JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Satapäinen naisjoukko kokoontui laulamaan keväästä ja taivastoivosta

Uutiset17.5.2023 11.15

Nais­ten ke­vät­lau­lu­jen il­las­sa soi­vat ke­vään, lä­hes­ty­vän ke­sän ja Ju­ma­lan kan­san koti-ikä­vän sä­ve­let.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Villapaitaan on kudottu paljon rukouksia

Uutiset16.5.2023 6.00

Sii­nä vai­hees­sa, kun pesä tyh­je­nee, äi­tien elä­mäs­sä al­kaa uu­si vai­he. Se tie­tää esi­mer­kik­si työ­e­lä­män aloit­ta­mis­ta tai jat­ka­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la. Mo­net löy­tä­vät myös luo­vuu­den it­ses­tään.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Kouvolan seudun Rauhanyhdistys juhli 50-vuotista taivaltaan

Uutiset15.5.2023 10.45

Kii­tol­li­suut­ta ku­lu­neis­ta vuo­si­kym­me­nis­tä tuo­tiin juh­las­sa esiin mo­nin lah­join. Pu­heis­sa ko­ros­tui hyvä yh­teis­työ seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­lil­lä.

H.H.

H.H.

Tyhjän sylin tilaisuudet tuovat lohtua ja tukea

Uutiset13.5.2023 8.00

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vä Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko muis­tut­taa, et­tä van­hem­muus ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Viik­ko hui­pen­tuu tä­nään Lap­set­to­mien lau­an­tai­hin.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous pohti kirkon tulevaisuutta nyky-yhteiskunnassa

Uutiset12.5.2023 13.30

Kir­kol­lis­ko­kous päät­tää kir­kon opis­ta, työs­tä ja kirk­ko­lain si­säl­lös­tä kir­kon ny­ky­ti­lan ja tu­le­vai­suu­den sekä ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan nä­kö­kul­mis­ta.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Kuva: Jyväskylän yliopiston tiedotus

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Halosen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen "Muistisairaiden omaishoitajat palvelujärjestelmässä" tarkastustilaisuus pidetään 12. toukokuuta alkaen klo 12 Mattilanniemessä, Agora Auditorio 2.

Kuva: Jyväskylän yliopiston tiedotus

Päivämiehen blogisti väittelee muistisairaiden läheisten tukemisesta

Uutiset12.5.2023 10.45

Muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­jat ei­vät saa riit­tä­väs­ti tu­kea. Tar­peet ovat osin yk­si­löl­li­siä, osin yh­tä­läi­siä.

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Reeta Ylikoski

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Reeta Ylikoski

Nivalan rauhanyhdistysten määrä vähenee

Uutiset11.5.2023 13.30

Nel­jän rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kau­pun­ki siir­tyy kah­teen rau­ha­nyh­dis­tyk­seen. Toi­min­nas­sa on jo pi­dem­pään ol­lut pal­jon yh­teis­tä.

Kenttäalue on tasaista ja ojatonta, mutta alueita on vuokrattu myös  varsinaisen lentokenttäalueen ulkopuolelta. Ison ojan yli on tehty kaksi kävelysiltaa ja yksi rumpusilta, jotka ovat pysyviä rakenteita ja kestävät pitkään.

Kenttäalue on tasaista ja ojatonta, mutta alueita on vuokrattu myös varsinaisen lentokenttäalueen ulkopuolelta. Ison ojan yli on tehty kaksi kävelysiltaa ja yksi rumpusilta, jotka ovat pysyviä rakenteita ja kestävät pitkään.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kenttäalue on tasaista ja ojatonta, mutta alueita on vuokrattu myös  varsinaisen lentokenttäalueen ulkopuolelta. Ison ojan yli on tehty kaksi kävelysiltaa ja yksi rumpusilta, jotka ovat pysyviä rakenteita ja kestävät pitkään.

Kenttäalue on tasaista ja ojatonta, mutta alueita on vuokrattu myös varsinaisen lentokenttäalueen ulkopuolelta. Ison ojan yli on tehty kaksi kävelysiltaa ja yksi rumpusilta, jotka ovat pysyviä rakenteita ja kestävät pitkään.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kenttätalkoot käynnistyivät ripeästi

Uutiset9.5.2023 13.35

SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen) tä­män ke­sän Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä. Ylei­set kent­tä­tal­koot käyn­nis­tyi­vät per­jan­tai­na 5. tou­ko­kuu­ta, ja ne jat­ku­vat koko tou­ko­kuun ajan joka per­jan­tai ja lau­an­tai klo 9–21. Ke­sä­kuun alus­sa tal­koo­töi­tä teh­dään joka ar­ki­päi­vä.

Seuramerkissä kaikki ovat saman suojan turvissa. På mötesmärket är alla tillsammans under samma beskydd.

Seuramerkissä kaikki ovat saman suojan turvissa. På mötesmärket är alla tillsammans under samma beskydd.

Seuramerkissä kaikki ovat saman suojan turvissa. På mötesmärket är alla tillsammans under samma beskydd.

Seuramerkissä kaikki ovat saman suojan turvissa. På mötesmärket är alla tillsammans under samma beskydd.

SFC:n suviseuroihin Tukholmaan odotetaan seuravieraita läheltä ja kaukaa

Uutiset8.5.2023 8.35

SFC:n su­vi­seu­rat pi­de­tään Tuk­hol­mas­sa 19.–21.5.2023. Seu­ra­val­mis­te­lut ovat lop­pu­suo­ral­la.

Suviseurojen majoituskauppa käy vilkkaana

Uutiset2.5.2023 14.05

Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­kaup­pa osoit­tees­sa www.su­vi­seu­rat.fi/ma­joi­tus on ol­lut au­ki huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en, ja siel­lä on asi­oi­tu vilk­kaas­ti. Yk­si­tyis­ma­joi­tus­koh­teet ovat men­neet lä­hes sitä mu­kaa, kun uu­sia koh­tei­ta on tul­lut tar­jol­le. Moni on jo löy­tä­nyt it­sel­leen ja per­heel­leen so­pi­van yö­py­mis­pai­kan Su­vi­seu­ro­jen ajak­si.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys