JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yksin

10.3.2019 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190310065500

Olet­ko jos­kus ko­ke­nut, et­tä olet to­taa­li­sen yk­sin?

Omas­sa elä­mäs­sä­ni eri­lai­set yk­si­näi­syy­den­tun­teet ovat tul­leet het­kit­täin. Lap­suu­des­sa­kin koin sen jos­kus. Tun­teen, et­tä en kel­van­nut mu­kaan tai et­tä ei ol­lut omaa, hy­vää ys­tä­vää. Toi­si­naan va­lit­sin it­se met­sä­ret­ket il­man seu­raa tai so­lah­ta­mi­sen omas­sa rau­has­sa kir­jo­jen maa­il­maan. Vä­ri­käs mie­li­ku­vi­tus­maa­il­ma teki yk­si­no­lo­het­kis­tä va­loi­sia, vä­hem­män yk­si­näi­siä.

Ylä­as­teel­la, kou­lu­kiu­saa­mi­sen ai­koi­hin, oli­sin ha­lun­nut ym­pä­ril­le­ni suo­jaa­van ih­mis­mas­san, jot­ta yk­si­näi­syy­den hä­peä ja kipu ei oli­si ke­nen­kään sil­miin nä­ky­nyt. Toi­saal­ta jä­tin it­se ne vii­mei­set us­kol­li­set kou­lu­ka­ve­rit, jot­ta hei­tä ei ta­ki­a­ni kiu­sat­tai­si. Jät­täy­dyin hei­dän seu­ras­taan myös sik­si, kos­ka en kes­tä­nyt aja­tus­ta, et­tä he­kin hyl­käi­si­vät.

Vaik­ka jos­kus yk­si­näi­syys on ol­lut vas­ten­tah­tois­ta ja haas­ta­vaa, on yk­si­no­lo usein ol­lut myös iha­na voi­ma­va­ra. Jos­kus va­el­lus­ret­kil­lä ir­rot­tau­duin po­ru­kas­ta vain, jot­ta sai­sin het­kek­si upo­ta mai­se­man kau­neu­teen. Tah­doin yhä uu­del­leen upo­ta sii­hen ih­meel­li­seen tun­tee­seen, mi­ten pie­ni olen­kaan tuon kai­ken suu­ren kes­kel­lä.

Olen saa­nut ko­kea, et­tä luon­nos­sa Ju­ma­la on eri­tyi­sen lä­hel­lä. Ju­ma­lan luo­mis­työn kes­kel­le, po­lun var­rel­le ja tun­tu­rin ku­pee­seen, olen jät­tä­nyt mo­net huo­let, rii­su­nut ki­pe­ät su­rut. Siel­tä olen saa­nut lah­jak­si ilon ja luot­ta­muk­sen.

Sil­lä on­ko ih­mi­nen kos­kaan yk­sin, jos vain aja­tuk­sen pääs­sä on Hän, joka tun­tee kaik­kien mur­heet? Kun on ole­mas­sa Ju­ma­la, joka vas­taa sil­loin­kin, kun ku­kaan muu ei vas­taa.

Yk­si­näi­syy­den het­kel­lä olen jos­kus muis­ta­nut Get­se­ma­nen puu­tar­han. Jee­sus, joka tie­si ris­tin­kuo­le­man ole­van lä­hel­lä, koki puu­tar­has­sa sel­lais­ta tus­kaa, jon­ka suu­ruut­ta on vai­kea kä­sit­tää. Hän koki yk­si­näi­syy­den pai­non, vaik­ka vain muu­ta­man as­ke­leen pääs­sä oli­vat rak­kaat ys­tä­vät, ope­tus­lap­set. Mut­ta vai­kei­den tun­tei­den kes­kel­lä hän­tä roh­kais­tiin tai­vaas­ta. Hän jak­soi kul­kea tien, joka oli hä­nel­le suun­ni­tel­tu.

Ju­ma­la, joka aut­toi ja vah­vis­ti omaa poi­kaan­sa, aut­taa myös mei­tä. Ja Jee­sus, joka kan­toi ris­til­lä kaik­kein suu­rim­man yk­si­näi­syy­den, kan­toi siel­lä myös mi­nun yk­si­näi­set het­ke­ni. Ja si­nun.

Olen saa­nut ko­kea, et­tä kai­kel­la ih­mi­sen elä­mäs­sä on omat ai­kan­sa. Jos jos­kus tu­lee­kin vai­kei­ta ai­ko­ja, tu­lee myös nii­tä on­nel­li­sia. Jos jos­kus yk­si­no­lo on ki­pe­ää yk­si­näi­syyt­tä, voi se toi­sel­la ker­ral­la ol­la toi­vot­tu voi­ma­het­ki. Ja vaik­ka jos­kus jou­tui­si ko­ke­maan sen, et­tä ym­pä­ril­lä ei ole yh­tään ys­tä­väl­lis­tä kat­set­ta, Ju­ma­lal­la on va­raa an­taa myös ne ra­kas­ta­vat lä­hei­set.

Sitä toi­von si­nul­le­kin, joka juu­ri nyt koet, et­tä olet lii­an yk­sin. Toi­von, et­tä sai­sit ko­kea, et­tä si­nul­le­kin vas­ta­taan - ajal­laan. Toi­voi­sin, et­tä sai­sit ko­kea yk­si­no­lon va­paa­eh­toi­se­na ilo­na, lem­pe­ä­nä ja hoi­ta­va­na, voi­maan­nut­ta­va­na. Ja et­tä taas oi­ke­al­la het­kel­lä sai­sit lä­hel­le­si suo­jaa­vat kä­det, ilon ja avun, jota kul­loin­kin tar­vit­set.

AnneLindfors
Rakastan perhettäni. Nautin nuotiohetkistä ja lasten laulusta. Siitä tunteesta, kun tajuan, että jokaiseen päivään on riittänyt valoa.Taaksepäin katsoessa näen kivun ja ilon vuorovedet. Missä ikinä polkuni on kulkenutkin, tänään olen tässä. Luottavaisin mielin saan astua huomiseen.Jos tahdot antaa blogistani palautetta, lähetä pohdintojasi osoitteeseen anne.lindfors@hotmail.com.
AnneLindfors

Vain yksi on tarpeen

28.12.2021 6.00
AnneLindfors

Rukousten kantamana

28.11.2021 6.00
AnneLindfors

Olet poissa

5.11.2021 6.00
AnneLindfors

Siinä hetkessä täydellinen armo

17.9.2021 7.00
AnneLindfors

Ajattelitko jo silloin luopuvasi?

26.7.2021 7.00
AnneLindfors

Tienhaarassa

6.7.2021 7.05
AnneLindfors

Jos elämä olisi mennyt toisin

7.6.2021 7.05
AnneLindfors

"Jeetut vierettä"

29.4.2021 7.05
AnneLindfors

Kummilahja

22.3.2021 7.05
AnneLindfors

Haluatko oikeasti olla tuollainen?

15.2.2021 7.15
AnneLindfors

Riittävästi iloa

13.1.2021 7.35
AnneLindfors

Jumalan johdattamana

17.12.2020 6.05
AnneLindfors

Ovatko eväät mukana?

11.11.2020 12.05
AnneLindfors

Haikeutta syksyn hämärtyessä

14.10.2020 0.05
AnneLindfors

Uskallanko kertoa?

14.9.2020 7.25
AnneLindfors

Onko Jumala olemassa?

23.8.2020 7.40
AnneLindfors

Saanko auttaa?

6.7.2020 6.15
AnneLindfors

Yhteistä kaipausta

11.6.2020 6.00
AnneLindfors

Monien tunteiden päivä

10.5.2020 6.15
AnneLindfors

Erityisen huolenpidon alla

11.4.2020 6.50
AnneLindfors

Kuvien matkassa

11.3.2020 6.55
AnneLindfors

"Ootteko te siunannu?"

4.2.2020 6.45
AnneLindfors

Jouluenkeleiden saattamana

24.12.2019 6.05
AnneLindfors

Kesken?

8.11.2019 6.15
AnneLindfors

Kantavien sanojen voima

4.10.2019 6.19
AnneLindfors

Tekniikka petti, mutta Jumala ei

3.9.2019 6.06
AnneLindfors

Sumun keskellä

8.8.2019 6.46
AnneLindfors

Kun sanat katosivat

1.7.2019 6.34
AnneLindfors

Valoisia polkuja sinulle, nuori!

1.6.2019 6.18
AnneLindfors

Kaikkein tärkein muisto

12.5.2019 6.41
AnneLindfors

Sisimpään tulvii valo

9.4.2019 6.56
AnneLindfors

Arjen enkeleitä

14.2.2019 6.55
AnneLindfors

Äiti, mää toin sulle iloa!

29.1.2019 6.52
AnneLindfors

Luotanko, uskallanko?

3.1.2019 6.47
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys