JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Päiviö Karttunen

Päiviö Karttunen

Sydämen usko on paras matkaeväs – Kallion juhannusseuroissa esillä leirivuoden teema

Uutiset27.6.2022 14.30

Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen Haa­pa­jär­vel­le saa­pui 400 ajo­neu­voa ja nii­den mu­ka­na lä­hes 1 500 seu­ra­vie­ras­ta ju­han­nu­saa­ton kent­tä­seu­roi­hin kah­den vuo­den ko­ro­na­tau­on jäl­keen.

Valli ja Koskelo puhujamatkalle Pohjois-Amerikkaan

Uutiset25.6.2022 8.00

Po­ri­lai­nen Timo Val­li ja hol­lo­la­lai­nen Ai­mo Kos­ke­lo läh­te­vät puo­li­soi­neen noin kuu­kau­den mit­tai­sel­le lä­he­tys­mat­kal­le Poh­jois-Ame­rik­kaan. En­sim­mäi­nen pal­ve­lus­paik­ka mo­lem­mil­la on kesä- ja hei­nä­kuun vaih­tees­sa LLC:n su­vi­seu­rois­sa Sil­ver Spring­sis­sä, jos­ta he mat­kaa­vat sit­ten omia reit­te­jään koh­ti To­ron­toa, jo­hon mat­ka päät­tyy 24. hei­nä­kuu­ta.

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Marjatta Parkkila (vas.), Maire Leinonen, Vappu Mattila, Osmo Hyväri (takana), Aili Nissilä, Risto Taskila, Aaro Mattila, Eero Kinnnunen ja Armas Lehtola olivat muistelemassa Raahen suviseuroja. Tilaisuuden juonsi Matti Nissilä (oik.).

Risto Havia

Merenranta toimi suviseura-alueena Raahessa

Uutiset24.6.2022 7.00

Raa­hes­sa muis­tel­tiin vuo­den 1962 su­vi­seu­ro­ja, jois­ta on ku­lu­nut 60 vuot­ta. Su­vi­seu­rat oli­vat kol­mi­päi­väi­set, ja ne jär­jes­tet­tiin kes­kel­lä viik­koa me­ren­ran­nal­la.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Siikatörmän leirikeskuksessa järjestetään juhannusaaton seurat. Kuva on vuoden 2018 juhannusseuroista.

Arttu Alasaarela

Leirikeskuksissa järjestetään juhannusaaton seuroja

Uutiset22.6.2022 15.45

Pe­rin­tei­siä ju­han­nu­saa­ton seu­ro­ja jär­jes­te­tään kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa Han­ka­sal­mea lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Jumalalla on suunnitelma jokaiselle

Uutiset22.6.2022 9.30

Evan­ke­liu­min vies­ti on kul­ke­nut alus­ta as­ti sa­ma­na ja py­syy muut­tu­mat­to­ma­na maa­il­man lop­puun as­ti.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Esirukouspyynnöt Lopen Suviseuroissa

Uutiset21.6.2022 7.00

Vuo­den 2022 Su­vi­seu­rois­sa ke­rä­tään esi­ru­kous­pyyn­tö­jä pai­kan pääl­lä ken­täl­lä, sa­kas­tin yh­tey­des­sä. Esi­ru­kous­pis­te on au­ki per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na kel­lo 9–21 sekä sun­nun­tai­na kel­lo 9–18.

Sini Yrjänä

Sini Yrjänä

Uusi pappi SRK:n rippi­koulu­työhön

Uutiset20.6.2022 10.00

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­ti sun­nun­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta pap­pis­vih­ki­myk­sen Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa. Sii­ka­jo­en Paa­vo­las­sa asu­va te­o­lo­gi­an mais­te­ri Mik­ko Kin­nu­nen sai vi­ran­hoi­to­mää­räyk­sen Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­seen 25 pro­sen­tin työ­a­jal­la vih­ki­mys­päi­väs­tä al­ka­en 16.3.2024 saak­ka ja Py­hä­jo­en seu­ra­kun­taan 50 pro­sen­tin työ­a­jal­la elo­kuun alus­ta ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka. Kin­nu­nen toi­mii SRK:lla rip­pi­kou­lu­työs­sä.

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

SRK:n toimistolla muistettiin 35-vuotisen äänitystyön päättävää Pekka Karjulaa. Mukana oli myös Sirpa-vaimo. ”Äänitystyöt venyivät usein iltaan asti, mikä vaati myös muulta perheeltä joustamista, kiitteli Karjula vaimoaan tilaisuudessa.”

Johannes Saukko

Äänittäjän työ sisälsi kahdet suviseurat kesässä

Uutiset18.6.2022 7.00

Ää­nit­tei­den val­mis­ta­mi­nen muut­tui kol­mes­sa vuo­si­kym­me­nes­sä leik­kaa, teip­paa -tek­nii­kas­ta hii­ren klik­kauk­siin tie­to­ko­neen näy­töl­lä.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Retki miesväen kesken

Uutiset17.6.2022 9.40

– Teh­dään yh­des­sä täs­tä mie­leen­pai­nu­va ja mu­ka­va ret­ki. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mu­kaan.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Jämsän opistoseuroihin tarvitaan työvoimaa

Uutiset15.6.2022 7.45

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton ke­sä­seu­rat on 21.–24.7.2022 Keu­ruul­la. Jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa ole­va pää­toi­mi­kun­ta to­te­si ko­kouk­ses­saan per­jan­tai­na 10.6., et­tä työ­voi­maa seu­roi­hin tar­vi­taan vie­lä run­saas­ti.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys