JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Haikeudella kesälaitumille

13.5.2014 8.06

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140513080600

Kel­tai­nen rep­pu nö­köt­tää nur­kas­sa pul­lol­laan. Hih­nat ovat ve­näh­tä­neet pit­kik­si. Re­pus­sa ei ole ihan ta­va­no­mai­sia ta­va­roi­ta. Löy­dän siel­tä pur­nu­koi­ta, jois­sa on eri­lai­sia hip­pu­ja. On­nen­hip­pu­ja, ys­tä­vyy­den­hip­pu­ja, op­pi­mi­sen­hip­pu­ja ja pal­jon mui­ta. Kaik­ki pur­nu­kat on sul­jet­tu tii­viis­ti. Näi­tä saan sit­ten ko­to­na avail­la ja nuuh­kia kun ikä­vä yl­lät­tää.

Vii­me­viik­koi­na on ol­lut vä­hän vai­kea saa­da aja­tus­ten reu­nas­ta kiin­ni. Vä­lil­lä jot­kut roh­ke­at ovat ker­to­neet, mon­ta­ko yö­tä on vie­lä opis­toa jäl­jel­lä. Sii­nä vai­hees­sa olen sul­ke­nut kor­va­ni. En­hän minä tuol­lais­ta kes­tä kuun­nel­la. Kui­ten­kin to­del­li­suu­teen on ti­put­tu. It­se ker­ke­sin mie­tis­kel­lä asi­aa sän­gyn­poh­jal­la sai­ras­ta­es­sa­ni, kun muut te­ki­vät suur­sii­vous­ta. Tu­li­pa sii­nä käy­tyä mel­kein koko opis­to­vuo­si läpi. Hy­myn­ka­re tuli vä­ki­sin pos­kil­le.

Opis­ton lop­pu­mi­nen on saa­nut myös kyy­nel­ka­na­vat au­ki. Vä­lil­lä hai­kai­lee sitä, kun ul­ko­maa­lai­set opis­ke­li­jat läh­te­vät niin kau­as ko­tiin. Myös jon­kin­lai­nen tur­vat­to­muu­den tun­ne saat­taa val­la­ta mie­len. Mitä sit­ten, kun tu­lee seu­raa­va maa­nan­tai, en­kä kään­nä­kään au­ton rat­tia Jäm­sään päin vaan ke­sä­työ­pai­kal­le. On­nek­si on ys­tä­viä ja saat­to­mie­hiä, joil­le soi­tel­la ja lä­he­tel­lä kir­jei­tä.

En­si vii­kol­la läh­dem­me Rii­kaan opin­to­mat­kal­le. Se ol­koon hui­pen­nuk­se­na täl­le mah­ta­val­le vuo­del­le. Jos ky­syt­te, mikä teki täs­tä vuo­des­ta niin mah­ta­van, tus­kin osaan ker­toa. Sen tun­tee vain sy­väl­lä si­sim­mäs­sään, mitä ei osaa sa­noin ku­vail­la.

Tah­toi­sin ker­toa opis­to­ys­tä­vil­le­ni, et­tä äl­kää mu­reh­ti­ko. Näen jo ho­ri­son­tis­sa ke­sä­lai­tu­men, jol­la kir­maam­me in­nok­kai­na.

Jul­jaa­na Ruus­ka

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys