JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Rippikouluikäisen talkookokemuksia

19.5.2016 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160519062800

On ih­meel­lis­tä, mi­ten vuo­si toi­sen­sa jäl­keen su­vi­seu­ra­kau­pun­ki ko­ho­aa kor­keuk­siin­sa, ja jo muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua sii­tä ei ole jäl­jel­lä juu­ri muu­ta kuin tamp­pau­tu­neet pel­lot.

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tal­koo­voi­min. Mei­dän per­hees­sä tal­koi­ta pi­de­tään it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Sin­ne me­ne­vät kaik­ki ”kyn­nel­le ky­ke­ne­vät”. Kai­ke­ni­käi­sil­le on työ­tä, ja on mu­ka­va teh­dä yh­des­sä hom­mia ja tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Tal­kois­ta jää myös mah­ta­via muis­to­ja. Tal­koo­pai­kal­le ko­ho­aa sil­to­ja, teh­dään uu­sia tei­tä, pui­ta kaa­de­taan, ojan­pen­ke­rei­tä rai­va­taan, ri­su­ja kan­ne­taan ka­soi­hin ja kai­ken­lais­ta muu­ta.

Eräs tal­koo­päi­vä tii­vis­tet­ty­nä meni ku­ta­kuin­kin näin: Is­kä pöm­myyt­ti mei­dät aa­mul­la ylös. Nap­pa­sim­me vä­hän aa­mu­pa­laa ja läh­dim­me koh­ti su­vi­seu­ra-alu­et­ta. Mat­kal­la kä­vim­me ha­ke­mas­sa kau­pas­ta kai­kil­le työ­kä­si­neet ja limp­pa­ria.

Työn­ja­os­sa mei­dän ja muu­ta­mien mui­den hom­mak­si tuli siis­tiä lä­hei­nen ka­na­va. Is­kä rai­va­si puut ja ri­sut, ja me muut kan­noim­me ne ka­soi­hin. Vä­lis­sä pi­det­tiin juo­ma­tau­ko, ja taas jat­ket­tiin.

Pie­nim­piä näyt­ti kiin­nos­ta­van enem­män au­tos­sa ole­va suk­laa­le­vy kuin ri­su­jen kan­to. Sii­nä pel­lon lai­dal­la ma­koi­li­vat ja kan­nus­ti­vat te­ke­mään no­pe­am­paa. Tai­sin­pa kuul­la pari it­se te­kais­tua värs­sy­ä­kin. Puo­len­päi­vän ai­koi­hin kä­vim­me syö­mäs­sä tal­koo­ruo­ka­las­sa. Il­ta­päi­väl­lä teh­tiin vie­lä pari tun­tia, ja sit­ten al­koi tul­la val­mis­ta.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly on val­ta­van suu­ri työ, ja ajat­te­len, et­tä jos voin it­se teh­dä jo­ta­kin sen eteen, teen sen mie­lel­lä­ni. Keit­ti­ö­ryh­mäs­sä­ni saan ol­la tal­koo­ruo­ka­las­sa lait­ta­mas­sa tal­koo­lai­sil­le ruo­kaa, ja it­se Su­vi­seu­roi­hin olen myös va­ran­nut työ­vuo­ro­ja. Tun­tuu jän­nit­tä­väl­tä ja ai­ka us­ko­mat­to­mal­ta, kun Su­vi­seu­rat ovat tänä ke­sä­nä tääl­lä Tor­ni­os­sa.

Emi­lia

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys