JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Löydän ikkunan, josta heijastuu kuva

7.3.2014 16.11

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140307161100

On aa­mu. Tal­lus­te­len pi­hal­la pipo sy­väl­lä pääs­sä. Lin­nun­lau­lu val­loit­taa mie­le­ni. Ke­vät on niin pian. Me­nen jo­en­ran­nal­le, hyp­pään ki­vel­tä ki­vel­le ja näen, kuin­ka jäät ovat sa­no­neet hy­väs­tit. Jat­kan mat­kaa, mie­les­sä­ni pyö­ri­vät opis­to­ys­tä­vät ja men­nyt viik­ko. Olen yh­täk­kiä osan­nut al­kaa naut­ti­maan pie­nis­tä­kin hy­vis­tä het­kis­tä ja asi­ois­ta.

Löy­dän ik­ku­nan, jos­ta hei­jas­tuu kuva. Se on kuin tu­le­vai­suu­den ik­ku­na. Ik­ku­nan kar­mit ovat suo­rat ja vah­vat. Sii­tä hei­jas­taa valo.

Jat­kan ret­ke­ä­ni hy­myn­ka­re pos­kil­la. Mie­lee­ni tu­lee kou­lu­paik­ka, jo­hon ei­len lä­he­tin ha­ku­pa­pe­rit. ”Mi­tä­kö­hän tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan?”, ja mo­net muut sa­man­ta­pai­set ky­sy­myk­set pii­rit­tä­vät aja­tuk­si­a­ni. On­nek­se­ni olen löy­sin ko­dis­ta­ni mon­ta ys­tä­vää, jot­ka mie­tis­ke­le­vät sa­mo­ja asi­oi­ta. Pu­hua pul­pu­te­taan ilot ja su­rut. Ja maa­il­ma pa­ran­tuu ai­na­kin kym­me­nyk­sel­lä.

Jul­jaa­na

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys