JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Musiikkikurssilla pysähdyttiin pääsiäisen sanoman äärelle

10.4.2014 7.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140410074900

Is­tun leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa sil­mät kiin­ni. To­ve­ri­ni pu­hu­vat mu­sii­kis­ta, mi­ten sil­lä voi kä­si­tel­lä tun­tei­ta ja mi­ten se vai­kut­taa elä­män­laa­tuun. Vie­rei­ses­tä luo­kas­ta kuu­luu ur­ku­jen jy­li­nää. Joku soit­taa virt­tä ”Soi kun­ni­ak­si luo­jan”. Ais­tin ym­pä­ril­lä­ni on­nel­li­sia ih­mi­siä.

Vii­me vii­kol­la vie­tim­me vä­hän eri­lai­sia päi­viä tääl­lä Jäm­sän opis­tol­la. Meil­lä oli seu­tu­viik­ko, jol­loin eri op­pi­lai­tok­set sai­vat tar­jo­ta opis­tol­la eri­lai­sia kurs­se­ja. Yh­te­nä aa­mu­na ko­koon­nuim­me atk-luok­kaan il­moit­tau­tu­maan mie­lui­sil­le kurs­sil­le. Ha­vait­sin sa­man­lais­ta pa­niik­kia, kuin en­nen van­haan rip­pi­kou­luun il­moit­tau­tu­es­sa. Kone ei toi­mi ja hiki va­luu ohi­moil­ta.

Meil­lä oli vie­rai­na pal­jon pai­kal­li­sia jäm­sä­läi­siä. Jot­kut oli­vat ruot­sin kurs­sil­la, jot­kut tai­de­kurs­sil­la. Kai­kil­la oli mu­ka­va viik­ko, ja saim­me osal­lis­tua niil­le kurs­seil­le, joi­hin ha­lu­sim­me.

Jyri Pentinpuro ja Eemil Lehto perustivat seutuviikolla kaksi päivää kestävän yrityksen. Keskiviikkoseurojen jälkeen oli jonoa autonpesuun.

Jyri Pentinpuro ja Eemil Lehto perustivat seutuviikolla kaksi päivää kestävän yrityksen. Keskiviikkoseurojen jälkeen oli jonoa autonpesuun.

It­se osal­lis­tuin opis­ton jär­jes­tä­mäl­le klas­si­sen mu­sii­kin kurs­sil­le. Yh­des­sä lau­la­mi­nen ja mu­sii­kin kuun­te­lu yh­dis­ti mei­tä. Yk­si mie­leen­pai­nu­vim­mis­ta het­kis­tä oli Mat­teus-pas­si­on kuun­te­le­mi­nen. Ky­sei­set raa­ma­tun­teks­tit py­säyt­ti­vät miet­ti­mään sitä, mik­si vie­täm­me pää­si­äis­tä. Ny­ky­ään juh­la­py­hät ovat tul­leet it­sel­le yhä tär­ke­äm­mik­si. Pie­ne­nä odot­ti pää­si­äis­ko­kol­le pää­syä ja vir­po­mis­ta. Oman jän­ni­tyk­sen­sä toi­vat pii­lo­te­tut suk­laa­mu­nat. Nyt kai­paan enem­män rau­hoit­tu­mis­ta ja pää­si­äi­sa­jan kir­kois­sa käy­mis­tä.

Seutuviikon loppuhuipennuksena menimme Jämsän kirkkoon laulamaan ja tutustumaan urkuihin.

Seutuviikon loppuhuipennuksena menimme Jämsän kirkkoon laulamaan ja tutustumaan urkuihin.

Vii­kon pääs­tä läh­dem­me­kin pää­si­äis­lo­mal­le. On mu­ka­va pääs­tä vie­lä la­taa­maan kun­nol­la ak­ku­ja vii­mei­seen ke­vään ru­tis­tuk­seen. Nyt läh­den vi­rit­tä­mään Jär­vi­ra­di­on taa­juuk­sia ja kuun­te­le­maan Jäm­sän opis­ton te­ke­mää hen­gel­lis­tä il­taa. Ol­laan kuu­lol­la!

Jul­jaa­na Ruus­ka

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys