JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Anna Illikainen

Anna Illikainen

Vastavoimaa someajan ärsyketulvaan – SRK julkaisi neljä uutta teosta

Uutiset15.4.2024 15.35

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si toi­mis­tol­laan Ou­lus­sa 14. huh­ti­kuu­ta nel­jä uut­ta te­os­ta: Krok­vik-sar­jaan uu­den osan, ru­no­kir­jan, vä­ri­tys­kir­jan ja ää­nit­teen. Uu­sis­sa jul­kai­suis­sa on jän­ni­tys­tä, loh­tua, va­loa ja toi­veik­kuut­ta – ja pie­nil­le kä­sil­le te­ke­mis­tä.

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen sähköpaikat haettavana

Uutiset9.4.2024 11.00

Su­vi­seu­ra­ken­tän säh­kö­paik­kaa voi ha­kea su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä lää­ke­tie­teel­li­sen tar­peen pe­rus­teel­la 19.5.2024 saak­ka.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Eila Linna

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Tero Poikola esitteli Perhossa perhoskokoelmaansa.

Eila Linna

Perhon varttuneet perehtyivät perhosiin

Uutiset8.4.2024 15.00

Per­hon vart­tu­nei­den ker­ho ko­koon­tui 3. huh­ti­kuu­ta per­ho­sai­heen mer­keis­sä. Tero Poi­ko­la saa­pui Lau­kaas­ta ker­to­maan per­ho­sis­ta ja esit­te­le­mään osaa laa­jas­ta per­hos­ko­ko­el­mas­taan.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämiehen verkkolehti täytti 10 vuotta – kuukausittain 30 000 käyttäjää

Uutiset5.4.2024 11.55

Verk­ko­leh­ti ei ole kym­me­nes­sä vuo­des­sa ko­vin pal­jon muut­tu­nut; blo­gi­teks­tit ovat yhä suo­si­tuin­ta si­säl­töä.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Pitkäperjantai on totuuden hetki

Uutiset4.4.2024 10.00

Pit­kä­per­jan­tai-il­lan eh­tool­lis­ti­lai­suus Ul­vi­lan kes­ki­ai­kai­ses­sa kir­kos­sa on kuu­lu­nut Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen oh­jel­maan jo yli 50 vuo­den ajan, ei­kä pe­rin­ne näy­tä hii­pu­van.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen työvuorot varattavissa

Uutiset3.4.2024 15.30

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­ro­jen va­raa­mi­nen on avat­tu huh­ti­kuun alus­sa kaik­kien saa­ta­vil­le. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta työ­vuo­roi­hin.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemeläiset suuntasivat ulkoiluseuroihin

Uutiset27.3.2024 12.00

Pal­mu­sun­nun­tai­na to­teu­tet­tu hy­vän mie­len ret­ki­päi­vä Rau­ti­o­saa­res­sa vir­kis­ti sekä ruu­mis­ta et­tä sie­lua.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Raamattutieto kiinnosti leiriläisiä

Uutiset26.3.2024 8.00

Maa­lis­kuun 16.–17. päi­vi­nä jär­jes­tet­tiin Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä raa­mat­tu­tie­don lei­ri. Juk­ka Pa­lo­la lu­en­noi osa­not­ta­jil­le, joi­ta saa­pui Taa­lain­maal­ta, Tuk­hol­mas­ta ja Os­los­ta.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Jumala johtaa valtakuntansa työtä ajallaan ja tavallaan

Uutiset25.3.2024 7.00

Alu­e­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­teen kes­kus­te­le­maan pait­si käy­tän­nön toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eil­la, myös muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Leiri on keskustelun paikka

Uutiset23.3.2024 6.00

Lei­ri tar­jo­aa oh­jaa­jil­le nä­ky­miä nuor­ten maa­il­mas­ta. Nuo­ril­le taas avau­tuu ti­lai­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien ai­kuis­ten kans­sa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys