JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Täällä haluan viettää vuoteni

18.2.2015 6.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150218061800

Hyp­pä­sin ulos au­tos­ta opis­ton pi­hal­le ja tun­sin pie­nen kir­pai­sun vat­sas­sa­ni. Täs­sä sitä nyt ol­tiin, tääl­lä viet­täi­sin seu­raa­van lu­ku­kau­te­ni.

Kel­tai­sen ko­din por­tai­ta ylös nous­tes­sa­ni pääs­sä­ni pyö­ri pal­jon aja­tuk­sia: On­ko tämä to­del­la mi­nun paik­ka­ni? Mitä jos en viih­dy­kään tääl­lä? En­tä jos en tu­tus­tu­kaan ke­hen­kään? Ke­nen kans­sa jaan huo­nee­ni? Ky­sy­myk­siä oli tu­han­sia, mut­ta yh­teen­kään en tien­nyt vie­lä vas­taus­ta. Sil­ti tun­sin olo­ni tur­val­li­sek­si. Tie­sin, et­tä sai­sin viet­tää tu­le­van vuo­te­ni ih­mis­ten kans­sa, joil­la on sama us­ko ja pää­mää­rä.

Kun en­sim­mäi­nen lau­lu ka­jah­ti sa­lis­sa il­moil­le, olo­ni muut­tui vie­lä­kin tur­val­li­sem­mak­si. Si­säl­lä­ni kas­voi tun­ne, et­tä tääl­lä ha­lu­an viet­tää vuo­te­ni. Kat­se­lin ute­li­aas­ti ym­pä­ril­le­ni ja hy­myi­lin ujos­ti tun­te­mat­to­mil­le kas­voil­le, jot­ka vas­ta­si­vat hy­myy­ni.

Ne sil­loin niin tun­te­mat­to­mat kas­vot ovat tä­män tal­ven ai­ka­na muut­tu­neet rak­kaik­si, vaik­ken kaik­kia vie­lä kun­nol­la tun­ne­kaan. Jo täs­sä vai­hees­sa olen löy­tä­nyt vas­tauk­set noi­hin opis­ton alus­sa poh­ti­mii­ni ky­sy­myk­siin. Opis­to on to­del­la hyvä paik­ka elää.

Oli­via ja Ree­ta

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys