JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 188 »
Tokpa Haban pihalla oli seurat Guinean lähetysmatkan yhteydessä helmikuussa 2020. Seurat kokosivat väkeä N'Zerekoresta ja lähikylistä.

Tokpa Haban pihalla oli seurat Guinean lähetysmatkan yhteydessä helmikuussa 2020. Seurat kokosivat väkeä N'Zerekoresta ja lähikylistä.

Mikko Juvonen

Tokpa Haban pihalla oli seurat Guinean lähetysmatkan yhteydessä helmikuussa 2020. Seurat kokosivat väkeä N'Zerekoresta ja lähikylistä.

Tokpa Haban pihalla oli seurat Guinean lähetysmatkan yhteydessä helmikuussa 2020. Seurat kokosivat väkeä N'Zerekoresta ja lähikylistä.

Mikko Juvonen

Gui­ne­a­lai­set ko­koon­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti sa­nan­kuu­loon – Evan­ke­liu­mi va­lai­see säh­kö­jen puut­tu­es­sa

Uutiset18.3.2021 12.15

Ym­pä­ris­tö­te­ki­jät hi­das­ta­vat Gui­ne­an us­ko­vais­ten toi­min­taa, mut­ta ei­vät es­tä sitä. Haas­tei­ta ai­het­ta­vat esi­mer­kik­si huo­not kul­ku- ja net­tiyh­tey­det sekä säh­kön sään­nös­te­ly.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Kuu­len ti­laa­jia on jo 4 000

Uutiset16.3.2021 13.30

SRK:n mu­siik­ki- ja ää­ni­kir­ja­so­vel­lus Kuu­le on la­dat­tu pe­rä­ti 4 000 äly­lait­tee­seen. So­vel­luk­seen tu­lee uut­ta si­säl­töä vii­koit­tain.

Juha Lyytikäinen

Juha Lyytikäinen

Työ­vuo­ros­sa: Muut­tu­neet ti­lai­suu­det, muut­tu­ma­ton sa­no­ma

Uutiset15.3.2021 13.10

– H-het­ki on jän­nit­tä­vä, se het­ki kun lä­he­tys al­kaa, et­tä toi­mii­ko kaik­ki, ku­vai­lee Juk­ka Ju­nes työ­vuo­ro­jaan Mur­ron Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ro­jen strii­mauk­ses­sa.

Iin nettiseurojen puhuja Jukka Nissilä muistutti, että kiusausten kanssa kamppailevaa kannattaa lohduttaa evankeliumilla. – Anteeksiantamus antaa voimaa uskon kilvoitukseen.

Iin nettiseurojen puhuja Jukka Nissilä muistutti, että kiusausten kanssa kamppailevaa kannattaa lohduttaa evankeliumilla. – Anteeksiantamus antaa voimaa uskon kilvoitukseen.

Kalevi Jaara

Iin nettiseurojen puhuja Jukka Nissilä muistutti, että kiusausten kanssa kamppailevaa kannattaa lohduttaa evankeliumilla. – Anteeksiantamus antaa voimaa uskon kilvoitukseen.

Iin nettiseurojen puhuja Jukka Nissilä muistutti, että kiusausten kanssa kamppailevaa kannattaa lohduttaa evankeliumilla. – Anteeksiantamus antaa voimaa uskon kilvoitukseen.

Kalevi Jaara

Mies­te­nil­ta Mee­tis­sä val­mis­ti vuo­si­ko­kouk­seen

Uutiset13.3.2021 8.00

Ii­sal­men mies­te­nil­las­sa vaih­det­tiin etäyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä kuu­lu­mi­sia. Kes­kus­te­lua he­rät­ti vas­tuu­vuo­ro tu­le­van ke­sän Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Di­a­ko­ni­a­työ tar­vit­see li­sä­re­surs­se­ja

Uutiset12.3.2021 9.03

Ko­ro­na­pan­de­mia edel­lyt­tää seu­ra­kun­nil­ta vah­vem­pia re­surs­se­ja di­a­ko­ni­a­työ­hön, tie­dot­taa Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den Liit­to. Kon­tak­tien mää­rän li­sään­ty­mi­nen eli kir­kon di­a­ko­ni­a­hen­ki­löi­den työ­mää­rän kas­va­mi­nen pan­de­mi­an ai­ka­na on nä­ky­nyt työ­uu­pu­muk­se­na.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kirk­ko: Ai­em­paa use­am­pi sai di­a­ko­nia-apua vuon­na 2020

Uutiset11.3.2021 11.35

Kir­kon di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät aut­toi­vat 566 412 ih­mis­tä vuon­na 2020. Koh­taa­mi­sia oli jopa 35 pro­sent­tia enem­män kuin vuon­na 2019.

SRK:n hankkima puhelin ja kaiutin mahdollistavat Mosongon uskovaisten WhatsApp-seurat Sierra Leonessa.

SRK:n hankkima puhelin ja kaiutin mahdollistavat Mosongon uskovaisten WhatsApp-seurat Sierra Leonessa.

David JoJo

SRK:n hankkima puhelin ja kaiutin mahdollistavat Mosongon uskovaisten WhatsApp-seurat Sierra Leonessa.

SRK:n hankkima puhelin ja kaiutin mahdollistavat Mosongon uskovaisten WhatsApp-seurat Sierra Leonessa.

David JoJo

What­sApp-seu­rat mul­lis­ti lä­he­tys­työn mal­lin

Uutiset11.3.2021 8.00

Suo­ma­lai­ses­sa ko­tis­tu­di­os­sa ää­ni­tet­ty pu­he­tie­dos­to len­tää pu­he­li­men vä­li­tyk­sel­lä kuu­li­joil­le af­rik­ka­lai­seen ka­tok­seen.

Maitoisten leirikeskus.

Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Maitoisten leirikeskus.

Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n lei­ri­kes­kus­ten hen­ki­lö­kun­nal­la oli yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut

Uutiset8.3.2021 14.35

SRK käyn­nis­ti kes­ki­viik­ko­na 3. maa­lis­kuu­ta yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut lei­ri­kes­kus­ten hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Lei­ri­toi­min­ta on edel­leen kes­key­tyk­sis­sä ja työ kes­kuk­sis­sa on mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­ty­nyt.

Kalajoen kirkko on kokenut mittavan remontin, joka kesti kaikkine vaiheineen viisi vuotta.

Kalajoen kirkko on kokenut mittavan remontin, joka kesti kaikkine vaiheineen viisi vuotta.

Kalajoen seurakunnan kuva-arkisto

Kalajoen kirkko on kokenut mittavan remontin, joka kesti kaikkine vaiheineen viisi vuotta.

Kalajoen kirkko on kokenut mittavan remontin, joka kesti kaikkine vaiheineen viisi vuotta.

Kalajoen seurakunnan kuva-arkisto

Ka­la­jo­en re­mon­toi­tu kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön piis­pan­mes­sul­la

Uutiset8.3.2021 6.00

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ka­la­jo­en kir­kon uu­del­leen käyt­töö­no­ton sun­nun­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta.

Jumalanpalveluksessa esirukouksen luki Heikki Mäkinen.

Jumalanpalveluksessa esirukouksen luki Heikki Mäkinen.

Mauri Penninkangas

Jumalanpalveluksessa esirukouksen luki Heikki Mäkinen.

Jumalanpalveluksessa esirukouksen luki Heikki Mäkinen.

Mauri Penninkangas

Ju­ma­la var­je­lee yk­si­näi­syy­des­sä­kin

Uutiset4.3.2021 12.55

Ala­jär­ven tal­vi­päi­vil­lä to­det­tiin, et­tä us­ko­vai­set ovat en­nen­kin ko­ke­neet yk­si­näi­syyt­tä. Myös Ab­ra­ham ja Joo­sef jou­tui­vat eroon omas­ta maas­taan, ja säi­lyi­vät us­ko­mas­sa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 188 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys