JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tuu sääki tän!

15.6.2017 6.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170615060500

Jos me­nee po­ri­lai­sel­le ky­lään, saat­taa saa­da jo etei­ses­sä vas­tat­ta­vak­seen ky­sy­myk­sen Mil­lo sää läh­det ta­kas?” tai ”Kui kaua sää ai­ot ol?”.

Jos ei tun­ne po­ri­lai­sia, saat­taa sii­nä ti­lan­tees­sa luul­la ole­van­sa epä­toi­vot­tu vie­ras. Ei kui­ten­kaan kan­na­ta kään­tyä kan­noil­laan ja pois­tua, sil­lä ky­sy­mys on vain po­ri­lais­ten tapa il­mais­ta se, et­tä on­pa mu­ka­vaa kun tu­lit, olen odot­ta­nut si­nua ja toi­vot­ta­vas­ti vii­vyt mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Pori on ol­lut teh­das­työ­läis­ten ja me­ren­kul­ki­joi­den kau­pun­ki. Teh­taan me­lus­sa ja me­rel­lä ei sen kum­mem­min ru­pa­tel­la. Po­rin mur­re on­kin ly­hyt­tä ja te­ho­kas­ta. Mel­kein kaik­kia sa­no­ja ly­hen­ne­tään. Mik­si sa­noa koko sa­naa, kun sen ym­mär­tää puo­les­ta­kin? ”An ko mää”, sa­noo po­ri­lai­nen, kun tar­jo­aa apu­aan.

Toi­si­naan po­ri­lai­set­kin sil­ti li­säi­le­vät sa­no­ja. ”Tua noi.” Niin po­ri­lai­set sa­no­vat mil­loin mi­hin­kin vä­liin. Tua noi.

Ly­hyt­sa­nai­suus saat­taa kuu­los­taa epäys­tä­väl­li­sel­tä, jos on tot­tu­nut vuo­laam­paan pu­he­ta­paan. Po­rin mur­re on kui­ten­kin yleen­sä la­dat­tu täy­teen ro­sois­ta huo­maa­vai­suut­ta: Teh­dään jo val­miik­si ti­lan­ne sel­lai­sek­si, et­tei vas­ta­puo­li jou­du suu­rie­lei­ses­ti kiit­te­le­mään tai ke­hu­maan tai lau­su­maan kan­kei­ta koh­te­li­ai­suuk­sia. Kun pu­hu­taan ly­hy­es­ti, saa vas­ta­ta­kin ly­hy­es­ti. ”Ei mi­tää”, sa­noo po­ri­lai­nen kes­kus­te­lun lo­puk­si ja tar­koit­taa sil­lä, et­tä pi­tää­kin täs­tä läh­teä, oli mu­ka­va ta­va­ta ja näh­dään taas jos­kus. "Pa­la­taa", voi vas­ta­ta sii­hen, ja lop­pu­muo­dol­li­suu­det ovat sil­lä sel­vät.

Sit­ten on ti­lan­tei­ta, jois­sa ei oi­kein löy­dy edes sitä pa­rik­si kir­jai­mek­si ly­hen­net­tyä sa­naa.

Kun kat­soo seu­ra­ken­tän lai­dal­la, mi­ten po­ri­lai­set, rau­ma­lai­set, me­ri­kar­vi­a­lai­set, hä­meen­lin­na­lai­set, tur­ku­lai­set ja tam­pe­re­lai­set ra­ken­ta­vat yh­des­sä su­vi­seu­ra­kau­pun­kia, yh­des­sä te­ke­mi­sen ilo nä­kyy kau­as.

"Jol­lai ta­paa iha po­rut­taa sel­la­ne. Siin o nii pal­jo rak­kaut näh­tä­vis."

Pori on kau­nis kau­pun­ki. Su­vi­seu­ra­kau­pun­ki on vie­lä kau­niim­pi. Po­ri­lai­set toi­vot­ta­vat seu­ra­vie­raat sy­dä­mes­tään as­ti ter­ve­tul­leik­si kau­pun­kiin kau­pun­gin si­säl­lä. ”Tuu sää­ki tän!”

Ni­mi­merk­ki "Po­ri­lai­ne"

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys