JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 181 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pie­niä pals­tau­u­dis­tuk­sia lu­vas­sa: Ni­mi­päi­vä vaih­tuu työ­vuo­roon

Uutiset28.12.2020 14.15

Lu­ki­joi­den vink­ke­jä haas­ta­tel­ta­vis­ta toi­vo­taan jat­kos­sa­kin, vaik­ka Päi­vä­mie­hen ni­mi­päi­vä­san­ka­ri vaih­tuu työ­vuo­ro­lai­seen.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

An­na en­kel­ten valo, tie­tä­jien mat­ka­kes­tä­vyys

Uutiset24.12.2020 7.00

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ros­sa jul­kais­tun lu­ki­jan ru­non myö­tä on­nel­lis­ta ja siu­nat­tua jou­lun ai­kaa.

A.–L.S.

A.–L.S.

Huo­lia voi pur­kaa Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vus­sa

Uutiset21.12.2020 7.00

Tänä vuon­na lä­hes­ty­vä jou­lu saat­taa ai­heut­taa mo­nel­le huol­ta niin it­ses­tä kuin lä­hei­ses­tä­kin. So­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja suo­si­tel­laan mo­nin pai­koin vä­hen­tä­mään, jo­ten yk­si­näi­syy­den tun­ne saat­taa pai­naa mie­len ma­ta­lak­si eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ai­kaan.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Ark­ki­piis­pa Luo­ma: Jou­lu tuo maa­il­maan toi­von

Uutiset20.12.2020 8.00

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man jou­lu­ter­veh­dys muis­tut­taa, et­tä jou­lu sa­no­mi­neen saa­puu myös poik­keuk­sel­li­siin oloi­hin.

Pixabay

Pixabay

Kuu­lel­la on jo yli 2 000 käyt­tä­jää

Uutiset19.12.2020 7.00

Kuu­le-so­vel­lus on saa­nut po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton, ja ta­voit­teet ti­laa­ja­mää­rien suh­teen ovat jopa ylit­ty­neet.

Pixabay

Pixabay

Ha­lu­at­ko voit­taa SRK:n tuo­te­pal­kin­non? Osal­lis­tu lu­ki­ja­ää­nes­tyk­seen!

Uutiset17.12.2020 9.00

Päi­vä­mie­hes­sä on me­neil­lään mie­leen­pai­nu­neim­man ju­tun ää­nes­tys vuo­den 2020 ai­ka­na leh­des­sä ol­leis­ta teks­teis­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jou­lu­ka­len­te­rit aut­ta­vat odot­ta­maan jou­lua

Uutiset14.12.2020 7.00

Jou­luun voi vi­rit­tyä avaa­mal­la jou­lu­ka­len­te­rien luuk­ku­ja. Ko­toa löy­ty­vien ka­len­te­rei­den li­säk­si luuk­ku­ja voi ava­ta myös ne­tis­sä ja so­mes­sa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

Markku Nenonen

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

Markku Nenonen

Raa­mat­tu­luok­ka­lai­set sai­vat jou­lu­lah­jan

Uutiset13.12.2020 10.00

Uu­den di­gi­tek­nii­kan mah­dol­lis­ta­ma­na Lah­den raa­mat­tu­luo­kan opet­ta­jat jär­jes­ti­vät lap­sil­le ja nuo­ril­le etä­jou­lu­juh­lan, jon­ka osal­lis­tu­jat sai­vat py­säh­tyä jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

Päivi Tuomaala

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

Päivi Tuomaala

Kuu­le ja lue – uu­si so­vel­lus jul­ki tä­nään

Uutiset12.12.2020 8.00

Tar­jol­la on te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja, ko­e­käyt­tä­jien ko­ke­muk­sia sekä so­vel­luk­sen asen­nuk­sen esit­te­ly.

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Hui­ja­rit häi­rit­si­vät Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen Fa­ce­book-ta­pah­tu­mia

Uutiset11.12.2020 10.25

Mo­net seu­ra­kun­nat lä­het­tä­vät Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ta­pah­tu­mia suo­ra­tois­to­na ver­kos­sa. Ta­pah­tu­mat ovat jou­tu­neet hui­jau­sy­ri­tys­ten koh­teik­si.

« 1 2 3 4 5 ... 181 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys