JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä.  Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä. Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Jani Muikku

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä.  Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä. Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Jani Muikku

Kiitollisuus ja sukupolvien välinen yhteys sävyttivät juhlaa Vaasassa

Uutiset23.4.2024 11.00

Juh­liin tuo­duis­sa ter­veh­dyk­sis­sä nou­si esiin ar­vos­tus Vaa­san seu­dun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja koko van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen te­ke­mää työ­tä koh­taan. Yh­tei­söl­li­syyt­tä ja kes­tä­vää ar­vo­poh­jaa ke­ho­tet­tiin vaa­li­maan ja pi­tä­mään kiin­ni vah­vas­ta lau­lu­pe­rin­tees­tä.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Opinnäytetyö: Resurssipankki-toiminta lisää hyvinvointia

Uutiset22.4.2024 10.45


Lyy­dia Kurt­ti teki Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­näy­te­työn­sä SRK:n Re­surs­si­pan­kin tar­jo­a­man ti­la­päi­sen las­ten­hoi­to­a­vun hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistys täytti 90 vuotta – ”Muutos on ollut iso mutta oppi on pysynyt samana”

Uutiset22.2.2024 9.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa on lei­man­nut jat­ku­va kas­vun ai­ka: alun pe­rin 50 jä­se­nen yh­dis­tyk­seen kuu­luu nyt 600 jä­sen­tä.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

”Positiivisessa hengessä eteenpäin”

Uutiset21.2.2024 14.00

Opis­to­ky­se­lyn pe­rus­teel­la uu­del­le kan­sa­no­pis­tol­le on laa­ja tuki. Kan­na­tu­syh­dis­tys käy ra­ken­ta­vaa ja in­ten­sii­vis­tä kes­kus­te­lua päät­tä­jien kans­sa.

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Ohjausryhmä huolehtii leiritoiminnasta

Uutiset20.2.2024 8.00

Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä sai uu­den pu­heen­joh­ta­jan 23. tam­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa. Toi­vo Mää­tän siir­ryt­tyä pois teh­tä­väs­tä va­lit­tiin hä­nen ti­lal­leen Al­po Oja­la.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Helsingin piispa vieraili Pornaisten rauhanyhdistyksellä

Uutiset19.2.2024 8.00

Näin ar­vi­oi Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo ter­veh­dys­pu­hees­saan Por­nais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 9. hel­mi­kuu­ta. Por­nais­ten seu­ra­kun­nas­sa oli piis­pan­tar­kas­tus, jon­ka yh­tey­des­sä piis­pa seu­ru­ei­neen vie­rai­li yri­tyk­sis­sä ja kou­luil­la, ja ha­lu­si käy­dä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainvälisen lähetystyön verkkosivut on julkaistu

Uutiset14.2.2024 12.00

Kuu­kau­sit­tain kym­me­net­tu­han­net ih­mi­set ha­ke­vat in­ter­ne­tin ha­ku­ko­neis­ta tie­toa, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, mitä tar­koit­taa pa­ran­nus ja mi­ten voi saa­da syn­nit an­teek­si. Uu­si si­vus­to vas­taa tä­hän tar­pee­seen.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Turvan kokemus on ihmiselle tärkeää

Uutiset13.2.2024 6.00

Yh­teis­kun­ta pyr­kii ta­kaa­maan tur­val­li­suut­ta, mut­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi tuo ih­mi­sel­le sy­vin­tä tur­vaa.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Jumalalla on valmis suunnitelma

Uutiset12.2.2024 11.30

Ra­nu­an opis­ton tal­vi­päi­vät 3.–4. hel­mi­kuu­ta ko­ko­si suu­ren jou­kon Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Vä­keä, eten­kin nuo­ria, oli lau­an­tai-il­lan alus­tus­ta kuu­le­mas­sa noin 1350.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – kirkosta eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Uutiset8.2.2024 12.50

Kir­kon jä­sen­mää­rä jat­kaa las­ku­aan, vaik­ka liit­ty­nei­den mää­rä kas­voi ja eron­nei­den mää­rä las­ki vii­me vuon­na.

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polku -lehti 2/2020

Lasten polun verkkosivustolle ilmestyy uusia lauluja

Uutiset6.2.2024 15.30

Las­ten pol­ku -leh­den verk­ko­si­vul­la las­ten­pol­ku.fi on al­ka­nut vi­de­o­sar­ja, jon­ka tar­koi­tus on hel­pot­taa leh­des­sä jul­kais­tu­jen uu­sien lau­lu­jen op­pi­mis­ta. Si­vus­tol­la on jo en­nes­tään muu­ta­mia lau­lu­ja lau­let­tui­na.

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

Runeberg oli merkittävä virsirunoilija

Uutiset5.2.2024 14.00

Tä­nään vie­te­tään Jo­han Lud­vig Ru­ne­ber­gin päi­vää. Hän oli suo­ma­lai­nen ru­noi­li­ja, opet­ta­ja ja toi­mit­ta­ja. Hän syn­tyi 5. hel­mi­kuu­ta 1804 Pie­tar­saa­res­sa ja kuo­li 6. tou­ko­kuu­ta 1877 Por­voos­sa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys