JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ihmeellinen syksy

15.10.2014 6.13

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141015061300

Syk­sy. Tuu­li pu­hal­taa, ja au­rin­gon vii­me sä­teet pil­kis­te­le­vät pui­den lo­mas­ta. As­tun ulos ko­ti­o­ves­ta ko­le­aan syy­sil­taan rep­pu se­läs­sä ja ka­me­ra olal­la keik­ku­en.

In­nos­tuin en­nen met­sään läh­töä kai­ve­le­maan tal­vi­vaat­tei­ta esiin. Yli-iso vil­la­pai­ta ja läm­min kar­va­hat­tu läm­mit­tä­vät mu­ka­vas­ti ja pu­nai­set ku­mi­saap­paat lomp­sot­ta­vat kä­vel­les­sä­ni. Tuu­li saa pak­sun kau­la­hui­vi­ni kiep­pu­maan il­mas­sa, ja hiek­ka ra­hi­see jal­ko­jen al­la. Kat­se­len ym­pä­ril­le­ni ja hy­my­ni nou­see kor­viin as­ti. Mi­ten vä­ri­käs­tä tääl­lä on­kaan!

Ra­kas­tan syk­syä. Ra­kas­tan nii­tä vä­re­jä, jot­ka lois­ta­vat muu­ten ko­le­as­sa syy­sil­las­sa ja pi­ris­tä­vät miel­tä­ni. Ja kun viik­ko vii­kol­ta huo­maan, kuin­ka pui­den leh­det vä­hi­tel­len vär­jäy­ty­vät eri­vä­ri­sik­si ja lo­pul­ta ikään kuin puh­ke­a­vat kuk­kaan ja vä­ri­lois­to ai­van so­kai­see sil­mä­ni.

Ra­kas­tan sitä, kun voin huo­let­ta ve­tää vil­la­pai­dan pääl­le il­man, et­tä tu­lee kuu­ma. Kun voin vih­doin läm­pi­män ke­sän jäl­keen lait­taa vil­la­su­kat jal­kaan ja pi­mei­nä il­toi­na sy­tyt­tää kynt­ti­län, juo­da tee­tä ja kuun­nel­la rau­hoit­ta­vaa mu­siik­kia. Syk­sy on iha­naa ai­kaa!

Ro­san­na Vep­sä­läi­nen

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys