JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun Suviseurat naapuriksi tulevat

1.5.2017 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170501064600

Po­rin Su­vi­seu­rat kos­ket­ta­vat mei­tä, po­ri­lai­sia kun olem­me. Mei­tä viit­tä sis­kos­ta lä­hel­le ne tu­le­vat ai­van eri­tyi­ses­ti, sil­lä ko­tim­me ovat ai­van lä­hel­lä su­vi­seu­ra­kent­tää. Jopa lap­suu­den­ko­tim­me­kin si­jait­si lä­hel­lä tu­le­vaa kent­tää, ja usein lap­si­na sou­te­lim­me tai hiih­te­lim­me Kir­ju­rin­luo­toon, sil­loin kun sin­ne ei vie­lä men­nyt sil­taa. Nyt meil­l­lä jo­kai­sel­la kes­ki­mää­räi­nen mat­ka ko­din ja ken­tän vä­lil­lä tai­taa meil­lä ol­la kah­den ki­lo­met­rin hui­teil­la. Alu­eel­la ris­tei­le­vät lenk­ki­po­lut ovat ol­leet ai­na ah­ke­ras­sa käy­tös­sä, ja niin kau­an kuin olem­me tien­neet Po­rin Su­vi­seu­ro­jen tu­le­van oi­ke­as­ti tän­ne, kau­pun­ki­seu­roik­si, olem­me kä­vel­leet ja maa­lail­leet sie­lum­me sil­min kesä- ja hei­nä­kuun vaih­teen nä­kyä.

Vii­mek­si Po­ris­sa oli Su­vi­seu­rat vuon­na 1946. Sil­loin van­hem­pam­me oli­vat juu­ri kih­lau­tu­neet. Niis­tä seu­rois­ta meil­lä ei siis ole muis­ti­ku­via. Muu­ten­kaan noi­hin ai­koi­hin lap­set ei­vät usein­kaan pääs­seet Su­vi­seu­roi­hin mu­kaan. Muis­te­lem­me ol­leem­me noin 10-vuo­ti­ai­ta, kun en­sim­mäi­siä ker­to­ja pää­sim­me mu­kaan su­vi­seu­ra­reis­suil­le – usein ju­nal­la. On­pa jää­nyt oi­kein mie­leen, kuin­ka ju­na­vau­nus­sa lau­let­tiin Sii­o­nin lau­lu­ja mui­den seu­ra­vie­rai­den kans­sa. Yleen­sä mat­kaa on ol­lut pit­käs­ti ja sen myö­tä pak­kaa­mis­ta, va­rus­tau­tu­mis­ta, yö­si­jan suun­nit­te­lua, kul­ku­pe­lien miet­ti­mis­tä.

Riikka (vas.), Ulla, Marja, Tuula ja Anne Hietava odottavat Suviseuroja melkein naapuriin.

Riikka (vas.), Ulla, Marja, Tuula ja Anne Hietava odottavat Suviseuroja melkein naapuriin.

Nyt odo­tam­me toi­sen­lai­sia seu­ro­ja. Mei­dän ei tar­vit­se­kaan pa­ka­ta ei­kä ha­kea ma­joi­tus­ta. Päin­vas­toin. Meis­tä jo­kai­nen on lu­van­nut ma­joit­taa ko­tiin­sa seu­ra­vie­rai­ta. Erään kum­mi­po­jan kans­sa on so­vit­tu jo vuo­sia sit­ten, et­tä sija löy­tyy kum­mi­tä­din luo­ta – ja muu­kin per­he saa tul­la, kun sel­lai­nen on siu­naan­tu­nut. Eräs tut­ta­va on ma­joit­ta­nut mei­tä poh­joi­sen Su­vi­seu­rois­sa use­am­man ker­ran, ja nyt on meil­lä kun­nia vas­ta­vuo­roi­suu­teen. Vuo­sien ta­kai­nen kämp­pis häm­mäs­tyi ja ilah­tui ma­joi­tus­tar­jouk­ses­ta. Vie­rai­ta on siis tu­los­sa ilok­sem­me mo­nes­ta il­man­suun­nas­ta. Jos vie­rail­la on pyö­rät mu­ka­na, he voi­vat pyö­räil­lä Su­vi­seu­roi­hin niin kuin me ai­om­me teh­dä. Har­voin­pa sitä on pyö­räi­ly­mat­kan pääs­sä Su­vi­seu­rois­ta!

Olem­me odot­ta­neet Su­vi­seu­ro­ja, vä­hän jän­nit­tää­kin. Hie­noa on, et­tä tal­koi­siin­kin pää­see jo. Su­vi­seu­rois­sa me kaik­ki vii­si olem­me töis­sä in­fo­pis­tees­sä. Nyt tie­däm­me jo sen­kin pai­kan koor­di­naa­tit kes­kel­lä au­ti­o­ta pel­toa. Ih­meel­li­sel­tä tun­tuu, et­tä nyt on alue vie­lä tyh­jä­nä ja lenk­keil­les­sä kuu­lee peip­po­jen lau­le­le­van. Muu­ta­ma het­ki vie­lä, ja tä­hän on kas­va­nut su­vi­seu­ra­kau­pun­ki ko­ti­kau­pun­kim­me kyl­keen!

Teks­ti: Riik­ka, Ul­la, Mar­ja, Tuu­la ja An­ne Hie­ta­va

Kuva Tuu­la Hie­ta­val­ta

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys