JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Onko minun pakko?

12.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

11.8. 13:33
2021081113330820210812070000

Jo­kai­nen lie­nee kuul­lut jos­sain ti­lan­tees­sa: On­ko mi­nun pak­ko? Se on sa­not­tu kiuk­kui­sel­la ää­nel­lä, huo­kauk­sel­la tai miet­ti­jä on vain mie­les­sään teh­nyt ky­sy­myk­sen.

On pal­jon pak­koon liit­ty­viä kä­sit­tei­tä kou­lu­pa­kos­ta ja pak­ko­huu­to­kau­pas­ta mas­ki­pak­koon as­ti. Pak­ko­ra­ko­ses­sa ryh­dy­tään jo­hon­kin ja pak­ko­pul­lan syön­ti tun­tuu vas­ten­mie­li­sel­tä. Kas­vat­ta­jat ovat ky­sy­myk­sen kans­sa vas­ta­tus­ten usein.

Jos­kus pak­ko-sa­naa käy­te­tään ihan ke­vy­es­ti. Saa­tan­pa sa­noa: ”Kyl­lä mi­nun nyt oli jo pak­ko tart­tua imu­riin.” Jos­kus pak­ko on ras­kas ja ah­dis­ta­va. Sitä vas­taan me ka­pi­noim­me, nou­see vas­tus­tus.

Et­sin Raa­ma­tun ha­ku­sa­na­kir­jas­ta pak­ko-sa­naa. Löy­sin teks­te­jä pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta ja pak­ko­työs­tä. Pal­jon ras­kaam­pia ko­ke­muk­sia kuin mei­dän pak­kom­me ta­val­li­ses­sa elä­mäs­sä.

Pak­koa olen it­sel­tä­ni mo­nes­ti ky­sy­nyt. Olen ky­sy­nyt, olen­ko minä it­se sen pa­kon luo­nut vai on­ko pak­ko ul­ko­a­päin sa­nel­tu. Jos­kus olen huo­man­nut, et­tei pak­ko­na pi­tä­mä­ni ol­lut­kaan pak­ko. Olen jopa jou­tu­nut ker­to­maan ja pe­rus­te­le­maan, mik­si en jo­hon­kin osal­lis­tu. Olen tun­te­nut val­ta­van va­pau­den kiel­täy­ty­es­sä­ni. Pak­ko on muut­tu­nut vel­vol­li­suu­dek­si tai mah­dol­li­suu­dek­si. Olen saa­nut va­paas­ti har­ki­ta.

Ai­kai­sem­min op­pi­vel­vol­li­suu­des­ta pu­hut­tiin ni­mel­lä kou­lu­pak­ko. Suo­mes­sa sää­det­tiin vuon­na 1921 op­pi­vel­vol­li­suus­la­ki, joka mää­rä­si jo­kai­sel­le pa­kol­li­sek­si vä­hin­tään kuu­si­vuo­ti­sen kan­sa­kou­lun suo­rit­ta­mi­sen. Nyt tuo­ta op­pi­vel­vol­li­suu­si­kää on pi­den­net­ty. Op­pi­vel­vol­li­set saa­vat suu­ret etuu­det ja mah­dol­li­suu­det ai­van il­mai­sek­si. Ne kos­ke­vat kaik­kia ta­sa­puo­li­ses­ti, ja yh­teis­kun­ta tar­jo­aa ne. Pa­kon si­jas­ta voi­daan pu­hua val­ta­vas­ta edus­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta lap­sen ja nuo­ren elä­mäs­sä.

Vas­ta­ha­koi­sel­le op­pi­laal­le muis­tan jos­kus sa­no­nee­ni, et­ten voi pa­kot­taa si­nua op­pi­maan, en voi si­nun pää­hä­si jo­tain tie­toa tai tai­toa ta­koa. Jos voi­sin, ken­ties niin te­ki­sin­kin. Mut­ta nämä teh­tä­vät si­nun täy­tyy teh­dä, ei mi­nun vuok­se­ni, vaan si­nun it­se­si.

Edut ja oi­keu­det si­säl­tä­vät ai­na vel­voit­tei­ta it­seä ja toi­sia koh­taan. Nii­den nä­ke­mi­nen ai­van luon­nol­li­se­na asi­a­na hel­pot­taa te­ke­mään oman osuu­ten­sa mie­lel­lään. Nä­ke­mi­nen aut­taa kou­lu­lais­ta ilol­la te­ke­mään teh­tä­vän­sä, van­hem­pia oh­jaa­maan lap­si­aan, työn saa­nut­ta te­ke­mään teh­tä­vän­sä.

Ny­ky­a­jan ih­mi­set vaa­ti­vat lii­an pal­jon it­sel­leen ja omil­le ryh­mil­leen oi­keuk­sia vas­tuu­ta muis­ta­mat­ta. Sa­no­taan, et­tei mi­nua voi ku­kaan pa­kot­taa alis­tu­maan yh­tei­ses­ti so­vit­tui­hin tai yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen mää­räyk­siin tai la­kei­hin. Tämä nä­kyy pie­nis­sä ja isois­sa asi­ois­sa vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­te­nä toi­sia koh­taan ja sär­kee yh­teis­kun­taa.

Mie­lee­ni tu­lee taas vuo­si­kym­men­ten ta­kai­set so­ta­vuo­det, jot­ka ko­et­te­li­vat isän­maa­tam­me. So­ta­rin­ta­mal­le ja mui­hin teh­tä­viin läh­ti­jöil­tä ei ky­syt­ty, on­ko mie­luis­ta läh­teä. Käs­ky kuu­lui mis­sä ja mil­loin on ol­ta­va val­mii­na läh­töön. Isän­maan va­paus vel­voit­ti. Mil­lais­ta elä­mäm­me nyt oli­si, jos sil­loi­seen ”pak­koon” ei oli­si suos­tut­tu?

Se oi­val­lus, et­tä pa­kol­ta tun­tu­va teh­tä­vä muut­tuu­kin it­sel­le tar­koi­te­tuk­si vel­vol­li­suu­dek­si ja lo­pul­ta ken­ties luot­ta­muk­sen osoi­tuk­sek­si, va­paut­taa. Saa ko­kea työn iloa.

AiliPasanen
Luonto alkaa kotini ikkunan alta Sotkamossa, jossa jo vuosia sitten on koulun kello lakannut minulle soimasta. Syntymäkaupunkini oli sotien jälkeen Jyväskylä. Äiti ja isä olivat karjalaista syntyperää. Kolme siskoa, yksi pikkuveli ja heidän perheensä ovat minulle rakkaita. Olen saanut muitakin perheitä lähelleni. Lankakorien sisältö, kirjat, kynä ja pensselit kuljettavat ajatukseni muihin maailmoihin. Minulle voi antaa palautetta osoitteeseen aili.pasanen@gmail.com
AiliPasanen

Joulukirje sinulle

14.12.2021 6.00
AiliPasanen

Mistä olet kotoisin?

10.11.2021 6.15
AiliPasanen

Värien vuodenajat

13.10.2021 7.58
AiliPasanen

Lahjakello antaa lahjaksi aikaa

13.9.2021 7.30
AiliPasanen

Parkkipaikka peltoseuroissa

16.7.2021 8.00
AiliPasanen

Korona-ajan mietteitä

1.6.2021 9.15
AiliPasanen

Luonnon kauneuden matematiikkaa

17.5.2021 7.05
AiliPasanen

Viimeisen kerran

20.4.2021 7.00
AiliPasanen

Käsien kosketuksia

20.3.2021 7.05
AiliPasanen

Syntymäpäivän iloa

13.2.2021 7.30
AiliPasanen

Onnea ja Jumalan siunausta

16.1.2021 7.30
AiliPasanen

Lapsi on ainutkertaisen arvokas

13.12.2020 7.00
AiliPasanen

”Minä aikana ihminen kaunein on”

13.11.2020 6.05
AiliPasanen

Lahjoista paras

12.10.2020 7.30
AiliPasanen

Sahaavan rosvon metsästystä

10.9.2020 6.00
AiliPasanen

"Ehtinyt onko jo elokuu?"

16.8.2020 6.15
AiliPasanen

Ikkunoita

5.8.2020 6.00
AiliPasanen

Puoli vuosisataa sitten

12.7.2020 6.00
AiliPasanen

Muistolaatta pikkuveljelle

17.6.2020 6.00
AiliPasanen

Eristyksestä vapauteen

20.5.2020 6.05
AiliPasanen

Iloja tähän päivään

21.4.2020 6.40
AiliPasanen

Auringonpimennyksiä

22.3.2020 6.25
AiliPasanen

Rahaa käteisenä – kolikkoja pussissa

17.2.2020 6.05
AiliPasanen

Näkevin silmin

18.1.2020 6.00
AiliPasanen

Tässä iässä – siinä iässä

4.12.2019 6.58
AiliPasanen

Onko sinulla ikävä?

6.11.2019 6.55
AiliPasanen

Lusikka kauniiseen käteen

6.10.2019 6.54
AiliPasanen

Ristien kertomaa

5.9.2019 6.48
AiliPasanen

Minun nostalginen saunapolkuni

31.7.2019 12.27
AiliPasanen

Nauru tyrskyy ja kuplii

13.7.2019 6.17
AiliPasanen

Syreenejä Sortavalassa

3.6.2019 6.29
AiliPasanen

Uusi kirja vie lukijan tuntureille, Laestadiuksen matkassa

14.5.2019 6.22
AiliPasanen

Kyynelten jälkeen kirkastuu

23.4.2019 6.39
AiliPasanen

Myötätuntoa ja hellyyttä

7.4.2019 6.10
AiliPasanen

Lintukodon lempeässä suojassa

14.3.2019 6.34
AiliPasanen

Tarinoita ystävyydestä

12.2.2019 6.32
AiliPasanen

Onko se tylsää?

9.1.2019 6.43
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys