JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Vieraita opistolla: Pelejä ja yhdessäoloa

22.11.2014 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141122063500

Saim­me mar­ras­kui­se­na lau­an­tai­na vie­raik­si vii­me vuo­den opis­to­lai­sia.

Vie­rai­lun aluk­si oli tyt­tö­jen säh­ly­pe­li, jos­sa vas­tak­kain pe­la­si­vat tä­män­vuo­ti­set Vauh­ti­vii­vat ja vii­me vuo­den opis­ke­li­joi­den jouk­kue Vas­tais­ku. Vas­tais­ku joh­ti pe­liä jo 4–0, mut­ta Vauh­ti­vii­vat voit­ti­vat lo­pul­ta pe­lin 6–5.

Jää­hal­lil­la pe­lat­tiin haas­te­pe­li vii­me vuo­den opis­to­lais­ten jouk­ku­et­ta, Jar­ru­pa­lo­ja vas­taan.

Jar­ru­pa­lat vei­vät voi­ton ny­kyis­ten opis­to­lais­ten jouk­ku­ees­ta Wilt­ti­ket­juis­ta 5–1, mut­ta on­nek­si tär­kein­tä on­kin pe­laa­mi­sen ilo ja hyvä fii­lis!

Vauh­dik­kaan päi­vän il­ta­na ko­koon­nuim­me kuun­te­le­maan alus­tus­ta, jon­ka ai­hee­na oli Minä liik­ku­ja­na ja ur­hei­lun seu­raa­ja­na. Alus­tuk­sen piti Mik­ko Je­go­roff. Sen jäl­keen saim­me ti­lai­suu­den käyt­tää pu­heen­vuo­ro­ja ai­hees­ta.

Kes­kus­te­lus­sa pu­hut­tiin lii­kun­nan hy­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta. Kes­kus­te­lus­sa kä­si­tel­tiin myös sitä, voi­ko lii­kun­nal­la ol­la kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia ja mil­loin lii­kun­ta tai sii­hen liit­ty­vät asi­at voi­vat ol­la vaa­rak­si us­ko­ne­lä­mäl­le. Poh­dim­me, mitä eroa on seu­ra­ta us­ko­vais­ten haas­te­pe­liä ja SM-lii­gan ot­te­lua pai­kan­pääl­lä. Mie­tim­me myös, on­ko vaa­ra­na, et­tä ur­hei­lun seu­raa­mi­nen joh­taa po­ru­koi­tu­mi­seen, kun se ja­kaa ih­mi­siä.

Päi­vä oli ko­ko­nai­suu­des­saan ai­van hui­kea!

Jopi, Fan­ny, Ee­ri­ka ja San­ni

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys