit­se vaih­taa. Kash­mi­rin vä­riä et­sin, kun­nes joku va­lis­ti, et­tä se on kan­gas­laa­tu. Heh­ku­vas­ta mu­na­koi­so­so­ta en vie­lä­kään tie­dä, on­ko se väri, kan­gas­laa­tu vai ki­vi­jal­ka­kah­vi­lan bra­vuu­ri­lei­vos. Leh­ti eh­ti men­nä ke­räyk­seen en­nen kuin tar­kis­tin asi­aa.

On­nek­si il­mes­tyi Päi­vä­mies, joka oli omis­tet­tu aja­tuk­sel­le ”vä­hem­män on enem­män”. Sii­nä pu­hut­tiin mi­ni­ma­lis­mis­ta ja eko­lo­gi­ses­ta ja­lan­jäl­jes­tä ja sii­tä, mi­ten pal­jon hel­pom­min pär­jääm­me, jos kaa­pit ei­vät ole pul­lol­laan toi­sar­voi­sia yleis­hyö­dyk­kei­tä. Tai­dan­pa hä­vit­tää kaa­pis­ta vie­lä joi­ta­kin vä­hä­käyt­töi­siä. Ai­na­kin ne käy­tös­tä unoh­tu­neet vaat­teet, jot­ka on os­tet­tu mar­koil­la.

Mut­ta jos jos­tain löy­dän heh­ku­van mu­na­koi­son vä­ri­sen ku­teen, sen os­tan.

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys