JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Teh­täis­kö jo­tain kah­des­taan?

16.3.2019 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190316063200

Ny­ky­ään ol­laan hy­vin tie­toi­sia yh­des­sä vie­te­tyn ajan tär­key­des­tä. Pa­ri­suh­tees­sa ole­via kan­nus­te­taan kah­den­kes­ki­seen ai­kaan, ja mikä et­tei. Pie­net ir­ti­o­tot ar­jes­ta pi­ris­tä­vät kum­mas­ti. Tun­tuu sil­tä, et­tä tätä mi­ni­lo­mai­lua mo­net myös har­ras­ta­vat. Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä kaik­ki muut pait­si me. Me­kin kyl­lä käym­me vai­mo­ni kans­sa ai­na ta­sai­sin vä­li­a­join kes­kus­te­lun, joka ete­nee suu­rin piir­tein seu­raa­vas­ti:

– Pi­täi­si teh­dä jo­tain kah­des­taan.

– Se olis iha­naa! Jos men­täi­siin vaik­ka syö­mään.

– Niin! Mil­loin läh­de­tään?

– Ois­ko vaik­ka vii­kon­lop­pu­na?

Vii­kon­lop­pu tu­lee ja me­nee. Läh­tö jää te­ke­mät­tä. Ku­luu kuu­kau­si ja toi­nen­kin. Sama kes­kus­te­lu käy­dään uu­del­leen. Ku­luu puo­li vuot­ta. Ei tul­lut kah­den­kes­keis­tä ra­vin­to­lail­taa. Mik­si ih­mees­sä?

Pik­ku­lap­si­per­heen ar­jes­ta kah­den­kes­ki­sen ajan re­pi­mi­nen voi ol­la työn ja tus­kan ta­ka­na. Hoi­ta­jan löy­tä­mi­nen voi ol­la haas­te. Mitä teh­dä sy­li­lap­sel­le, joka roik­kuu rin­noil­la? Kuka hoi­ta­ja saa lap­sem­me nuk­ku­maan? Ke­nel­le täl­lai­sen kat­raan keh­taa edes jät­tää? Es­tei­tä läh­te­mi­sel­le löy­tyy et­si­mät­tä­kin, ja niin­pä usein käy, ai­na­kin meil­lä, et­tä läh­te­mi­nen lyk­kään­tyy ja lyk­kään­tyy.

Jos­kus kyl­lä­kin ih­met­te­lem­me, et­tä tar­vit­see­ko sen to­del­la ol­la näin vai­ke­aa? Em­me­hän haa­vei­le sii­tä, et­tä pää­si­sim­me kah­des­taan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­noil­le. Tai haa­vei­lem­me kyl­lä, mut­ta moi­nen on sen­tään jo hiu­kan lii­oit­te­lua opis­ke­li­ja­per­heel­le. Haa­vei­lem­me kah­den­kes­ki­ses­tä het­kes­tä ra­vin­to­las­sa, kii­pei­ly­kes­kuk­ses­sa, lenk­ki­po­lul­la, mök­ki­sau­nas­sa ja niin edel­leen. Sil­ti em­me usein­kaan saa to­teu­tet­tua edes nii­tä! Se on kyl­lä saa­mat­to­muut­ta meil­tä, sa­non minä.

Mut­ta ker­too moi­nen te­hot­to­muus jos­tain muus­ta­kin, ni­mit­täin toi­mi­vas­ta per­he­ar­jes­ta ja pa­ri­suh­tees­ta. Pal­jon tär­ke­äm­pää kuin yk­sit­täi­set lo­mat, oli­vat­pa ne sit­ten ly­hyi­tä tai pit­kiä, ovat sit­ten­kin viih­tyi­sät ko­ti­o­lot. Ar­ki­set het­ket kah­des­taan il­ta­teel­lä, soh­val­la ja sau­nas­sa ovat meil­le tär­kei­tä. En­pä vaih­tai­si mu­ka­vaa ar­ke­am­me keh­nom­paan sitä vas­ten, et­tä oli­sim­me use­am­min kah­den­kes­ki­sel­lä lo­mal­la.

Hil­jat­tain kä­vim­me kui­ten­kin taas tä­män sa­man kes­kus­te­lun, jos­ta alus­sa ker­roin. Huo­ma­sim­me, et­tä edel­li­ses­tä het­kes­tä kah­den oli ku­lu­nut jo pie­nen ih­mi­se­lä­män ver­ran, mei­dän ta­pauk­ses­sam­me yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Pää­tim­me täl­lä ker­taa ihan oi­ke­as­ti teh­dä asi­al­le jo­tain. Tuu­mas­ta toi­meen: Tar­kis­tus ka­len­te­riin, pari pu­he­lua ja kaik­ki oli jär­jes­tet­ty. Ei se sit­ten­kään ol­lut niin vai­ke­aa.

Lo­pul­ta pää­sim­me siis liik­keel­le ihan kah­den kes­ken. Kii­pei­lyn ja ra­vin­to­lail­lal­li­sen jäl­keen oli kyl­lä hie­no olo. Vai­mo tun­tui en­tis­tä­kin rak­kaam­mal­ta. Lap­set oli­vat ta­val­lis­ta su­loi­sem­pia. Pää­tim­me, et­tä en­si ker­ral­la siir­rym­me no­pe­am­min sa­nois­ta te­koi­hin, kun taas vi­rit­te­lem­me kes­kus­te­lua kah­den­kes­ki­ses­tä het­kes­tä. Ei­vät ne yh­tei­seen ai­kaan kan­nus­ta­jat ihan vää­räs­sä ol­leet.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys