JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Kirja arjessani

17.8.2014 6.01

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140817060100

Ke­sä­lo­man alus­sa pää­tin aloit­taa alus­ta. Ko­ko­sin kir­jat sän­gyn lai­ta­mil­ta, kään­te­lin si­vu­jen hii­ren­kor­vat au­ki ja läh­din pa­laut­ta­maan lai­no­ja­ni kir­jas­toon. Kir­jas­tos­sa vie­lä em­min, ras­kin­ko sit­ten­kään pa­laut­taa kes­ken jää­nyt­tä kir­jaa, mut­ta lo­puk­si on­nis­tuin ole­maan päät­tä­väi­nen. Tois­tu­va uu­si­mi­nen ja jopa vuo­den lai­na-ai­ka saa­vat riit­tää! Tur­haan se kir­ja­pi­no mi­nua il­tai­sin syyl­lis­tää kes­ken jää­neis­tä kir­jois­ta, tur­haan se huu­taa ajan­puu­tet­ta. Jos minä luen muu­ta­man si­vun unen ra­ja­mail­la ol­les­sa­ni, mitä sii­tä saan?

Iso osa lap­suu­den muis­tois­ta­ni liit­tyy lu­ku­ko­ke­muk­siin ja -ti­lan­tei­siin. Satu Tit­te­lin­tuu­res­ta jäi mie­lee­ni, oli­han se en­sim­mäi­siä omal­la kir­jas­to­kor­til­la lai­naa­mi­a­ni kir­jo­ja ja sitä muis­tan kuun­nel­lee­ni use­aan ker­taan äi­din sy­lis­sä. Kou­lun jou­lu­lo­man aluk­si kah­min kir­jo­ja niin pal­jon, et­tä kir­jas­to­kas­si­ni ha­jo­si kir­jas­ton au­las­sa ja po­din lo­mal­la ko­vaa pään­sär­kyä jat­ku­vas­ta si­säl­lä olos­ta ja kir­jan ää­rel­lä ma­koi­lus­ta. Ta­ri­nat heit­ti­vät mi­nut ar­jen ta­sai­suu­des­ta no­pe­as­ti uu­siin ja kieh­to­viin maa­il­moi­hin. Jäl­ki­kä­teen voin to­de­ta, et­tä nuo­re­na kir­jat oli­vat mi­nul­le tär­keä ik­ku­na muu­hun maa­il­maan ja pei­li oman mi­nän ra­ken­ta­mi­sel­le.

Ai­kuis­tu­es­sa kau­no- ja viih­de­kir­jal­li­suu­den rin­nal­le on tul­lut myös muun­lais­ta lu­et­ta­vaa. Huo­maan poi­mi­va­ni kir­jas­ton hyl­lys­tä tie­to­kir­jo­ja tee­mois­ta, jot­ka ovat sil­lä het­kel­lä elä­mäs­sä­ni jol­lain ta­voin ajan­koh­tai­sia. Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten, kun olin tuo­re äi­ti, kir­ja äi­din kiel­le­tyis­tä tun­teis­ta oli hel­pot­ta­vaa lu­et­ta­vaa, toi­si­naan on uut­ta nä­kö­kul­maa tul­lut ha­et­tua pa­ri­suh­tee­seen tai he­rä­tys­liik­kee­seem­me. Vii­me ai­koi­na olen lu­ke­nut kir­jo­ja lä­hei­se­ni pa­ran­tu­mat­to­mas­ta sai­rau­des­ta. Kir­jo­jen tar­jo­a­man tie­don ja ko­ke­muk­sen myö­tä haa­lea epä­us­ko sai­rau­den ole­mas­sa­o­los­ta al­koi muut­tua su­ruk­si ja kau­ka­na asu­van lä­hei­se­ni sai­raus tuli mi­nul­le to­del­li­sek­si.

On elo­kuu, ja nu­kun jäl­leen kir­jo­jen ym­pä­röi­mä­nä. Reit­ti kir­jas­toon on lii­an tut­tu. Moni lap­si aset­taa tänä syk­sy­nä jal­kan­sa kou­lu­tai­pa­leel­le eh­kä pääl­lim­mäi­se­nä toi­vee­naan op­pia lu­ke­maan. Toi­von heil­le an­toi­sia lu­ku­ko­ke­muk­sia ja pit­kää mat­kaa kir­jo­jen pa­ris­sa!

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys