JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lepoa, hälyä, kotia

4.11.2015 7.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151104070700

Is­tun au­di­to­ri­os­sa. Ym­pä­ril­lä­ni on 120 op­pi­las­ta. Lop­pu­har­taus on päät­ty­mäs­sä ja vii­mei­nen lau­lu me­nos­sa.

”Nyt ko­dis­ta lau­lun mä lau­lan,

siell´ ikui­sen asun­non saan

ja kaik­kien py­hien kans­sa

saan le­vä­tä vai­vois­ta maan.”

Ajat­te­len, et­tä on kiva pääs­tä ko­tiin le­pää­mään. On iha­na pääs­tä pois opis­ton hä­lys­tä. Sii­tä, jon­ka saa ai­kaan jo­kai­nen ta­val­laan. Olo on ris­ti­rii­tai­nen, sil­lä toi­saal­ta en ha­lu­ai­si läh­teä pois ys­tä­vien kes­kel­tä.

Opis­toa on käy­ty pari kuu­kaut­ta. Tääl­lä on jo tul­lut ys­tä­vyys­suh­tei­ta, jot­ka var­mas­ti kes­tä­vät. Mi­ten ih­mi­sis­tä yli­pää­tään voi näin no­pe­as­ti tul­la näin tär­kei­tä? Tun­tuu sil­tä, kuin oli­sin tääl­lä­kin ko­to­na, opis­to­ko­dis­sa.

Oma ko­ti­seu­tu tun­tuu tääl­lä ol­les­sa­ni kau­kai­sel­ta ja vie­raal­ta. Sil­ti on ikä­vä si­sa­ruk­sia ja van­hem­pia. Olen kuul­lut What­sAp­pin kaut­ta, mitä ko­to­na on ta­pah­tu­nut. Pik­ku­ve­li on saa­nut en­sim­mäi­sen pyö­rän. Sis­kot ovat käy­neet reis­sus­sa. On siel­lä rem­pat­tu­kin.

Kun tu­lin opis­toon, ajat­te­lin pal­jon enem­män ko­tia. Ajat­te­lin, mi­ten van­hem­mat jak­sa­vat, sil­lä ko­to­na on pie­ni vau­va. Minä sai­sin ol­la on­nel­li­nen, et­tä saan ol­la tääl­lä. Mut­ta vä­lil­lä tun­tuu sil­tä, et­tä apu­a­ni oli­si tar­vit­tu ko­to­na. On­nek­si sin­ne jäi si­sa­ruk­sia, jot­ka voi­vat aut­taa tar­peen tul­len. Ja tie­dän, et­tä ko­ti­vä­ke­ni tu­kee mi­nun pää­tös­tä­ni ol­la opis­tos­sa.

En­nen opis­toon tu­loa olin on­ne­ton. Lä­hei­se­ni jou­tui saat­to­hoi­toon. Huol­ta oli ko­to­na­kin. Kaik­ki tun­tui ka­sau­tu­van yhä suu­rem­mak­si taa­kak­si. Tän­ne tulo sai mi­nut ker­to­maan mur­heis­ta­ni. Pys­tyin avau­tu­maan ih­mi­sil­le, ja he oli­vat ai­dos­ti tu­ke­na­ni.

En­tä jos oli­sin­kin läh­te­nyt lu­ki­oon? Oli­sin­ko jak­sa­nut käy­dä kou­lua?

Mut­ta kou­lun­käyn­ti­ä­hän tä­mä­kin on! Mi­nul­la on ol­lut ää­ni­työ­tä, esi­tel­miä, eng­lan­nin opis­ke­lua, ku­va­vies­tin­tää... Mo­nen­lais­ta uut­ta ja mie­len­kiin­tois­ta. Vä­lil­lä jot­kin asi­at är­syt­tä­vät, mut­ta niin­hän kuu­luu­kin ol­la. Elä­mä ei ole pelk­kää juh­laa. On sitä "tyl­sää" ar­kea, jos­ta voi omal­la asen­teel­laan teh­dä mu­ka­van.

Ja niin olen päät­tä­nyt teh­dä!

Jut­ta

Ranuan Kristillinen Kansanopisto
Ranuan kristillinen kansanopisto sijaitsee Ranuanjärven rannalla noin kahden kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Opistossa opiskelee vuosittain noin 120 opiskelijaa viidellä eri linjalla. Pääosa opiskelijoista on 16–20-vuotiaita. Lyhytkurssilaisia on noin 3000. Tervetuloa joukkoomme opiskelemaan ja virkistymään! Lisätietoa opistosta www.rakro.fi. Päivämies-verkkolehden opistoblogia kirjoittavat sekä opiskelijat että henkilökunta.
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys