JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kangashamstereita ja käsityöterapiaa

21.4.2015 6.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150421063900

Om­pe­lu­kurs­si. Sana, joka jo viik­ko­ja sit­ten, kun il­moit­tau­duin kurs­sil­le, sai mie­le­ni iloi­sek­si ja toi­veik­kaak­si. Sii­tä al­koi suun­nit­te­lu ja odo­tus. Meil­lä om­pe­lun ys­tä­vil­lä on myös Fa­ce­boo­kis­sa ryh­mä, jos­sa yh­des­sä suun­nit­te­lim­me tätä opis­ton kurs­sia.

äi­din in­nos­tus tart­tui lap­siin­kin, ja van­hin poi­kam­me, kol­mas­luok­ka­lai­nen, ha­lu­si läh­teä mu­kaan yh­tä ai­kaa pi­det­tä­väl­le las­ten lei­von­ta­kurs­sil­le.

Sit­ten per­jan­tai­na pak­ka­sim­me au­toon om­pe­lu­ko­neen, sau­mu­rin, kan­kai­ta, kaa­vo­ja, nap­pe­ja ja nau­ho­ja ja aje­lim­me tän­ne Ra­nu­an opis­tol­le.

Kun sain au­tos­ta kuor­man pu­re­tuk­si, pää­sin­kin pian jo om­pe­le­maan. Mei­tä om­pe­lu­kurs­si­lai­sia oli 27, ja saim­me käyt­tööm­me kak­si luok­ka­huo­net­ta. Uu­sia vaat­tei­ta ja mui­ta­kin tar­vik­kei­ta al­koi täl­lai­sel­la po­ru­kal­la syn­tyä vauh­dil­la.

Iloi­nen jut­te­lu ja nau­run purs­kah­duk­set sä­es­ti­vät ko­nei­den su­ri­naa. Mu­kaan ote­tut vau­vat­kin viih­tyi­vät näi­den ää­nien kes­kel­lä. Kun vaa­te val­mis­tui, sak­set suih­ki­vat uut­ta om­mel­ta­vaa. Ja jot­tei­vat kan­gas­hams­te­reil­ta kan­kaat lop­pui­si kes­ken, li­sää vaih­del­tiin ja os­tet­tiin toi­sil­ta. Tus­kin mal­toim­me men­nä syö­mään ja nuk­ku­maan!

Vä­lil­lä lei­von­ta­kurs­si­lai­nen ilah­dut­ti äi­tiä her­kul­li­sel­la muf­fins­sil­la.

Mui­ta­kin mah­ta­via herk­ku­ja he oli­vat kurs­sil­la teh­neet.

Sun­nun­tai­na oli hyvä suun­na­ta ko­tia koh­ti. Kas­sis­sa oli lap­sil­le tu­li­ai­si­na uu­sia vaat­tei­ta. Ja oli sitä ko­tiin vie­tä­vää muil­la­kin, sil­lä kurs­sin päät­ty­es­sä las­kim­me, et­tä vaat­tei­ta val­mis­tui kaik­ki­aan 278 kap­pa­let­ta – jou­kos­sa iso­töi­siä tak­ke­ja­kin.

Mie­li oli vir­kis­ty­nyt rak­kaan har­ras­tuk­sen ja us­ko­nys­tä­vien kes­kel­lä. Kyl­lä kan­nat­ti taas läh­teä! Sain voi­mia ja eväi­tä ar­keen pit­käk­si ai­kaa.

Teks­ti: Mai­ja Haho

Vii­kon­lop­pu­na 17.–19.4. Ra­nu­an opis­tol­la pi­det­tiin om­pe­lu­kurs­sin li­säk­si las­ten lei­von­ta­kurs­si, kurs­si Par­kin­so­nin tau­tia sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän omai­sil­leen sekä di­gi­ku­vaus­kurs­si aloit­te­li­joil­le. Tä­män blo­gi­päi­vi­tyk­sen ku­vat on otet­tu har­joi­tuk­si­na di­gi­ku­vaus­kurs­sil­la.

Ranuan Kristillinen Kansanopisto
Ranuan kristillinen kansanopisto sijaitsee Ranuanjärven rannalla noin kahden kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Opistossa opiskelee vuosittain noin 120 opiskelijaa viidellä eri linjalla. Pääosa opiskelijoista on 16–20-vuotiaita. Lyhytkurssilaisia on noin 3000. Tervetuloa joukkoomme opiskelemaan ja virkistymään! Lisätietoa opistosta www.rakro.fi. Päivämies-verkkolehden opistoblogia kirjoittavat sekä opiskelijat että henkilökunta.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys