JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Seurakenttä hiljeni lauantaina

Uutiset30.6.2024 20.55

Seu­ra­kan­sa kun­ni­oit­ti me­neh­ty­neen muis­toa ja ot­ti osaa lä­heis­ten su­ruun. Yh­tei­nen lau­lu kan­toi ja loh­dut­ti.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ystävät ovat Jumalan lahjaa

Uutiset30.6.2024 17.15

Sun­nun­tai­na pi­de­tyn py­hä­kou­lun ai­hee­na oli Daa­vi­din ja Jo­na­ta­nin ys­tä­vyys. Py­hä­kou­lun piti lap­peen­ran­ta­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja Han­nu Lai­va­maa.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Ehtoollismessun voimallinen laulu puhutteli ehtoollisella kävijöitä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ehtoollismessun laulu kosketti – yli 20 000 seuravierasta kävi ehtoollisella

Uutiset30.6.2024 10.15

Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai­na vie­tet­tiin eh­tool­lis­mes­sua, jos­sa kävi 20 250 seu­ra­vie­ras­ta. Mes­sun li­tur­gi­na oli kap­pa­lai­nen Mar­kus Tuuk­ka­nen ja saar­na oli kirk­ko­her­ra Ila­ri Kin­nu­sel­la. Kant­to­ri­na oli Raa­kel Pöyh­tä­ri, esi­lau­la­ja­na Jou­ni Pie­ti­läi­nen. Mes­sun aloi­tus myö­häs­tyi lä­hes kak­si tun­tia alu­eel­la rie­hu­neen uk­kos­myrs­kyn vuok­si.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujia kehotettiin rohkaisemaan uskossa ja varoittamaan synnistä

Uutiset29.6.2024 19.15

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 28. ke­sä­kuu­ta Tuo­mas Sam­mel­vuo -sa­lis­sa. Pai­kal­la oli sa­lin täy­del­tä pu­hu­jia ja vuo­si­ko­kous­ten va­lit­se­mia seu­ra­kun­ta­van­him­pia ym­pä­ri Suo­mea ja Poh­jois­mai­ta, ja ai­na Yh­dys­val­lois­ta saak­ka.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Ukkospuuska Pudasjärven suviseurakentällä – vakavasti loukkaantunut on menehtynyt

Uutiset29.6.2024 18.10

Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tuk­sen mu­kaan uk­kos­puus­ka ai­heut­ti tä­nään puo­len päi­vän ai­kaan su­vi­seu­ra-alu­eel­la yh­den va­ka­van louk­kaan­tu­mi­sen, yk­sit­täi­siä lie­vem­piä louk­kaan­tu­mi­sia sekä lie­viä omai­suus­va­hin­ko­ja. Po­lii­si tut­kii va­ka­vaa louk­kaan­tu­mis­ta ta­pa­tur­man tut­kin­ta­na.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Vuosikokouksessa vallitsi yksimielisyys

Uutiset29.6.2024 15.15

Pit­käl­ti etu­kä­teen val­mis­tel­tu vuo­si­ko­kous teki yk­si­mie­li­siä pää­tök­siä. Ko­kou­se­dus­ta­jil­le ker­rot­tiin ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­ten ja opis­to­jen ti­lan­tees­ta.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Seuratunnuksen kysymys nousi esiin Suviseurojen avajaisissa

Uutiset28.6.2024 15.00

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Jee­suk­sen ky­sy­mys Pie­ta­ril­le: "Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?" (Joh. 21:17.)

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Purkutalkoissa riittää kaikille tekemistä

Uutiset27.6.2024 12.00

Su­vi­seu­ro­jen pää­tyt­tyä ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen al­kaa vä­lit­tö­mäs­ti. Pur­ku­pääl­lik­kö Juha Hint­sa­la toi­vot­taa kai­ke­ni­käi­set ter­ve­tul­leik­si tal­koi­siin.

Opari ja Kantti-koulutus alkavat Reisjärven opistolla syksyllä

Uutiset27.6.2024 9.00

Reis­jär­ven opis­tol­la on ke­hi­tet­ty to­del­li­nen vaih­to­eh­to nuor­ten opis­to­vuo­del­le: Opa­ri ko­ko­aa tu­le­va­na lu­ku­vuon­na opis­tol­le nel­jä­nä vii­kon­lop­pu­na po­ru­kan, jos­sa nuo­ret pää­se­vät naut­ti­maan uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ja tu­tuik­si tu­le­vis­ta kämp­pik­sis­tä. Opa­ri hui­pen­tuu en­si ke­vää­nä nel­jän päi­vän lei­riin Ruot­sis­sa.

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Joni Vikki

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Joni Vikki

Hankasalmen suurpoikaleiri oli iloinen kokemus

Uutiset25.6.2024 9.00

Tel­tas­sa nuk­ku­mi­nen ja uu­sien ka­ve­rei­den kans­sa vie­tet­ty ai­ka jäi­vät mie­leen Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tyl­tä suur­poi­ka­lei­ril­tä.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys