JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Olemassaolon ihmettelyä

11.5.2014 15.21

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140511152100

– Mis­tä ih­mi­set on teh­ty?

3-vuo­ti­as tyt­tä­rem­me heit­ti täl­lä ky­sy­myk­sel­lään mi­nut ja puo­li­so­ni kau­as ar­jes­ta, vaik­ka lei­vän­mu­ru­jen pääl­lä ja tis­ki­vuo­ren ää­rel­lä tuol­loin sei­soim­me­kin.

Yri­tin sa­la­man­no­pe­a­na miet­tiä, mitä vas­taan, min­kä nä­kö­kul­man otan, mitä tuo lap­si ky­sy­myk­sel­lään ha­lu­aa kuul­la, mis­tä moi­nen ky­sy­mys edes kum­pu­si. Pu­hun­ko sie­me­nis­tä vai luo­mi­ses­ta, ato­meis­ta vai rak­kau­des­ta?

Mie­len­kiin­nol­la siir­sin vas­taus­vas­tuun mie­hel­le­ni: "Vas­taa sinä." En­nen kuin hän ehät­ti suu­taan avaa­maan, 4-vuo­ti­aam­me va­lai­si mei­tä kaik­kia: "Ja­lat ja kä­det vaan kas­vaa, Jee­sus on an­ta­nu ne ja ne kas­vaa." Sii­nä­pä oli bi­o­lo­gi­aa ja te­o­lo­gi­aa ker­rak­seen.

Pe­rim­mäi­set ky­sy­myk­set, ku­ten ky­sy­mys ih­mi­sen al­ku­pe­räs­tä, ei­vät mie­ti­ty­tä pel­käs­tään ai­kui­sia, vaan kaik­kia ih­mi­siä, lap­si­a­kin. Ko­dis­sam­me on poh­dit­tu muun mu­as­sa kuo­le­man­jäl­keis­tä elä­mää ja yli­luon­nol­li­sen ole­mus­ta. Tip­puu­ko tai­vaas­ta, jos siel­lä pomp­pii? Leik­ki­vät­kö kaik­ki siel­lä? Mi­ten Jee­sus voi ol­la kaik­kien ko­dis­sa yh­tä ai­kaa? Näi­den ih­met­te­ly­jen taus­tal­la ole­vat ydin­ky­sy­myk­set seu­raa­vat mei­tä läpi elä­män: Mil­lais­ta ian­kaik­ki­suu­des­sa on? Mi­ten sel­lai­nen on mah­dol­lis­ta, mitä em­me ky­ke­ne ais­ti­maan tai jär­kei­le­mään?

Olen kas­vat­ta­ja­na saa­nut ihas­tel­la lap­sen ih­met­te­le­mi­sen tai­toa, sen ai­tout­ta ja avoi­muut­ta. It­se yri­tän py­säh­tyä näi­hin ti­lan­tei­siin. Yri­tän myös an­taa lap­sel­le ti­laa ih­me­tel­lä ja py­syä ih­met­te­li­jän roo­lis­sa mi­nä­kin, sil­lä sitä koen ole­va­ni sy­vien ky­sy­mys­ten ää­rel­lä. "Sinä olet ih­me, suu­ri ih­me" saan ihas­tel­la 3-vuo­ti­aa­ni kans­sa ja tu­keu­tua psal­min 139 sa­noi­hin.

Huo­maan, et­ten usein kek­si osu­via sa­no­ja, ei­kä täs­mäl­li­siä vas­tauk­sia lie­ne ole­mas­sa­kaan. Us­kon ole­mus­han ei ole tie­tä­mis­tä, vaan hen­ki­lö­koh­tais­ta heit­täy­ty­mis­tä ja luot­ta­mis­ta Ju­ma­laan. Tätä py­rin lap­sel­le vies­tit­tä­mään vas­ta­tes­sa­ni hä­nen hen­gel­li­siin poh­din­toi­hin­sa.

P.S. Ih­mi­sen ra­ken­nu­sai­nei­ta ovat poh­ti­neet mo­net las­ten­ru­noi­li­jat ku­ten Mart­ti Puo­mis­ran­ta ru­nos­saan "äi­ti, ker­toi­sit­ko". Tans­ka­lai­ses­sa kan­san­lo­rus­sa poh­di­taan, et­tä "Mis­tä pie­net ty­töt/po­jat on teh­ty".

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys