JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Äiti, mää toin sulle iloa!

29.1.2019 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190129065200

Lä­hes päi­vit­täin py­säh­dyn sen edes­sä, hil­je­nen ja ih­met­te­len. Pie­ni lap­si on opet­ta­ja­na ihan eri­tyi­nen. Lap­si ei omaa vii­saut­taan ko­ros­ta, hän vain huo­maa asi­oi­ta ja il­mai­see ilo­aan ja ih­me­tys­tään. Pyy­tää pääs­tä sy­liin, ru­tis­taa pyy­tä­mät­tä. Si­lit­tää ry­pyt pois ja työn­tää huo­let si­vuun.

Jo pa­ri­vuo­ti­as lap­si ym­mär­tää elä­mäs­tä pal­jon. Kun ker­ran ih­met­te­lin, mis­sä noin reip­pai­ta lap­sia oi­kein kas­vaa, tyt­tö rie­muit­si: ”Näin leip­pai­ta tyt­tö­jä kat­vaa niin… niin… kai­na­lot­ta!” Niin yk­sin­ker­tai­sia ovat asi­at. Ei tar­vit­se lii­kaa miet­tiä kas­va­tus­kou­ke­roi­ta. Kai­na­los­sa, sy­lin läm­mös­sä on tur­val­li­nen ja hyvä kas­vu­a­lus­ta pie­nel­le ih­mi­sel­le – ja isom­mal­le­kin.

”äi­ti, mää toin sul­le iloa!” Lap­si juok­see yli pi­han kuin len­tä­en, kuk­ka nyr­kis­sään. Hän rie­muit­see pie­nes­tä kar­va­ma­dos­ta, iloi­sen­vä­ri­ses­tä vaah­te­ran­leh­des­tä. Hän huo­maa män­nyn sa­la­kir­joi­tuk­set ja ko­ris­te­lee rap­pu­sia kä­vyil­lä. Hän saat­taa is­tua pit­kät ajat ojan­reu­nal­la ihan vain sil­tä va­ral­ta, jos sat­tui­si nä­ke­mään sam­ma­kon.

Lap­si nä­kee toi­si­naan asi­oi­ta niin tar­kas­ti, et­tä se vä­ki­sin py­säyt­tää. Vuo­sia sit­ten yk­si po­jis­tam­me tuu­ma­si vii­si­vuo­ti­aan vii­sau­del­la: ”Kun isi on pois­sa, äi­til­lä on ikä­vä. Ja sit­ten se te­kee ra­kas­tus­pit­saa!” Toi­nen taas poh­dis­ke­li sa­ma­ni­käi­se­nä: ”Ei­kö niin, et­tä Suo­mi on pie­ni maa­pal­lol­la, mut­ta elä­mäs­sä se on suu­ri...”

Myös us­ko­na­si­ois­sa pie­ni lap­si on usein opet­ta­jan pai­kal­la. Ker­ran mel­kein kuu­si­vuo­ti­as sa­noi pik­ku­vel­jis­tään, et­tä ne ovat niin tär­kei­tä, et­tä il­man nii­tä ei voi­si elää. Sil­loin ne­li­vuo­ti­as hät­käyt­ti: ”Jee­sus­kin on tär­keä, kos­ka se on elä­män lei­pä.”

Ja kun per­hee­seem­me taas ker­ran saa­tiin uu­si vau­va, sil­loi­nen vii­si­vuo­ti­as kat­se­li vai­pan­vaih­toa si­vus­ta, tuu­ma­si sit­ten: "äi­ti, vau­va on lah­ja." Kun myön­sin, et­tä niin­hän se on, poi­ka vie­lä tar­ken­si: "Me saa­tiin se Jee­suk­sel­ta.”

Se, et­tä saa elää näi­den ih­mei­den kes­kel­lä, ve­tää nöy­räk­si ja kii­tol­li­sek­si. Sil­lä voi­ko ih­mi­nen saa­da mat­kal­leen pa­rem­pia saat­ta­jia? Lap­sen pik­kui­nen käsi on val­mis tart­tu­maan kä­teen. Sy­dän on no­pe­as­ti val­mis an­ta­maan an­teek­si, ra­kas­ta­maan kaik­kien vir­hei­den­kin yli.

Ei ole ih­me, et­tä pie­ni lap­si on nos­tet­tu us­kon esi­ku­vak­si. Tur­val­lis­ta ja on­nel­lis­ta on us­koa lap­sen lail­la – luot­ta­en sii­hen, et­tä meis­tä pi­de­tään huol­ta.

AnneLindfors
Rakastan perhettäni. Nautin nuotiohetkistä ja lasten laulusta. Siitä tunteesta, kun tajuan, että jokaiseen päivään on riittänyt valoa.Taaksepäin katsoessa näen kivun ja ilon vuorovedet. Missä ikinä polkuni on kulkenutkin, tänään olen tässä. Luottavaisin mielin saan astua huomiseen.Jos tahdot antaa blogistani palautetta, lähetä pohdintojasi osoitteeseen anne.lindfors@hotmail.com.
AnneLindfors

Vain yksi on tarpeen

28.12.2021 6.00
AnneLindfors

Rukousten kantamana

28.11.2021 6.00
AnneLindfors

Olet poissa

5.11.2021 6.00
AnneLindfors

Siinä hetkessä täydellinen armo

17.9.2021 7.00
AnneLindfors

Ajattelitko jo silloin luopuvasi?

26.7.2021 7.00
AnneLindfors

Tienhaarassa

6.7.2021 7.05
AnneLindfors

Jos elämä olisi mennyt toisin

7.6.2021 7.05
AnneLindfors

"Jeetut vierettä"

29.4.2021 7.05
AnneLindfors

Kummilahja

22.3.2021 7.05
AnneLindfors

Haluatko oikeasti olla tuollainen?

15.2.2021 7.15
AnneLindfors

Riittävästi iloa

13.1.2021 7.35
AnneLindfors

Jumalan johdattamana

17.12.2020 6.05
AnneLindfors

Ovatko eväät mukana?

11.11.2020 12.05
AnneLindfors

Haikeutta syksyn hämärtyessä

14.10.2020 0.05
AnneLindfors

Uskallanko kertoa?

14.9.2020 7.25
AnneLindfors

Onko Jumala olemassa?

23.8.2020 7.40
AnneLindfors

Saanko auttaa?

6.7.2020 6.15
AnneLindfors

Yhteistä kaipausta

11.6.2020 6.00
AnneLindfors

Monien tunteiden päivä

10.5.2020 6.15
AnneLindfors

Erityisen huolenpidon alla

11.4.2020 6.50
AnneLindfors

Kuvien matkassa

11.3.2020 6.55
AnneLindfors

"Ootteko te siunannu?"

4.2.2020 6.45
AnneLindfors

Jouluenkeleiden saattamana

24.12.2019 6.05
AnneLindfors

Kesken?

8.11.2019 6.15
AnneLindfors

Kantavien sanojen voima

4.10.2019 6.19
AnneLindfors

Tekniikka petti, mutta Jumala ei

3.9.2019 6.06
AnneLindfors

Sumun keskellä

8.8.2019 6.46
AnneLindfors

Kun sanat katosivat

1.7.2019 6.34
AnneLindfors

Valoisia polkuja sinulle, nuori!

1.6.2019 6.18
AnneLindfors

Kaikkein tärkein muisto

12.5.2019 6.41
AnneLindfors

Sisimpään tulvii valo

9.4.2019 6.56
AnneLindfors

Yksin

10.3.2019 6.55
AnneLindfors

Arjen enkeleitä

14.2.2019 6.55
AnneLindfors

Luotanko, uskallanko?

3.1.2019 6.47
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys