JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lapsi on ainutkertaisen arvokas

13.12.2020 7.00

Juttua muokattu:

11.12. 17:09
2020121117090920201213070000

Kat­se­lin sal­koon nos­tet­tua Suo­men lip­pua lap­sen oi­keuk­sien päi­vän hä­mä­rä­nä aa­mu­na. Mie­lee­ni tul­vah­ti pait­si oma lap­suu­te­ni muis­toi­neen myös mo­net tun­te­ma­ni lap­set vuo­si­kym­men­ten ajal­ta.

Tun­nen, et­tä sain elää tur­val­li­sen lap­suu­den. Sain kai­ken tar­peel­li­sen, mitä per­heem­me sil­loi­sis­sa olo­suh­teis­sa oli mah­dol­lis­ta saa­da. Mo­nel­le tä­män päi­vän lap­sel­le sel­lai­nen elä­mä toi­si ken­ties tyy­ty­mät­tö­män mie­len. Ko­dis­sam­me riit­ti rak­kaus ja an­teek­si­an­ta­mus.

Mei­dän maas­sam­me las­ten olo­suh­teet ko­ko­nai­suu­des­saan ovat hy­vät, sil­lä myös yh­teis­kun­ta huo­leh­tii lap­sis­ta. Sil­ti mo­net lap­set elä­vät tur­va­ton­ta elä­mää.

On rik­kou­tu­nei­ta ko­te­ja, jois­sa lap­si jou­tuu kan­ta­maan vas­tuu­ta hä­nel­le kuu­lu­mat­to­mis­ta teh­tä­vis­tä. On lap­sia, joil­la ul­ko­a­päin kat­so­en on kaik­ki hy­vin. Heil­tä ei puu­tu mi­tään ai­neel­lis­ta, mut­ta tur­val­li­suu­den ja ra­kas­te­tuk­si tu­le­mi­sen tun­ne puut­tuu.

Saat­taa ol­la, et­tä jois­sa­kin ko­deis­sa lap­si ei saa ol­la lap­si. Hä­net oh­ja­taan lii­an var­hain ai­kuis­ten maa­il­maan, ko­ke­maan sel­lais­ta, mikä ei ole hä­nen ke­hi­tyk­sel­leen so­pi­vaa. Tar­vi­taan lä­hei­sil­tä ai­kui­sil­ta herk­kiä kor­via kuul­la ja herk­kiä sil­miä näh­dä las­ten hätä.

Yh­dis­ty­nei­den kan­sa­kun­tien Lap­sen oi­keuk­sien ju­lis­tuk­sen mu­kaan jo­kai­sel­la lap­sel­la on oi­keus ni­meen, kan­sa­lai­suu­teen, fyy­si­seen, hen­ki­seen ja so­si­aa­li­seen ke­hi­tyk­seen, so­si­aa­li­seen tur­vaan ja kou­lu­tuk­seen. Oi­keuk­sia on niin pal­jon, et­tä kaik­kien las­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä ole­vien oli­si hyvä lu­kea tuo ju­lis­tus sil­loin täl­löin.

Lap­si on ar­vo­kas oma­na it­se­nään syn­ty­pe­räs­tään, ul­ko­nä­ös­tään ja mah­dol­li­sis­ta vam­mois­taan riip­pu­mat­ta. Lap­set ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä, sil­lä heis­sä kas­vaa tu­le­vai­suus. He ot­ta­vat var­tut­tu­aan vas­tuun. Voim­me op­pia lap­sen ai­tou­des­ta pal­jon, mut­ta toi­saal­ta myös lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sil­ta mal­lin, jon­ka mu­kaan elää yh­des­sä tois­ten kans­sa.

Nii­lo Rau­ha­la on kir­joit­ta­nut pal­jon ru­no­ja lap­sen ai­nut­ker­tai­ses­ta ar­vos­ta. Erääs­sä hä­nen jou­lu­ru­nos­saan on sä­keet:

Kii­tos, Jee­sus, kun syn­nyit lap­sek­si an­ka­raan maa­il­maan.

Mi­nun­kin lap­sel­la­ni on oi­keus syn­tyä, elää

ja ot­taa vas­taan vai­kea tien­sä sa­mas­ta kä­des­tä,

joka piir­si jo val­miik­si Si­nun­kin tie­si,

en­nen kuin maa­il­ma pe­rus­tet­tiin.

Mi­nun­kin lap­se­ni läh­tee tiel­leen puh­tain sil­min,

saan kat­sel­la nii­tä, kun päi­vä on mi­nul­le ras­kas.

Sil­mien lau­lu ei ole vie­lä rik­ki,

toi­vos­sa kuun­te­len kat­sel­len tie­tä­si, Jee­sus.

Mi­nus­ta nois­sa sä­keis­sä on ku­vat­tu­na lap­sen ar­vo, koko lap­sen oi­keuk­sien ydin. Lap­sel­la on oi­keus syn­tyä ja elää. Lap­si on myös us­kon esi­ku­va.

Tänä poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na moni kai­paa lap­sia lä­hel­leen tuo­maan ai­toa jou­lui­loa. Ai­kui­nen­kin tar­vit­see it­sel­leen lap­sen­mie­li­syyt­tä ja huo­let­to­muut­ta. Sitä, et­tei voi kai­kes­ta vas­ta­ta, vaan iloi­ta vä­häs­tä­kin.

Toi­vo­tan kai­kil­le lu­ki­joil­le Jou­lun Lap­sen siu­naa­maa juh­laa ja va­loa, ai­toa lap­sen­mie­lis­tä jou­lui­loa.

AiliPasanen
Luonto alkaa kotini ikkunan alta Sotkamossa, jossa jo vuosia sitten on koulun kello lakannut minulle soimasta. Syntymäkaupunkini oli sotien jälkeen Jyväskylä. Äiti ja isä olivat karjalaista syntyperää. Kolme siskoa, yksi pikkuveli ja heidän perheensä ovat minulle rakkaita. Olen saanut muitakin perheitä lähelleni. Lankakorien sisältö, kirjat, kynä ja pensselit kuljettavat ajatukseni muihin maailmoihin. Minulle voi antaa palautetta osoitteeseen aili.pasanen@gmail.com
AiliPasanen

Joulukirje sinulle

14.12.2021 6.00
AiliPasanen

Mistä olet kotoisin?

10.11.2021 6.15
AiliPasanen

Värien vuodenajat

13.10.2021 7.58
AiliPasanen

Lahjakello antaa lahjaksi aikaa

13.9.2021 7.30
AiliPasanen

Onko minun pakko?

12.8.2021 7.00
AiliPasanen

Parkkipaikka peltoseuroissa

16.7.2021 8.00
AiliPasanen

Korona-ajan mietteitä

1.6.2021 9.15
AiliPasanen

Luonnon kauneuden matematiikkaa

17.5.2021 7.05
AiliPasanen

Viimeisen kerran

20.4.2021 7.00
AiliPasanen

Käsien kosketuksia

20.3.2021 7.05
AiliPasanen

Syntymäpäivän iloa

13.2.2021 7.30
AiliPasanen

Onnea ja Jumalan siunausta

16.1.2021 7.30
AiliPasanen

”Minä aikana ihminen kaunein on”

13.11.2020 6.05
AiliPasanen

Lahjoista paras

12.10.2020 7.30
AiliPasanen

Sahaavan rosvon metsästystä

10.9.2020 6.00
AiliPasanen

"Ehtinyt onko jo elokuu?"

16.8.2020 6.15
AiliPasanen

Ikkunoita

5.8.2020 6.00
AiliPasanen

Puoli vuosisataa sitten

12.7.2020 6.00
AiliPasanen

Muistolaatta pikkuveljelle

17.6.2020 6.00
AiliPasanen

Eristyksestä vapauteen

20.5.2020 6.05
AiliPasanen

Iloja tähän päivään

21.4.2020 6.40
AiliPasanen

Auringonpimennyksiä

22.3.2020 6.25
AiliPasanen

Rahaa käteisenä – kolikkoja pussissa

17.2.2020 6.05
AiliPasanen

Näkevin silmin

18.1.2020 6.00
AiliPasanen

Tässä iässä – siinä iässä

4.12.2019 6.58
AiliPasanen

Onko sinulla ikävä?

6.11.2019 6.55
AiliPasanen

Lusikka kauniiseen käteen

6.10.2019 6.54
AiliPasanen

Ristien kertomaa

5.9.2019 6.48
AiliPasanen

Minun nostalginen saunapolkuni

31.7.2019 12.27
AiliPasanen

Nauru tyrskyy ja kuplii

13.7.2019 6.17
AiliPasanen

Syreenejä Sortavalassa

3.6.2019 6.29
AiliPasanen

Uusi kirja vie lukijan tuntureille, Laestadiuksen matkassa

14.5.2019 6.22
AiliPasanen

Kyynelten jälkeen kirkastuu

23.4.2019 6.39
AiliPasanen

Myötätuntoa ja hellyyttä

7.4.2019 6.10
AiliPasanen

Lintukodon lempeässä suojassa

14.3.2019 6.34
AiliPasanen

Tarinoita ystävyydestä

12.2.2019 6.32
AiliPasanen

Onko se tylsää?

9.1.2019 6.43
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys