JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Tulkoon vaatimattomampi joulu!

20.11.2014 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141120063000

Taas se tu­lee lii­an ai­kai­sin: Ei voi­si ol­la epä­ai­dom­paa jou­lun odo­tus­ta kuin as­tua kaup­pa­kes­kuk­seen pi­me­äs­tä mar­ras­kui­ses­ta ve­si­sa­tees­ta kuun­te­le­maan Jing­le Bel­ls -lau­lua ja kat­se­le­maan it­se­ään hei­lut­te­le­vaa ko­ne­jou­lu­puk­kia! Sii­tä on to­del­li­nen jou­lun sa­no­ma kau­ka­na.

Hel­pos­ti löy­däm­me eri­lai­sia pe­rin­tei­tä ja kuor­ru­tus­ta sekä ta­pa­kult­tuu­ria höys­tä­mään omaa jou­lun­viet­to­am­me.

Lap­si­per­hees­sä jou­lu me­nee yleen­sä vyö­ry­en eteen­päin omaa tut­tua ra­taan­sa. Olem­me vai­mo­ni kans­sa kes­kus­tel­leet, jos­ko tänä jou­lu­na eri­lai­sen krää­sän mää­rä voi­si ol­la vä­häi­sem­pää kuin ai­em­min. Sen kar­si­mi­nen an­tai­si ti­laa rau­hoit­tua ja hil­jen­tyä jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

Mut­ta kar­si­mi­nen voi ol­la jois­sa­kin per­heis­sä käy­tän­nön pak­ko­kin. Suur­per­hees­sä jou­lu on ta­lou­del­li­ses­ti ko­et­te­le­vaa ai­kaa, jos lah­ja­pai­neet ovat lii­an suu­ria. Sik­si­kin oli­si tär­ke­ää kes­kus­tel­la myös las­ten kans­sa jou­lun to­del­li­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä.

Mut­ta mikä on jou­lun to­del­li­nen sa­no­ma, ja mitä se mi­nul­le mer­kit­see?

Lä­heis­ten koh­taa­mi­nen on tär­ke­ää. Kes­ki­näi­nen vä­lit­tä­mi­nen ja myö­tä­tun­to pi­tää jopa ih­mi­set hen­gis­sä. Yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus tun­tuu var­mas­ti eri­tyi­sen pa­hal­ta juu­ri jou­lu­na. Sel­lais­ta en soi­si ke­nel­le­kään ih­mi­sel­le – pa­him­mil­laan se voi ol­la jopa in­va­li­di­soi­vaa.

Toi­voi­sin, et­tä tu­le­va­na jou­lu­na sai­sin it­sel­le­ni pie­nen pa­lan ai­toa jou­lua: Sei­men Lap­sen syn­ty­män ih­meen ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen, omat rak­kaat lä­hei­set. Hil­jai­suus. Jou­lun rau­ha. Tu­tut raa­ma­tun­koh­dat. Jou­lu­sau­na. Jou­lu­yö. Kris­ti­kun­nan kau­neim­mat jou­lu­lau­lut. Ajat­te­len, et­tä täl­lai­sia asi­oi­ta kuu­luu ai­toon jou­luun.

Hyvä lu­ki­ja, lai­tan tä­hän lop­puun erään mi­nul­le rak­kaan jou­lu­lau­lun sä­keis­tön muis­tut­ta­maan jou­lun to­del­li­ses­ta sa­no­mas­ta, Va­pah­ta­jam­me syn­ty­mä­juh­las­ta:

”Yli syn­nin maan kai­kuu voi­mas­saan sei­men, ris­tin rak­kau­den sana; tai­vas kaar­tuu an­teek­si­an­ta­va­na. Rau­han, va­lon lap­sik­si Jee­sus mei­dät va­pah­ti.” (Sl 14, sa­nat: Nii­lo Rau­ha­la.)

Toi­von, et­tä jak­san ai­na us­koa tuon sa­no­man to­dek­si omal­le koh­dal­le­ni.

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys