JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kesän jälkeen uuden edessä

9.8.2014 7.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140809070300

– Min­ne kesä meni?

Näin to­te­sin kun ke­rä­sin si­ni­pos­ki­sia mus­ti­koi­ta äm­pä­riin. Mus­tik­ka­pus­sin pääl­le kir­joi­tin, et­tä "vai­val­la ke­rä­tyt", jot­ta muis­tai­sin tal­vel­la naut­tia sa­dos­ta. En­sim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sä­ni ke­rä­sin vain ja ai­no­as­taan omaan käyt­töö­ni mus­ti­koi­ta. Sin­ne pik­ku­rui­seen pa­kas­ti­meen, jos­sa vä­lil­lä saat­taa pa­laa pelk­kä valo.

Min­ne se kesä sit­ten me­ni­kään? Kol­me­na vii­kon­lop­pu­na sain naut­tia ys­tä­vis­tä ja ol­la sa­nan­kuu­los­sa su­vi­seu­rois­sa ja opis­to­seu­rois­sa. Eri­tyi­ses­ti Jäm­sän opis­to­seu­rat nos­tat­ti muis­to­ja pin­taan. Vä­lil­lä nau­ret­tiin ys­tä­vien kans­sa, mut­ta myös her­kis­tyt­tiin muis­tel­les­sa opis­to­ai­ko­ja. Muu­ten kesä on men­nyt ai­ka pit­käl­le töis­sä. Ei­len tein vii­mei­sen työ­päi­vän. Toi­saal­ta se hel­pot­ti, kos­ka töis­sä on ol­lut rank­kaa, mut­ta toi­saal­ta jäi hai­kea olo. Hy­väs­tel­ty­ä­ni mum­mot ja pa­pat sain kut­su­ja ky­lään. Var­mas­ti me­nen!

Kavereiden kanssa yöretkellä luonnossa.

Kavereiden kanssa yöretkellä luonnossa.

Täl­lä vii­kol­la olen teh­nyt muis­ti­lis­taa sii­tä, mitä pi­tää pa­ka­ta. Sain ni­mit­täin kou­lu­pai­kan Ou­lus­ta. Olen haa­veil­lut jo kau­an mie­les­sä­ni kant­to­rin am­ma­tis­ta ja nyt se to­teu­tuu. Vä­hän jän­nit­tää men­nä uu­del­le paik­ka­kun­nal­le ja uu­teen kou­luun.

Olen opis­kel­lut jo kah­del­la eri paik­ka­kun­nal­la, mut­ta ke­sät olen asu­nut ko­to­na, on sil­ti yh­tä hai­ke­aa muut­taa pois. Olen al­ka­nut jo nyt ikä­vöi­mään ko­din tur­vaa, äi­tiä ja isää. Mi­ten help­poa on­kaan asua ko­to­na, vas­tuu­not­ta­mi­nen on ai­ka pien­tä ver­rat­tu­na omas­sa käm­päs­sä asu­mi­seen. Toi­saal­ta muut­ta­mi­nen tuo va­paut­ta ja it­se­näi­nen elä­mi­nen kas­vat­taa hen­ki­ses­ti.

Kesällä sain viettää kummipojan kanssa laatuaikaa.

Kesällä sain viettää kummipojan kanssa laatuaikaa.

Muut­to­laa­ti­koi­den kes­kel­lä aja­tuk­se­ni sin­koi­le­vat sin­ne tän­ne. Tuu­ma­taan sa­noa, et­tä ku­vat ker­to­vat enem­män kuin tu­hat sa­naa, jo­ten an­nan nyt ku­vien pu­hua puo­les­ta­ni. Tämä on vii­mei­nen pos­tauk­se­ni, joku toi­nen opis­to­lai­nen jat­kaa täs­tä. Kii­tos.

Jul­jaa­na Ruus­ka

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys