JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – kirkosta eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Uutiset8.2.2024 12.50

Kir­kon jä­sen­mää­rä jat­kaa las­ku­aan, vaik­ka liit­ty­nei­den mää­rä kas­voi ja eron­nei­den mää­rä las­ki vii­me vuon­na.

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polun verkkosivustolle ilmestyy uusia lauluja

Uutiset6.2.2024 15.30

Las­ten pol­ku -leh­den verk­ko­si­vul­la las­ten­pol­ku.fi on al­ka­nut vi­de­o­sar­ja, jon­ka tar­koi­tus on hel­pot­taa leh­des­sä jul­kais­tu­jen uu­sien lau­lu­jen op­pi­mis­ta. Si­vus­tol­la on jo en­nes­tään muu­ta­mia lau­lu­ja lau­let­tui­na.

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

Runeberg oli merkittävä virsirunoilija

Uutiset5.2.2024 14.00

Tä­nään vie­te­tään Jo­han Lud­vig Ru­ne­ber­gin päi­vää. Hän oli suo­ma­lai­nen ru­noi­li­ja, opet­ta­ja ja toi­mit­ta­ja. Hän syn­tyi 5. hel­mi­kuu­ta 1804 Pie­tar­saa­res­sa ja kuo­li 6. tou­ko­kuu­ta 1877 Por­voos­sa.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

A. K.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

Päivämies tänään ja tulevaisuudessa -puheenvuoron pohjalta keskustelivat Katri Isopahkala (vas.), Tapio Mainio, Hannu Heinänen, Kalervo Pöykkö, Milena Määttä ja Kirsti Nurkkala.

A. K.

Päivämies seisoo edelleen vartiopaikalla

Uutiset3.2.2024 19.15

Päi­vä­mies-leh­den 70-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ria vie­tet­tiin 3. hel­mi­kuu­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä noin 150 kut­su­vie­raan voi­min.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike.

Jani Laukkanen / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuukeräys alkaa huomenna

Uutiset3.2.2024 9.00

Koko vuo­den käyn­nis­sä ole­va ke­räys nä­kyy seu­ra­kun­nis­sa eri­lais­ten ta­pah­tu­mien muo­dos­sa. Ke­räys kes­kit­tyy tänä vuon­na nuor­ten elä­män­hal­lin­nan ja mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­seen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

Yhteistyökumppanit vierailivat Päivämiehen toimituksessa

Uutiset31.1.2024 13.45

Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si nä­kyi SRK:n toi­mis­tol­la avoi­mien ovien ta­pah­tu­man mer­keis­sä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päivämies teki lukijatutkimuksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi – enemmistö kokee lehden vastaavan tarkoitustaan

Uutiset30.1.2024 16.20

Uu­tis­ten vii­kol­la pi­de­tään esil­lä Päi­vä­mie­hen juh­la­vuot­ta leh­tie­sit­te­lyi­den ja ti­laus­kam­pan­jan muo­dos­sa.

Kuva: Matias Haaraniemi

Kuva: Matias Haaraniemi

Kirkon perheneuvonta 80 vuotta – työtä rakkauden puolesta

Uutiset27.1.2024 7.00

Kir­kon per­he­neu­von­ta viet­tää tänä vuon­na 80-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Pal­ve­lul­le on jat­ku­vaa tar­vet­ta, sen osoit­ta­vat kas­va­vat asi­a­kas­mää­rät. Vuon­na 2023 per­he­neu­von­nan asi­a­kas­mää­rä kas­voi edel­lis­vuo­des­ta yli 560 asi­ak­kaal­la. Yh­teen­sä asi­ak­kai­ta oli lä­hes 18 000. Suu­rim­pa­na tu­lo­syy­nä per­he­neu­von­taan oli­vat edel­lis­vuo­sien ta­paan vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat. Toi­sek­si suu­rim­pa­na syy­nä oli­vat ero­ky­sy­myk­set.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

Marika Hyväri

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

Marika Hyväri

Jämsän opistoseurat: Työvuoroja uuden mallin mukaan

Uutiset25.1.2024 13.45

Opis­ton opis­ke­li­jat on uu­den mal­lin mu­kai­ses­ti kut­sut­tu mu­kaan seu­ro­jen val­mis­te­luun.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Kuva: Markus Lohi

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Kuva: Markus Lohi

Matkalla Jumalan sanan valossa – pyhäkoulutoiminta kehittyy Keniassa

Uutiset23.1.2024 14.40

Py­hä­kou­lu­lai­set ja­no­a­vat Raa­mat­tu­ja, ku­via Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta ja yk­sin­ker­tais­ta Raa­ma­tun se­li­tys­tä.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys