JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
Heinäveden kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista.

Heinäveden kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista.

Ulla Sopanen

Heinäveden kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista.

Heinäveden kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista.

Ulla Sopanen

Pienet kesäseurat suuressa kirkossa

Uutiset12.7.2023 17.25

Kir­kon­kel­lo­jen kut­su­es­sa seu­ra­kan­sa ko­koon­tui kau­niil­le kir­kon­mä­el­le viet­tä­mään Hei­nä­ve­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kirk­ko­py­hää. Saar­naa­ja­na toi­mi Kris­ti­an Saar­nio Hol­lo­las­ta.

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurakaupunki Kauhavalla on purettu – alue jäi hyvään kuntoon

Uutiset10.7.2023 16.50

Su­vi­seu­ra-alu­ee­na toi­mi­nut Kau­ha­van len­to­ken­tän alue luo­vu­tet­tiin ta­kai­sin omis­ta­jien­sa käyt­töön.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Ulla Sopanen

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Ulla Sopanen

Jeesuksen sovitustyön uskominen puhdistaa synnistä

Uutiset7.7.2023 10.20

Ku­kaan ih­mi­nen ei ole syn­ni­tön. Sik­si Ju­ma­lan sana ke­hot­taa suh­tau­tu­maan toi­siin ih­mi­siin ar­mol­li­ses­ti, ei tuo­mi­ten.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Suviseurojen kuvapalvelu

Rekat ja katseet kääntyivät kohti Pudasjärveä

Uutiset3.7.2023 15.00

Ke­säl­lä 2024 pi­det­tä­vien Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut oli­vat Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen al­la tai­te­koh­das­sa. Työ­tä on teh­ty kent­tä­puo­lel­la use­an vuo­den ajan ja eri toi­mi­kun­nis­sa­kin vuo­den ajan. Kau­ha­val­la tu­le­vat vas­tuun­kan­ta­jat tu­tus­tui­vat omiin vas­tuu­teh­tä­viin­sä, ja or­ga­ni­saa­ti­on vas­tuul­le kuu­lui Su­vi­seu­ro­jen pur­ka­mi­nen seu­ro­jen pää­tyt­tyä. Ra­ken­teis­ta ja ir­tai­mis­tos­ta suu­rin osa siir­tyi Pu­das­jär­vel­le, ja osa on käy­tös­sä ke­sän ai­ka­na jär­jes­tet­tä­vis­sä opis­to­seu­rois­sa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Hellettä, viimaa ja sadetta – kuvamuistoja Suviseuroista

Uutiset3.7.2023 13.30

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat ovat päät­ty­mäs­sä. Su­vi­seu­rois­sa oli mo­nen­lais­ta sää­tä, en­nä­tys­mää­rä kä­vi­jöi­tä ja pe­rin­teis­tä oh­jel­maa: pu­hei­ta ja lau­lu­ja.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n Kuvapalvelu

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n Kuvapalvelu

SRK:n vuosikokousedustajat: Opiston kannatusyhdistyksen perustamiselle tarjolla tukea

Uutiset1.7.2023 17.25

Pu­heen­vuo­ro­jen pe­rus­teel­la ajan­koh­tai­nen opis­to­han­ke ko­e­taan laa­jas­ti kris­til­li­syy­den yh­tei­sek­si asi­ak­si.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Rohkeasti Raamatun opetuksen takana

Uutiset1.7.2023 10.00

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa käy­tiin vil­kas ja pit­kä kes­kus­te­lu pin­nal­la ole­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ai­heis­ta, ku­ten avi­o­liit­to, su­ku­puo­li-iden­ti­teet­ti, sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen, abort­ti ja eu­ta­na­sia. Kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin usei­ta ker­to­ja, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen saa roh­ke­as­ti nos­taa esiin Raa­ma­tun mu­kais­ta ope­tus­ta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Piispa Matti Salomäelle lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden näky

Uutiset30.6.2023 18.10

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään La­pu­an hiip­pa­kun­nan alu­eel­la. Alu­een piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki osal­lis­tui ava­jais­seu­roi­hin.

Avajaisiin osallistui seuravieraiden lisäksi suuri joukko kutsuvieraita sekä suviseuraorganisaation ja SRK:n hallinnon väkeä.

Avajaisiin osallistui seuravieraiden lisäksi suuri joukko kutsuvieraita sekä suviseuraorganisaation ja SRK:n hallinnon väkeä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Avajaisiin osallistui seuravieraiden lisäksi suuri joukko kutsuvieraita sekä suviseuraorganisaation ja SRK:n hallinnon väkeä.

Avajaisiin osallistui seuravieraiden lisäksi suuri joukko kutsuvieraita sekä suviseuraorganisaation ja SRK:n hallinnon väkeä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurat avattiin Kauhavalla – luomistyö, Raamatun merkitys ja Jumalan sanan valo korostuivat tervehdyksissä

Uutiset30.6.2023 16.30

SRK:n Su­vi­seu­rat Kau­ha­val­la al­koi­vat vi­ral­li­sil­la ava­jai­sil­la seu­ra­tel­tas­sa. Ava­jai­sis­sa pu­hui­vat SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la, La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki ja Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Ren­to­la.

Osa uusien julkaisujen tekijöistä kerkesi ulos yhteiskuvaan. Vasemmalta kuvassa Pekka Kainua, Hanna Aho, Päivi Tuomaala, Marjaana Laivamaa ja Antti Saari.

Osa uusien julkaisujen tekijöistä kerkesi ulos yhteiskuvaan. Vasemmalta kuvassa Pekka Kainua, Hanna Aho, Päivi Tuomaala, Marjaana Laivamaa ja Antti Saari.

Suviseurojen kuvapalvelu

Osa uusien julkaisujen tekijöistä kerkesi ulos yhteiskuvaan. Vasemmalta kuvassa Pekka Kainua, Hanna Aho, Päivi Tuomaala, Marjaana Laivamaa ja Antti Saari.

Osa uusien julkaisujen tekijöistä kerkesi ulos yhteiskuvaan. Vasemmalta kuvassa Pekka Kainua, Hanna Aho, Päivi Tuomaala, Marjaana Laivamaa ja Antti Saari.

Suviseurojen kuvapalvelu

Uudet julkaisut rohkaisevat ja kutsuvat uskomaan

Uutiset29.6.2023 18.50

Su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­tuu­det va­la­vat toi­von nä­kö­a­lo­ja epä­var­muu­teen ja eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys