JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
Vauvansa kanssa opistoseuroihin saapuneiden Reeta ja Mio Säkkisen silmiin uusi myymälärakennus näyttää toimivalta ja käytännölliseltä.

Vauvansa kanssa opistoseuroihin saapuneiden Reeta ja Mio Säkkisen silmiin uusi myymälärakennus näyttää toimivalta ja käytännölliseltä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Vauvansa kanssa opistoseuroihin saapuneiden Reeta ja Mio Säkkisen silmiin uusi myymälärakennus näyttää toimivalta ja käytännölliseltä.

Vauvansa kanssa opistoseuroihin saapuneiden Reeta ja Mio Säkkisen silmiin uusi myymälärakennus näyttää toimivalta ja käytännölliseltä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Hymyssä suin ostoksille

Uutiset31.7.2023 12.00

Ra­nu­an opis­tol­le val­mis­tui uu­si myy­mä­lä tä­män vuo­den opis­to­seu­roi­hin. Sekä myy­mä­län työn­te­ki­jät et­tä asi­ak­kaat ovat tyy­ty­väi­siä sii­hen.

Opistoseurat avasi Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Pertti Kuha. Puheessaan Kuha pohti seuratunnusta, Jumalan antaman turvan merkitystä.

Opistoseurat avasi Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Pertti Kuha. Puheessaan Kuha pohti seuratunnusta, Jumalan antaman turvan merkitystä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurat avasi Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Pertti Kuha. Puheessaan Kuha pohti seuratunnusta, Jumalan antaman turvan merkitystä.

Opistoseurat avasi Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Pertti Kuha. Puheessaan Kuha pohti seuratunnusta, Jumalan antaman turvan merkitystä.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurat Ranualla alkoivat – Pitopöytä on katettu

Uutiset28.7.2023 15.40

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen ava­jais­seu­rois­sa ko­ros­tui­vat Ju­ma­lan an­ta­ma tur­va ja kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Äänestä Suomen kaunein perhonen!

Uutiset25.7.2023 11.00

Las­ten­pol­ku.fi-si­vus­tol­la ja Las­ten pol­ku -leh­des­sä on käyn­nis­sä ää­nes­tys, jos­sa voit ol­la mu­ka­na va­lit­se­mas­sa Suo­men kau­nein­ta per­hos­ta.

Ranuan opiston kuvataiteen opettaja Eero Österberg saarnasi Petäjäveden kuvankauniissa vanhassa kirkossa.

Ranuan opiston kuvataiteen opettaja Eero Österberg saarnasi Petäjäveden kuvankauniissa vanhassa kirkossa.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Ranuan opiston kuvataiteen opettaja Eero Österberg saarnasi Petäjäveden kuvankauniissa vanhassa kirkossa.

Ranuan opiston kuvataiteen opettaja Eero Österberg saarnasi Petäjäveden kuvankauniissa vanhassa kirkossa.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Iankaikkinen sanoma kaikui Petäjäveden vanhassa kirkossa – Jämsän opistoseurojen messuja järjestettiin kolmessa lähialueen kirkossa

Uutiset24.7.2023 15.00

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen osa­na jär­jes­tet­tiin mes­su Pe­tä­jä­ve­den van­has­sa kir­kos­sa. Sun­nun­tai­na, 23. hei­nä­kuu­ta, pi­de­tys­sä mes­sus­sa li­tur­gi­na toi­mi Pe­tä­jä­ve­den seu­ra­kun­nan pas­to­ri Jo­han­na Sal­mi­nen ja saar­nan piti Ee­ro Ös­ter­berg.

Johannes Leppänen piti seurapuheen. Puhujankorokkeeseen on kiinnitetty seuratunnus: "Iloitkaa ja riemuitkaa – palkkanne on suuri taivaissa (Matt 5:12)"

Johannes Leppänen piti seurapuheen. Puhujankorokkeeseen on kiinnitetty seuratunnus: "Iloitkaa ja riemuitkaa – palkkanne on suuri taivaissa (Matt 5:12)"

Opistoseurojen kuvapalvelu

Johannes Leppänen piti seurapuheen. Puhujankorokkeeseen on kiinnitetty seuratunnus: "Iloitkaa ja riemuitkaa – palkkanne on suuri taivaissa (Matt 5:12)"

Johannes Leppänen piti seurapuheen. Puhujankorokkeeseen on kiinnitetty seuratunnus: "Iloitkaa ja riemuitkaa – palkkanne on suuri taivaissa (Matt 5:12)"

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jämsän opistoseurat Keuruulla alkoivat kiitoksella

Uutiset21.7.2023 15.40

Ava­jais­seu­ro­jen raa­ma­tun­koh­dat pu­hui­vat kii­tol­li­suu­des­ta ja Py­häs­tä Hen­ges­tä. Avaus­sa­nois­sa kuul­tiin myös ajan­koh­tai­sia opis­to­ter­vei­siä.

kuvat Veeti Sarajärvi

kuvat Veeti Sarajärvi

Rippikoululaiset ovat enkeleitä matkallani

Uutiset20.7.2023 10.10

Tun­tu­rei­den si­lu­e­tit jää­vät taak­se­ni, kun kään­nän pie­nen Co­rol­la­ni koh­ti Ra­nu­aa. On­nel­lis­ta, et­tä sain erä­o­pas­kou­lun ka­las­tus­vii­kon hy­väk­si­lu­et­tua ja pää­sen yl­lät­tä­en ri­pa­ril­le iso­sek­si.

Luo arkkitehdit Oy:n havainnekuva

Luo arkkitehdit Oy:n havainnekuva

Kiihtelysvaaran kirkon rakentaminen alkaa

Uutiset18.7.2023 14.30

Uu­si mo­ni­toi­mi­ra­ken­nus nou­see vii­si vuot­ta sit­ten pa­la­neen kir­kon pai­kal­le Kiih­te­lys­vaa­ras­sa. Ra­ken­nus pi­tää si­säl­lään kir­kon ja seu­ra­kun­ta­ta­lon.

Heikki Hyväri piti perjantai-illan puheenvuoron täydessä seurateltassa.

Heikki Hyväri piti perjantai-illan puheenvuoron täydessä seurateltassa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Heikki Hyväri piti perjantai-illan puheenvuoron täydessä seurateltassa.

Heikki Hyväri piti perjantai-illan puheenvuoron täydessä seurateltassa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen puheenvuorot tarttuivat ajan ilmiöihin

Uutiset14.7.2023 15.05

Su­vi­seu­ro­jen pu­heen­vuo­rot per­jan­tai- ja lau­an­tai-il­loil­ta sekä pu­hu­jien ko­kouk­ses­ta ovat jäl­ki­kä­teen lu­et­ta­vis­sa ja kuun­nel­ta­vis­sa.

Merikarvian rauhanyhdistyksellä järjestettyyn kesätapaamiseen osallistui yhteensä reilut sata kesän viettäjää eri puolilta Satakuntaa, Itä-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta.

Merikarvian rauhanyhdistyksellä järjestettyyn kesätapaamiseen osallistui yhteensä reilut sata kesän viettäjää eri puolilta Satakuntaa, Itä-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta.

Eeva Broberg

Merikarvian rauhanyhdistyksellä järjestettyyn kesätapaamiseen osallistui yhteensä reilut sata kesän viettäjää eri puolilta Satakuntaa, Itä-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta.

Merikarvian rauhanyhdistyksellä järjestettyyn kesätapaamiseen osallistui yhteensä reilut sata kesän viettäjää eri puolilta Satakuntaa, Itä-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta.

Eeva Broberg

Kohtaamiset vahvistavat uskoa

Uutiset14.7.2023 9.00

Tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä 11. ke­sä­kuu­ta Me­ri­kar­vi­an Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la on hyö­ri­nää heti etei­ses­tä läh­tien. Nuo­ret aset­te­le­vat val­miik­si il­lan toi­min­ta­pis­tei­tä. Ai­kui­set tou­hu­a­vat myyn­ti­pöy­tien ää­rel­lä ja keit­ti­ös­sä. Il­mas­sa tul­vii her­kul­li­nen pul­lan tuok­su.

Keuruun Ison Kirjan opiston alue tarjoaa Jämsän opistoseuravieraille rauhalliset, luonnonläheiset puitteet rauhoittua Jumalan sanan äärelle.

Keuruun Ison Kirjan opiston alue tarjoaa Jämsän opistoseuravieraille rauhalliset, luonnonläheiset puitteet rauhoittua Jumalan sanan äärelle.

Jämsän opistoseurojen kuvapalvelu

Keuruun Ison Kirjan opiston alue tarjoaa Jämsän opistoseuravieraille rauhalliset, luonnonläheiset puitteet rauhoittua Jumalan sanan äärelle.

Keuruun Ison Kirjan opiston alue tarjoaa Jämsän opistoseuravieraille rauhalliset, luonnonläheiset puitteet rauhoittua Jumalan sanan äärelle.

Jämsän opistoseurojen kuvapalvelu

”Toivomme, että seuravieraat saisivat kokea uskomisen iloa”

Uutiset13.7.2023 13.15

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät ru­koi­le­vat, et­tä Tai­vaan Isä siu­nai­si seu­rat ja et­tä seu­ra­vie­raat sai­si­vat ko­kea sa­maa us­ko­mi­sen iloa, jota on saa­tu ko­kea läpi vuo­si­tu­han­ten.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys