JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Työhaastattelu erämaassa

15.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

14.4. 11:20
2023041411201620230415060000

Lau­ra Vuor­ma

Ta­ka­na oli kah­dek­san päi­vää yk­sin Kil­pis­jär­ven avo­tun­tu­reil­la mo­nen­lai­sil­la tun­nel­mil­la. Pai­na­van ah­ki­on ve­tä­mis­tä, pilk­ki­mis­tä, lor­vi­mis­ta, her­kul­lis­ta ruo­kaa, hiih­tä­mis­tä, lau­tai­lua ja ju­tus­te­lua tois­ten kul­ki­joit­ten kans­sa. Sat­tu­mal­ta näin jopa tut­tu­ja­ni ko­ti­ky­läl­tä­ni Ai­lak­ka­jär­vel­lä. Olin pa­laa­mas­sa koh­ti si­vis­tys­tä. Terb­mis­jär­ven au­ti­o­tu­val­ta "Kilp­pa­ril­le" on vii­si­tois­ta ki­lo­met­riä. Kut­sun mat­kaa "ha­jo­tus­suo­rak­si", kos­ka sii­nä mää­rän­pää nä­kyy pit­kän ai­kaa, mut­ta toi­si­naan tun­tuu, et­tä se ei lä­he­ne ol­len­kaan.

Vas­taa­ni hiih­tää mies ah­ki­o­ta ve­tä­en. Py­säh­dym­me ju­tus­te­le­maan. Hä­nes­sä on jo­ta­kin tut­tua, mut­ta pei­li­la­sien ta­kaa en näe sil­miä. Ky­syn koh­ta, et­tä mis­tä kau­kaa nää oot tul­lu. Hän vas­taa, et­tä tuol­ta Le­vin ja Muo­ni­on puo­les­ta vä­lis­tä. Sil­loin mi­nul­la vä­läh­tää: hän on Rau­ha­lan ky­läs­tä ja eh­kä tun­nen­kin hä­net. Var­mis­tuk­sek­si ky­syn, et­tä kuka nää sit­te oot. Vas­taus kuu­luu, et­tä Rau­ha­lan Mark­ku. Sii­hen minä in­nos­tuk­sis­sa­ni esit­täy­dyn, et­tä mää oon Vuor­man Lau­ra ja oon viis vuot­ta ky­sy­ny sul­ta töi­tä. Ois­ko sul­la ens kau­el­le tar­jo­ta? Rau­hal­li­seen ta­paan­sa Mark­ku vas­taa, et­tä saat­tais­pa ol­lak­ki, ens tal­vel­le me eti­tään opas­ta. En ole py­syä na­hois­sa­ni! Mark­ku jat­kaa, et­tä jos me saa­haan työ­teh­tä­vät so­vit­tua, niin ei­kö­hän sen on­nis­tu. Vas­taan sii­hen, et­tä koi­ril­la mää ai­na­ki ha­lu­an ajaa ja ruo­kaa­ki voin tehä. Tämä tun­tui so­pi­van, ja so­vim­me, et­tä ta­paam­me vie­lä uu­des­taan, kun mo­lem­mat ovat pa­lan­neet si­vis­tyk­seen.

Mat­kaa jat­ka­es­sa­ni lois­tin yh­des­sä au­rin­gon kans­sa. Oli py­säh­dyt­tä­vä kir­joit­ta­maan päi­vä­kir­jaan tun­te­muk­sia:

"Ju­ma­lal­le kii­tos! On tämä elä­mä ihi­meel­lis­tä. Rau­ha­lan Mark­ku hiih­tää vas­taan ja san­noo, et­tä saat­taa­pi mul­la ol­lak­ki sul­le töi­tä! Voi ma­ho­ton­ta! Vih­doin pää­sen ite aja­maan koi­ril­la Kei­mi­ö­jär­vel­lä, mis­sä oon näh­ny Pal­las­hus­kyn val­ja­koi­ta ja haa­veil­lu, et­tä jos­pa mi­nä­ki jos­kus! Pää­sen töi­hin pie­nel­le koi­ra­tar­hal­le, asi­a­kas­ryh­mät on pie­niä ja sa­mat asi­ak­kaat koko vii­kon, työ­päi­vät koh­tuul­li­sia, lou­nas­tau­ko nuo­ti­ol­la ja mu­ka­va pomo. Ai et­tä!

Au­rin­ko pais­taa pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta. Just täs­sä kohi ei käy tuu­len­vi­ret­tä­kään. Is­tun po­ron­tal­jal­la ja no­jaan ah­ki­oon. Korp­pi kraak­kuu tuol­la tun­tu­rin juu­rel­la.

Mie­li on ke­vyt. Mul­la on ol­lu mu­ka­va tun­tu­ri­reis­su.

Tuom­mos­ta pii-pii-pii-ään­tä ala­ko kuu­lu­maan. Her­kis­tin kor­vi­a­ni, et­tä ois­ko se ka­pus­ta­rin­ta, mun lem­pi­lin­tu. Jo­ko­han se on pa­lan­nu tän­ne? Min­nek­kö­hä se muut­taa ke­säk­si? Yhe pul­mu­sen näin Terb­mik­sel­lä.

Nii, mie­li on kyl­lä ai­ka le­vol­li­nen ja kii­tol­li­nen. On myös mu­ka­via suun­ni­tel­mia uu­sis­ta ret­kis­tä. Tääl­lä vois tehä vaik­ka mitä. Lau­tail­la, pi­lik­kiä, lei­ja­surf­fail­la, hiih­tää latu- ja tun­tu­ri­suk­sil­la ja mo­nen­lais­ta muu­ta mu­ka­vaa."

LauraVuorma
Elän tunteella. Talvisin ajelen turistien kanssa koiravaljakoilla. Opiskelen Rosen-terapiaa, joka on kokonaisvaltaista kehomieliterapiaa. Harrastan lorvimista, lentopallon pelaamista, luonnossa samoilua ja tunnesyömistä. Kuulen mielelläni palautetta teksteistäni: laura_vuorma(at)hotmail.com.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys